logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimai - 2014

 

Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimas dėl

LRTK pateiktos medžiagos

Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijai buvo pateikti vaizdo įrašai CD laikmenose. Įrašuose yra medžiaga rusų kalba, pateikta medžiaga iš “Vesti nedeli” laidos 2014.10.26, “Profesija-reporter” transliuota NTV Mir Lithuania 2014.10.26 ir 2014.11.02 ir laida „Vesti“ transliuota RTR Planeta 2014.10.30. Įrašus komisijos nariai peržiūrėjo individualiai, savo nuomonę pateikė elektroniu paštu. Susirinkimo metu dalyvavo 13 komisijos narių iš 15.

1. „Vesti nedeli“, RTR Planeta, 2014.10.26, yra pateikiamas reportažas apie parlamento rinkimus Ukrainoje. Reportaže nuolatos pabrėžiami pažeidimai, medžiaga nuolatos pateikiama naudojant įvairius būdus žiūrovų emocijoms sužadinti: daug kartų pakartojama žinia, kuri iš esmės nėra pagrindžiama jokiais statistiniais duomenimis. Nuomonių įvairovė imituojama pateikiant skirtingus šaltinius, tačiau šaltiniai yra vienpusiai, komentarai yra palaikantys vieną pusę. Tai rodo, kad imituojamam informaciniam reportažui komentatoriai yra kruopščiai atrenkami. Viso reportažo metu nėra jokios aiškios konkrečios faktinės informacijos apie vykusius rinkimus. Reportažas yra skatinantis neapykantą ir kurstantis nesantaiką. Autorių tekstai panašesni į siaubo filmų komentatorius, nei į žinių pranešėjus. Nesilaikoma objektyvumo ir nešąliškumo.

1.1. Reportaže apie rinkimus „Novorusijoje” yra taip pat daug propagandos elementų, nėra jokios objektyvios medžiagos. Žinios pateikiamos tendencingai. Pateikiama viena nuomonė, sąmoningai iškraipomi faktai.

1.2. Reportažas apie įvykį Maskvos oro uoste. Šiame reportaže yra pateikta faktinė medžiaga. Reportaže nėra jokių manipuliacijų.

1.3. Reportažas „Pagal taisykles arba be jų”. Informacijoje nėra atskirta kas yra faktai ir kur yra tiesiog nuomonė. Reportaže pabrėžiama V. Putino galybė, kuri yra tiesiog nepakenčiama Vakarų valstybėms. Teigdami, jog tik dėl Rusijos lyderio galios Vakarų, reportažo autoriai nepateikia skirtingų nuomonių, nėra nuomonių įvairovės, kurios reikalauja Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas, kai yra kalbama apie konfliktines situacijas.

1.4. Reportažas iš V. Putino spaudos konferencijos. Reportaže yra atspindima pokalbio su Putinu esmė. V. Putinas atsakinėja į klausimus. Nėra galimybės patikrinti kiek reportaže pateikti klausimai yra specialiai atrinkti, bet rodomi atsakymai akivaizdžiai skirti sustiprinti prieš tai buvusio reportažo įspūdį apie V. Putino galingumą.

1.5. Pateiktas korespondento A. Rogatkin reportažai iš Rytų Ukrainos. Reportažas montuojamas taip tarsi karinę techniką uždegė ir žmones žudė būtent Ukrainos armijos kariai. Jokių faktų ar žinių patvirtinančių šią informaciją. Pažeidžiamas svarbus principas, kad turi būti kuo daugiau skirtigų nuomonių, ypač tuomet, kai yra konfliktinės situacijos.

1.6. Siužetas apie Luhansko žmonių nuotaikas. Reportaže faktai yra vienpusiai, akivaizdus siekis paveikti žiūrovą emociškai. Medžiaga skelbiama, nors nieko naujo joje nepasakoma, kartojami tie patys faktai, kurie jau žinomi ilgą laiką. Kai kurie pašnekovai be pavardžių. Kadangi veidai neuždengti, tai slėpti jų tapatybes kaip ir nėra reikalo.

1.7. Pateikdami infomaciją apie Malaizijos oro linijų lėktuvo tragediją, nuolatos

pabrėžiama, kad Rusijos remiami separatistai niekaip negalėjo numušti lėktuvo. Tačiau nėra pateikiami ir kitokių faktų apie lėktuvo katastrofą. Siužetas, kuriame nuolatos teigiama, kad ne separatistai, nukreipiant į Ukrainos pusę, bet faktų nemini.

IŠVADA. Komisijos nariai pasisakė už tai, kad pateiktoje medžiagoje yra pažeisti 3,4,5,6,7 Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso straipsniai. Reportažai akivaizdžiai propagandiniai, ignoruojami pagrindiniai žurnalistikos principai - objektyvumas, nešališkumas, nuomonių pliuralizmas. Nutarta, jog sprendimai turi būti priimti dėl visos medžiagos, neskaidant į atskirus reportažus ar siužetus ir pasisakymus. Po diskusijos buvo nutarta balsuoti dėl šių straipsnių:

3 kodekso straipsnis. Už - 12, Prieš - 1, Susilaikė -0

4 kodekso straipsnis. Už - 12, Prieš - 1, Susilaikė -0

5 kodekso straipsnis. Už - 11, Prieš - 0, Susilaikė - 2

6 kodekso straipsnis. Už - 12, Prieš - 0, Susilaikė -1

7 kodekso straipsnis. Už - 6, Prieš - 3, Susilaikė -4

Komisija nusprendė, kad laidoje yra pažeisti 3, 4, 5, 6 ir 7 Etikos kodekso straipsniai.

2. „Profesija - reporter” NTV Mir Lithuania 2014.10.26

Laidos formatas - publicistinė laida. Pirmas reportažas skirtas “atskleisti” Ukrainos politikos lyderių vaikų privatų gyvenimą. Demonstruojami vaizdai iš naktinių klubų su siautėjančiu jaunimu. Nustatyti ar klubuose yra būtent minimi asmenys