logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris

Ketvirtadienis, 25 balandžio 2024 12:08

Viešas laiškas Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

Pastaruoju metu Visuomenės informavimo etikos komisija sulaukia itin daug skundų iš Radviliškio. Pažymėtina, kad beveik visi skundai yra vienaip ar kitaip susiję su rajono politikais. Suprantama, kad skųstis dėl publikacijų gali kiekvienas asmuo, tačiau kai beveik visi pareiškėjai yra vietos politikai, tai ima kelti susirūpinimą ir pagrįstą įtarimą, kad žiniasklaida ir žurnalistai šiame regione turbūt ,,pamiršo“ savo misiją – atsakingai, profesionaliai rinkti ir skelbti informaciją, nepiktnaudžiauti saviraiškos laisve, būti nepriklausomi ir nešališki. Visuomenės informavimo priemonės, net jeigu jų savininkai yra politikai ar verslo grupės, privalo vadovautis profesionalios žurnalistikos standartais, o savininkai neturi trukdyti žurnalistams atsakingai atlikti savo pareigas. Kita vertus, tai, kad laikraštis priklauso politikui, nėra pagrindas nebendrauti su to laikraščio žurnalistais ar turėti išankstines priešiškas nuostatas jų atžvilgiu. Būtina atkreipti dėmesį, kad Komisija, vadovaudamasi Visuomenės informavimo etikos kodeksu, vertina viešosios informacijos rengėjų žiniasklaidoje paskelbtas publikacijas ar vertina žurnalistų veiksmus viešojoje erdvėje.

 

Komisija pabrėžia, kad politinių oponentų tarpusavio kovos neturi ir negali būti sprendžiamos žiniasklaidos pagalba ar juo labiau bandant į šiuos ginčus įtraukti žiniasklaidos institucijas. Politikų nesutarimai ir konfliktai savivaldybės tarybos posėdžiuose nėra Komisijos veiklos objektas. Komisija, kurios darbe dalyvauja visų žiniasklaidos organizacijų, žurnalistų bendruomenės bei universitetų deleguoti asmenys, vertina tik viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų veiklą ir tik profesionalumo ir bei etikos aspektais.

 

Visuomenės informavimo etikos komisija – savitvarkos institucija, kurios funkcijos apibrėžtos Visuomenės informavimo įstatymo 461 str.3 d. Įstatyme nustatyta, kad Komisija atlieka šias funkcijas:

1) rūpinasi viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų profesinės etikos ugdymu;

2) nagrinėja profesinės etikos pažeidimus, kuriuos padarė viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai informuodami visuomenę;

3) nagrinėja asmenų skundus dėl viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos, galimai pažeidus Kodekso nuostatas, taip pat nagrinėja viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų tarpusavio ginčus dėl Kodekso pažeidimų;

4) bendradarbiaudama su valstybės įstaigomis ir institucijomis užtikrina visuomenės raštingumo naudojantis visuomenės informavimo priemonėmis plėtrą, informacijos kritinio vertinimo ir analizės principų sklaidą;

5) organizuoja renginius visuomenės informavimo srities profesinės etikos klausimais, dalyvauja įgyvendinant valstybės institucijų strateginio planavimo programas, veiklos planus.