logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris2

Viktoras

Viktoras

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Ina Žurkuvienė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Ivona Jaroslavcevienė (nuotoliniu būdu), Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. UAB „Litrada“ ir A.N. skundas dėl Zakiro Medžidovo publikacijos „Kas valdo Šiaulių krepšinį: rusiško sūrio magnatai ar kontrabandininkai?“ (skrastas.lt, 2023-08-10; „Šiaulių kraštas“, 2023-08-12).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo priėmimą iki Komisijos liepos 23 d. posėdžio ir pasiūlyti ginčo šalims per tą laiką taikiai susitarti bei informuoti Komisiją apie pasiektus susitarimus.

 

SVARSTYTA:

2. Radviliškio rajono savivaldybės mero patarėjo Lino Garbenio skundas dėl publikacijos „Nemokamų Radviliškio miesto ir rajono autobusų maršrutų tvarkaraščiai“ („Radviliškio kraštas“, 2023-10-26).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Nemokamų Radviliškio miesto ir rajono autobusų maršrutų tvarkaraščiai“ („Radviliškio kraštas“, 2023-10-26) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario Justo Malinausko skundas dėl Jono Petriko publikacijos „Smūgis žemdirbiams – mero koalicija patvirtino 500 procentų didesnius žemės nuomos mokesčius nei Šiaulių rajone“ („Radviliškio kraštas“, 2024-04-18).

NUSPRĘSTA: Jono Petriko publikacijoje „Smūgis žemdirbiams – mero koalicija patvirtino 500 procentų didesnius žemės nuomos mokesčius nei Šiaulių rajone“ („Radviliškio kraštas“, 2024-04-18) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 49 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti dirbtinai deformuotų garso ir vaizdo montažų, nuotraukų, parašų po nuotraukomis, iškraipančių mintis ar faktus.

 

SVARSTYTA:

4. Kiti klausimai.

- Dėl VRK 2024-05-28 paklausimo.

NUSPRĘSTA: informuoti VRK, jog pateiktame vaizdo įraše yra užfiksuotas pramoginis renginys, kuris nepriskirtinas žurnalistikai, todėl Komisija nėra kompetentinga jį vertinti.

 

- Dėl A.D. skundo.

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog Komisija nėra kompetentinga spręsti galimai pažeistos garbės ir orumo klausimų, kaip ir Kodeksas nereguliuoja tarp socialinių tinklų vartotojų kylančių nesusipratimų ir (ar) konfliktų.

 

- Dėl G.N. skundo.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjai tikslinti skundą atsižvelgiant į Komisijos darbo reglamento reikalavimus.

 

- Dėl LŽS 2024-06-17 kreipimosi.

NUSPRĘSTA: informuoti LŽS apie Komisijos praktiką, taikant Kodekso 23 str. nuostatas.

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Jurga Tvaskienė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Ina Žurkuvienė (nuotoliniu būdu), Ernest Alesin (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Ivona Jaroslavcevienė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. VšĮ „Radviliškio rajono pramos centras“ ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario Gedimino Lipnevičiaus skundas dėl Zigmo Janavičiaus publikacijos „Ar politiko karjerą paskandins prieš žydus nukreipti pareiškimai?“ („Radviliškio naujienos“, radviliskionaujienos.lt, 2024-02-22).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Zigmo Janavičiaus publikacijoje „Ar politiko karjerą paskandins prieš žydus nukreipti pareiškimai?“ („Radviliškio naujienos“, radviliskionaujienos.lt, 2024-02-22) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis į individualiu kreipimusi laikraščio „Radviliškio naujienos“ redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog montuojant vaizdinę medžiagą, ypač visuomenei jautriomis istorinėmis temomis, būtina vengti dviprasmybių bei sugretinimų, kurie visuomenėje galėtų būti suprasti nevienareikšmiškai.

 

SVARSTYTA:

2. Lietuvos Respublikos Seimo nario Justo Džiugelio skundas dėl programos „KK2“ reportažo „Džiugelio vanduo“ („LNK“, 2023-11-23).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programos „KK2“ reportaže „Džiugelio vanduo“ („LNK“, 2023-11-23) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. UAB „Litrada“ ir A.N. skundas dėl Zakiro Medžidovo publikacijos „Kas valdo Šiaulių krepšinį: rusiško sūrio magnatai ar kontrabandininkai?“ (skrastas.lt, 2023-08-10; „Šiaulių kraštas“, 2023-08-12).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo priėmimą ir dar kartą pasiūlyti „Šiaulių krašto“ redakcijos atstovui prisijungti prie Komisijos posėdžio, kad galėtų betarpiškai išdėstyti savo poziciją ginčo klausimu, atsakyti į papildomus Komisijos narių klausimus ir pan.

 

SVARSTYTA:

4. Kiti klausimai.

- Dėl UAB „SKR Baltic“ skundų.

NUSPRĘSTA: atsisakyti šiuos skundus nagrinėti dėl pasibaigusio senaties termino.

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Jurga Tvaskienė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Ina Žurkuvienė (nuotoliniu būdu), Ernest Alesin (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Ivona Jaroslavcevienė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. VšĮ „Radviliškio rajono paramos centras“ ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario Gedimino Lipnevičiaus skundas dėl žurnalisto Mariaus Aleksiūno 2024-02-12 įrašo socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: sprendimo priėmimą atidėti ir pasiūlyti M.Aleksiūnui pateikti papildomus paaiškinimus dėl skundžiamo įrašo atitikimo Kodekso 59 str. reikalavimams.

 

SVARSTYTA:

2. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario Gedimino Lipnevičiaus skundas dėl Zigmanto Janavičiaus publikacijos „Trupa Lietuvos regionų partijos frakcija“ („Radviliškio naujienos“, radviliskionaujienos.lt, 2024-02-08).

NUSPRĘSTA: Zigmanto Janavičiaus publikacijoje „Trupa Lietuvos regionų partijos frakcija“ („Radviliškio naujienos“, radviliskionaujienos.lt, 2024-02-08) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

3. J.P. skundas dėl Auksės Pluščiauskės publikacijos „Smulkių kaime dėl Rojaus mirties aistros nerimsta“ („Alio, Raseiniai“, 2024-03-07).

NUSPRĘSTA: sprendimo priėmimą atidėti ir prašyti redakcijos (žurnalistės) pateikti Komisijai susipažinti žurnalistės pokalbio su pareiškėjos motina garso įrašą (jeigu toks įrašas buvo daromas ir yra išsaugotas), taip pat pateikti Komisijai susipažinti visų laikraščio publikacijų apie aprašomą įvykį kopijas bei dar kartą pasiūlyti publikacijos autorei prisijungti prie skundo nagrinėjimo, kad galėtų betarpiškai išdėstyti savo poziciją, atsakyti į papildomus klausimus ir pan.

 

SVARSTYTA:

4. Kiti klausimai.

- Dėl VRK paklausimo.

NUSPRĘSTA: informuoti VRK, jog savavališkas politinės reklamos skelbimas, kaip ir reikalavimas už ją apmokėti nėra susiję su profesine žurnalistų etika, todėl tokio atvejo tyrimas nepriskirtinas Komijos kompetencijai.

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Jurga Tvaskienė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Andrius Šuminas (nuotoliniu būdu), Ina Žurkuvienė (nuotoliniu būdu), Ernest Alesin (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Posėdį stebėjo VU Žurnalistikos studijų programos pirmakursiai.

 

SVARSTYTA:

1. UAB „Skausmo užuovėja“ skundas dėl Aldonos Kudzienės, Dariaus Babijono ir Saulės Pinkevičienės publikacijos „Vyrą, kuris rūpinosi brolio ir būsima savo kapaviete, įmonė palaidojo kitose kapinėse“ („Alytaus naujienos“, 2023-12-12).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Aldonos Kudzienės, Dariaus Babijono ir Saulės Pinkevičienės publikacijoje „Vyrą, kuris rūpinosi brolio ir būsima savo kapaviete, įmonė palaidojo kitose kapinėse“ („Alytaus naujienos“, 2023-12-12) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į laikraščio „Alytaus naujienos“ redakciją ir priminti, jog žurnalistai turi pareigą kruopščiai tikrinti visą skelbiamą informaciją ir ne tik dėlto, kad neklaidintų informacijos vartotojų, bet ir kad apsidraustų patys ir galimais netikslumais nesumenkintų žurnalistinio tyrimo rezultatų.

 

SVARSTYTA:

2. D.K. skundas dėl:

1) Arvydo Lekavičiaus publikacijos „Čia tai mostai: bylą prikėlė iš mirusiųjų“ („Lietuvos rytas“, 2023-02-14);

2) Arvydo Lekavičiaus publikacijos „Čia tai bent mostai: ginčą su jauna ūkininke teismuose prapylusi statybų bendrovė bylą prikėlė iš numirusiųjų“ (lrytas.lt, 2023-02-14).

NUSPRĘSTA: Arvydo Lekavičiaus publikacijoje „Čia tai mostai: bylą prikėlė iš mirusiųjų“ („Lietuvos rytas“, 2023-02-14) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

3. B.G., Z.V., A.G. ir B.G.G. skundas dėl programos „TV Pagalba“ rengėjų (žurnalistų) veiksmų.

NUSPRĘSTA: skundo nagrinėjimą nutraukti.

 

SVARSTYTA:

4. Kiti klausimai.

- Dėl I.A. skundo.

NUSPRĘSTA: atsisakyti šį skundą nagrinėti, kadangi jis nepriskirtinas Komisijos kompetencijai.

Ketvirtadienis, 25 balandžio 2024 12:08

Viešas laiškas Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

Pastaruoju metu Visuomenės informavimo etikos komisija sulaukia itin daug skundų iš Radviliškio. Pažymėtina, kad beveik visi skundai yra vienaip ar kitaip susiję su rajono politikais. Suprantama, kad skųstis dėl publikacijų gali kiekvienas asmuo, tačiau kai beveik visi pareiškėjai yra vietos politikai, tai ima kelti susirūpinimą ir pagrįstą įtarimą, kad žiniasklaida ir žurnalistai šiame regione turbūt ,,pamiršo“ savo misiją – atsakingai, profesionaliai rinkti ir skelbti informaciją, nepiktnaudžiauti saviraiškos laisve, būti nepriklausomi ir nešališki. Visuomenės informavimo priemonės, net jeigu jų savininkai yra politikai ar verslo grupės, privalo vadovautis profesionalios žurnalistikos standartais, o savininkai neturi trukdyti žurnalistams atsakingai atlikti savo pareigas. Kita vertus, tai, kad laikraštis priklauso politikui, nėra pagrindas nebendrauti su to laikraščio žurnalistais ar turėti išankstines priešiškas nuostatas jų atžvilgiu. Būtina atkreipti dėmesį, kad Komisija, vadovaudamasi Visuomenės informavimo etikos kodeksu, vertina viešosios informacijos rengėjų žiniasklaidoje paskelbtas publikacijas ar vertina žurnalistų veiksmus viešojoje erdvėje.

 

Komisija pabrėžia, kad politinių oponentų tarpusavio kovos neturi ir negali būti sprendžiamos žiniasklaidos pagalba ar juo labiau bandant į šiuos ginčus įtraukti žiniasklaidos institucijas. Politikų nesutarimai ir konfliktai savivaldybės tarybos posėdžiuose nėra Komisijos veiklos objektas. Komisija, kurios darbe dalyvauja visų žiniasklaidos organizacijų, žurnalistų bendruomenės bei universitetų deleguoti asmenys, vertina tik viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų veiklą ir tik profesionalumo ir bei etikos aspektais.

 

Visuomenės informavimo etikos komisija – savitvarkos institucija, kurios funkcijos apibrėžtos Visuomenės informavimo įstatymo 461 str.3 d. Įstatyme nustatyta, kad Komisija atlieka šias funkcijas:

1) rūpinasi viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų profesinės etikos ugdymu;

2) nagrinėja profesinės etikos pažeidimus, kuriuos padarė viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai informuodami visuomenę;

3) nagrinėja asmenų skundus dėl viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos, galimai pažeidus Kodekso nuostatas, taip pat nagrinėja viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų tarpusavio ginčus dėl Kodekso pažeidimų;

4) bendradarbiaudama su valstybės įstaigomis ir institucijomis užtikrina visuomenės raštingumo naudojantis visuomenės informavimo priemonėmis plėtrą, informacijos kritinio vertinimo ir analizės principų sklaidą;

5) organizuoja renginius visuomenės informavimo srities profesinės etikos klausimais, dalyvauja įgyvendinant valstybės institucijų strateginio planavimo programas, veiklos planus.

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Ivona Jaroslavcevienė (nuotoliniu būdu), Jurga Tvaskienė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Andrius Šuminas (nuotoliniu būdu), Ina Žurkuvienė (nuotoliniu būdu), Ernest Alesin (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Biržų rajono savivaldybės tarybos narės Indros Drevinskaitės skundas dėl Linos Rušėnienės publikacijos „Naujokei jau limpa intrigantės vardas“ („Panevėžio kraštas“, 2023-11-07).

NUSPRĘSTA: Linos Rušėnienės publikacijoje „Naujokei jau limpa intrigantės vardas“ („Panevėžio kraštas“, 2023-11-07) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, nuomonės turi būti reiškiamos etiškai, ir 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

SVARSTYTA:

2. UAB „Skausmo užuovėja“ skundas dėl Aldonos Kudzienės, Dariaus Babijono ir Saulės Pinkevičienės publikacijos „Vyrą, kuris rūpinosi brolio ir būsima savo kapaviete, įmonė palaidojo kitose kapinėse“ („Alytaus naujienos“, 2023-12-12).

NUSPRĘSTA: sprendimo priėmimą atidėti ir dar kartą pasiūlyti „Alytaus naujienų“ atstovui dalyvauti skundo nagrinėjime.

 

SVARSTYTA:

3. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario Justo Malinausko skundas dėl laikraščio „Radviliškio kraštas“ redakcijos veiksmų.

NUSPRĘSTA:

1) skundžiamais laikraščio „Radviliškio kraštas“ redakcijos veiksmais visuomenės informavimo etikos nuostatos pažeistos nebuvo;

2) kreiptis viešu kreipimusi į Radviliškio rajono savivaldybės tarybą ir atkreipti jos dėmesį, jog politinių oponentų tarpusavio kovos neturėtų būti sprendžiamos žiniasklaidos pagalba, juolab į šias kovas neturėtų būti įtraukiama Komisija.

 

SVARSTYTA:

4. Kiti klausimai.

- Dėl R.K. skundo.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą nagrinėti LRTK.

 

- Dėl E.N. skundo.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjui patikslinti skundą atsižvelgiant į Komisijos darbo reglamento reikalavimus.

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Ivona Jaroslavcevienė (nuotoliniu būdu), Jurga Tvaskienė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Andrius Šuminas (nuotoliniu būdu), Ina Žurkuvienė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. D.K. skundas dėl:

1) Arvydo Lekavičiaus publikacijos „Čia tai mostai: bylą prikėlė iš mirusiųjų“ („Lietuvos rytas“, 2023-02-14);

2) Arvydo Lekavičiaus publikacijos „Čia tai bent mostai: ginčą su jauna ūkininke teismuose prapylusi statybų bendrovė bylą prikėlė iš numirusiųjų“ (lrytas.lt, 2023-02-14).

NUSPRĘSTA: skundo nagrinėjimą atidėti ir pasiūlyti UAB „Lietuvos rytas“ pateikti paaiškinimus dėl ginčo publikacijos atitikimo Kodekso 20 str. reikalavimams bei prašyti patikslinti, kodėl nebuvo išsaugotas vienas iš dviejų žurnalisto pokalbių, kuriais grindžiama paskelbta informacija, garso įrašas.

 

SVARSTYTA:

2. Radviliškio rajono savivaldybės mero patarėjo Lino Garbenio skundas dėl publikacijos „G.Lipnevičiaus siūlymas kiekvienam Radviliškio rajone gimusiam vaikui tūkstančio eurų išmoka – patvirtintas“ („Radviliškio kraštas“, 2024-02-08).

NUSPRĘSTA:

1) publikacijoje „G.Lipnevičiaus siūlymas kiekvienam Radviliškio rajone gimusiam vaikui tūkstančio eurų išmoka – patvirtintas“ („Radviliškio kraštas“, 2024-02-08) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 53 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi naudoti visuomenės informavimo priemonės savo privatiems reikalams spręsti bei asmeninėms sąskaitoms suvesti;

2) kreiptis raštu į Radviliškio rajono savivaldybės tarybą ir atkreipti jos dėmesį, jog politinių oponentų tarpusavio kovos neturėtų būti sprendžiamos žiniasklaidos pagalba, kaip ir Komisija neturėtų būti į šias kovas įtraukiama.

 

SVARSTYTA:

3. Kiti klausimai.

- Dėl B.G., Z.V., A.G. ir B.G.G. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą dėl skundžiamų veiksmų atitikimo Kodekso 7 str. reikalavimams.

 

- Dėl Radviliškio rajono savivaldybės Etikos komisijos pirmininko kreipimosi.

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog Komisija su pateikta informacija susipažino.

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Ivona Jaroslavcevienė (nuotoliniu būdu), Jurga Tvaskienė (nuotoliniu būdu), Ernest Alesin (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Andrius Šuminas (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Radviliškio rajono savivaldybės mero patarėjo Lino Garbenio skundas dėl Jūratės Labačiauskienės publikacijos „G.Lipnevičius: „Kviečiu visus vykti autobusais nemokamai“ („Radviliškio kraštas“, 2023-09-21).

NUSPRĘSTA: Jūratės Labačiauskienės publikacijoje „G.Lipnevičius: „Kviečiu visus vykti autobusais nemokamai“ („Radviliškio kraštas“, 2023-09-21) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 49 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti dirbtinai deformuotų garso ir vaizdo montažų, nuotraukų, parašų po nuotraukomis, iškraipančių mintis ar faktus.

 

SVARSTYTA:

2. L.B. skundas dėl:

1) Vidmanto Šmigelsko publikacijos „Bibliotekos direktorius galbūt jau žinomas“ (anyksta.lt, 2023-10-04);

2) Publikacijos „Anykštos“ redaktorė mero atsiprašys, jeigu Linas Bitvinskas netaps bibliotekos direktoriumi“ (anyksta.lt, 2023-10-05).

NUSPRĘSTA:

1) Vidmanto Šmigelsko publikacijoje „Bibliotekos direktorius galbūt jau žinomas“ (anyksta.lt, 2023-10-04) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

2) visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Anykštos“ redaktorė mero atsiprašys, jeigu Linas Bitvinskas netaps bibliotekos direktoriumi“ (anyksta.lt, 2023-10-05) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. Dėl VšĮ „Mūsų Ignalina“ vadovo veiksmų atitikimo Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 str. reikalavimams.

NUSPRĘSTA:

1) atsižvelgiant į tai, jog VšĮ „Mūsų Ignalina“ nėra užsiregistravusi Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS) ir nėra galimybių nustatyti, kas laikraščio „Mūsų Ignalina“ redakcijoje yra atsakingas už šio laikraščio ir portalo mignalina.lt turinį, klausimo nagrinėjimą nutraukti;

2) informuoti ŽEIT apie tai, jog VšĮ „Mūsų Ignalina“ nėra užsiregistravusi VIRSIS ir nevykdo Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimo paskelbti už turinį atsakingą asmenį.

 

SVARSTYTA:

4. Kiti klausimai.

- Dėl L.G. 2024-02-13 skundo.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą nagrinėti ŽEIT.

 

- Dėl LRS Kultūros komiteto rašto.

NUSPRĘSTA: supažindinti su šiuo raštu VIEA narius ir informuoti Kultūros komitetą, jog iki šiol Komisija nėra gavusi skundų dėl galimų Kodekso 61 str. pažeidimų, tačiau savo kompetencijos ribose imsis visų būtinų veiksmų, kad tokių pažeidimų būtų išvengta ir ateityje, o jeigu pažeidimai paaiškėtų, kad jie būtų tinkamai ištirti ir atitinkamai įvertinti.

Puslapis 1 iš 21