logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimai - 2007

2007-01-08  Nr. 1
 
1. Svarstyta: Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties pareiškimas dėl laidos „Abipus sienos“ (TV3)
Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties pareiškime „Dėl televizijos laidų įvertinimo“ teigiama, kad 2006-09-20 laidoje „Abipus sienos“ buvo pateikta tendencinga ir netiksli informacija, žeminanti jų įstaigos dalykinę reputaciją.
Nuspręsta:
Laidos „Abipus sienos“ autoriai nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
2. Svarstyta: LRTK prašymas dėl serialo „Popiežiaus miestas“
Posėdyje dalyvavo M. Valančiaus blaivybės draugijos atstovas. LRTK prašo įvertinti 2006-12-25 d. „MTV Lietuva“ programoje transliuotą animacinį filmą „Popiežiaus miestas“. LRTK manymu, tokio turinio animacinio filmo transliavimas vienos iš didžiausių krikščionims švenčių metu galėjo papiktinti bei žeisti jų religinius jausmus.
Nuspręsta:
Transliuotojas UAB „MTV Networks Baltic“ 2006-12-25 dieną parodydamas animacinį filmą „Popiežiaus miestas“ nepažeidė VIĮ nuostatų, draudžiančių religinės neapykantos kurstymą. Taip pat nepripažinta, kad būtų pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.
 
3. Svarstyta: UAB „Tez Tour“ prašymas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos rytas“
UAB „Tez Tour“ prašo įvertinti 2006-11-30 dienraščio „Lietuvos rytas“ publikaciją „Keliautojams už sugadintas atostogas pažadėta vaisių. Į Kanarų salas dėl rūko ilgai negalėjusiems išskristi žmonėms nuostolių niekas neketina atlyginti“. Bendrovės teigimu, buvo pateikta netiksli ir neobjektyvi informacija, neišklausyta kita pusė ir tuo pakenkta bendrovės dalykinei reputacijai.
Nuspręsta:
Dienraščio „Lietuvos rytas“ redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
4. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos rytas“
Posėdyje dalyvavo LR Generalinės prokuratūros atstovė A. Juodytė. LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2006-12-05 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ publikaciją „Kauno patrioto įžūlumas – pribloškiantis“, kuriame žurnalistė J. Karaliūnienė į cituojamą Generalinės prokuratūros pranešimą spaudai įdeda ir iš kitų šaltinių gautą informaciją. Prokuratūros manymu, taip yra iškraipomas pranešimo tekstas.
Nuspręsta:
Svarstymą atidėti kitam posėdžiui. Į posėdį pakviesti žurnalistę J. Karaliūnienę.
 
5. Svarstyta: Pakruojo ūkininkų kredito unijos skundas dėl publikacijos žurnale „Ekstra“
Pakruojo ūkininkų kredito unijos skunde prašoma įvertinti  2006 m. gruodžio 4-10 d. žurnalo „Ekstra“ publikaciją „Lietuviškas smulkiosios bankininkystės modelis – milijonas už garbės žodį“. Skunde teigiama, kad publikacijoje pateikiama sąmoningai iškreipta informacija, yra kurstomos bereikalingos aistros, keliama nepagrįsta panika tarp inėlininkų, nors teisminiai tyrimai dar nebaigti.
Nuspręsta:
Žurnalo „Ekstra“ redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
6. Svarstyta: E. Siriūnienės ir kt. asmenų skundas dėl nuotraukos laikraštyje „Sekundė“
Posėdyje dalyvavo laikraščio "Sekundė" leidėjų atstovas K. Jauniškis. E. Siriūnienės, V. Požėlienės, J. Požėlos ir E. Požėlienės skunde prašoma įvertinti 2006-11-23 laikraštyje „Sekundė“ prie publikacijos „Kraujo klane – gaujos vadeiva“ išspausdintą žuvusio žmogaus nuotrauką. Žuvusio artimieji teigia, kad stambiu planu pirmajame laikraščio puslapyje išspausdinta nuotrauka sukėlė papildomus skaudžius išgyvenimus žuvusiojo artimiesiems ir vaikui. Nuotrauka išspausdinta be artimųjų žinios.
Nuspręsta:
1. Laikraščio „Sekundė“ redakcija prie publikacijos „Kraujo klane – gaujos vadeiva“ išspausdindama žuvusio žmogaus nuotrauką pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 47 str.
2. Skundą ir visą turimą medžiagą perduoti Žurnalistų Etikos inspektoriaus tarnybai, kad ji nuspręstų dėl nuotraukos neigiamo poveikio nepilnamečiams.
 
 
2007-01-22   Nr. 2
 
1. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos rytas“. 
Posėdyje dalyvavo LR Generalinės prokuratūros atstovė A. Juodytė. LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2006-12-05 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ publikaciją „Kauno patrioto įžūlumas – pribloškiantis“, kuriame žurnalistė J. Karaliūnienė į cituojamą Generalinės prokuratūros pranešimą spaudai įdėjo ir iš kitų šaltinių gautą informaciją. Prokuratūros manymu, taip yra iškraipomas pranešimo tekstas. Praeito posėdžio metu buvos nuspręsta svarstymą atidėti ir pratęsti į posėdį pakvietus žurnalistę J. Karaliūnienę.
Nuspręsta:
Dienraštis „Lietuvos rytas“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
2. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas dėl publikacijos portale „delfi.lt“
Posėdyje dalyvavo interneto portalo „Delfi“ vyriausioji redaktorė M. Garbačiauskaitė, žurnalistas D. Sinkevičius ir UAB „Delfi“ advokatas A. Čaikovski.  LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2006-12-12 d. 19 val.  9 min. naujienų portale „delfi.lt“ paskelbtą informaciją „Kalinio gauja iš patiklių žmonių išviliojo 64 tūkst. Lt“. Prokuratūros teigimu, šioje informacijoje buvo pateikti Lietuvos kriminalinės policijos biuro atliekamo ikiteisminio tyrimo duomenys: įtariamųjų pavardės, nukentėjusiųjų skaičius, žalos dydis, kai kurie nusikalstamos veikos epizodų aprašymai.
 
Nuspręsta:
Interneto portalo Delfi redakcija paskelbdama publikaciją „Kalinio gauja iš patiklių žmonių išviliojo 64 tūkst. Lt“ (2006-12-12 d. 19 val. 9 min.) pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 37 straipsnį ir 40 straipsnio 1 dalį.
 
3. Svarstyta: B. Pukėnienės skundas dėl publikacijos laikraštyje „Mūsų Ignalina“
p. Pukėnienė prašo įvertinti tai, kaip 2006-10-03 d. laikraščio „Mūsų Ignalina“ straipsnyje „Vienas žmogus paskendo, du sudegė...“ buvo aprašytos  jos dviejų brolių mirties aplinkybės. Pareiškėjos teigimu, žeminami ne tik žuvusieji, bet ir jų artimieji.
 
Nuspręsta:
Laikraščio „Mūsų Ignalina“ redakcija 2006-10-03 d. straipsnyje „Vienas žmogus paskendo, du sudegė...“ aprašydama dviejų brolių mirties aplinkybes pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 19 straipsnius.
 
4. Svarstyta: Vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą - R. Žylos ir M. Kanišauskienės prašymų dėl publikacijų laikraštyje „Anykšta“ svarstymas
Vilniaus apygardos administracinis teismas savo    2006-12-14 sprendimu įpareigojo Komisiją iš naujo svarstyti R. Žylos 2006-04-11 prašymą ir M. Kanišauskienės 2006-02-11, 2006-04-12 prašymus dėl publikacijų laikraštyje „Anykšta“ ir priimti Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus atitinkantį sprendimą.
I. R. Žylos prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Anykšta“
p. R. Žyla prašė išnagrinėti publikacija „Brendis“, kuri buvo išspausdinta 2006-04-11 d. laikraščio „Anykšta“ rubrikoje „Šiupinys“. Jo manymu, tai grubus kišimasis į privatų gyvenimą.
Nuspręsta:
1. Laikraštis „Anykšta“ 2006-04-11 publikacijoje „Brendis“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6, 7 ir 16 straipsnius.
2. Laikraštis „Anykšta“ 2006-04-11 skyrelyje „Šiupinys“ išspausdindamas pranešimą apie tai, kad informacija kainuoja 50 Lt, pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 2 straipsnį.
II. Etikos inspektoriaus persiųstas M. Kanišauskienės skundas dėl publikacijų laikraštyje „Anykšta“
Laikraščio „Šilelis“ redaktorė M. Kanišauskienė prašė apsvarstyti laikraščio „Anykšta“ publikacijas: „Nesikeikia ir nesidrasko“ (rubrika „Redaktorei nežinant“,  05-11-29), „Rievės“ (05-12-03), „Anykštėnai neblizgėjo raštingumu“ (06-02-09), „Vienintelė „Šilelio“ remiama partija“ (06-04-11). p. Kanišauskienė mano, kad publikacijos pažeidžia profesinės etikos normas, jose tyčiojamasi iš žmogaus, skleidžiama neobjektyvi informacija.
Nuspręsta:
Laikraštis „Anykšta“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 str. („Anykštėnai neblizgėjo raštingumu“, 2006-02-09), 16 str. („Nesikeikia ir nesidrasko“, 2005-11-29; „Rievės“ 2005-12-03; „Anykštėnai neblizgėjo raštingumu“, 2006-02-09; „Vienintelė „Šilelio“ remiama partija“, 2006-04-11), 59 str. („Vienintelė „Šilelio“ remiama partija“, 2006-04-11).
 
5. Svarstyta: LRTK prašymas dėl 07 01 05 „MTV Lietuva“ programoje rodyto serialo „Popiežiaus miestas“
LRTK prašo įvertinti 2007-01-05, 14.30 val. „MTV Lietuva“ programoje rodytą animacinį serialą „Popiežiaus miestas“. Pareiškėjų manymu, galėjo būti pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso ir įstatymo nuostatos, draudžiančios religinės neapykantos kurstymą. Komisijos nuomone, negalima peržiūrėtos serijos vertinti kaip kurstančios religinę neapykantą, tačiau vienbalsiai nuspręsta parašyti laišką UAB „MTV Networks Baltic“ išreiškiant Komisijos nuomonę apie serialą. Taip pat Komisija paprašė posėdyje dalyvavusio Žurnalistų etikos inspektoriaus spręsti klausimą dėl galimo šio serialo neigiamo poveikio nepilnamečiams.
 
 
2007-02-05 Nr. 3
 
1. Svarstyta: TV žiūrovų prašymas įvertinti LNK laidą „Dviračio šou“
Posėdyje dalyvavo laidos „Dviračio šou“ kūrėjai G. Ruplėnas ir H. Mackevičius. Grupė TV žiūrovų iš Kauno mano, kad TV laidose „Dviračio šou“ vis sunkiau rasti gero, sveiko humoro, jį keičia žmones žeminančios patyčios ir įžeidinėjimai. Jų teigimu, 2006-12-20 rodytoje laidoje pačiu negarbingiausiu būdu buvo užsipultas  R. Paksas: jis parodytas kaip purvinas asocialus asmuo su psichikos ir fizinės sveikatos sutrikimais. Pasak laišką pasirašiusių asmenų, šmeižtas yra ne tik pasakytas žodis, tačiau ir parodytas siužetas su žeminančia, tikrovės neatitinkančia žinia apie žmogaus išvaizdą, elgesį, dvasinės ir fizinės sveikatos būklę.

Komisijos narių nuomone, negalima teigti, kad siužete yra tyčiojamasi iš žmogaus dvasinės ir fizinės būklės, nes R. Pakso personažas nei išvaizda nei elgesiu neprimena  tikrojo R. Pakso. Nors, Komisijos manymu, tai - tiesiog nepavykęs personažas, tačiau riba tarp pajuokavimų ir tyčiojimosi yra labai plonytė. Komisijos nariai palinkėjo laidos kūrėjams visada išlaikyti tą ribą ir kuriant siužetus pirmiausia pagalvoti apie tai, kaip juos priims ir supras žiūrovai. Ir jeigu kyla nors menkiausia abejonė, kad dalis žmonių vieną ar kitą siužetą priims kaip pasityčiojimą ar įžeidimą, – reikėtų surasti tinkamesnę formą jam pateikti. Tuo ir pasireiškia kūrėjų profesionalumas ir meistriškumas. Vienbalsiai nuspręsta taip ir atsakyti laiško autoriams.
 
2. Svarstyta: Tauragės daugiabučių namų savininkų bendrijos skundas dėl publikacijos laikraštyje „Tauragiškių balsas“
Daugiabučių namų savininkų bendrija „Žiedas“ prašo įvertinti 2006-12-12 laikraštyje „Tauragiškių balsas“ išspausdintą publikaciją „Sunerimus tauragiškiams, tylomis užmesti banko jungą šimtams butų savininkų nebus lengva“. Jų teigimu, paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija padarė žalą bendrijos „Žiedas“ reputacijai.
Nuspręsta:
Laikraščio „Tauragiškių balsas“ publikacijoje „Sunerimus tauragiškiams, tylomis užmesti banko jungą šimtams butų savininkų nebus lengva“ (2006-12-12) buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 straipsnio 2 dalis.
 
3. Svarstyta: Kėdainių rajono savivaldybės prašymas įvertinti laikraščio „Rinkos aikštė“ publikaciją“
Kėdainių rajono savivaldybės  merės N. Naujokienės pasirašytame laiške teigiama, kad 2007-01-19 laikraščio „Rinkos aikštė“ rubrikoje „Karštas telefonas“ išspausdintoje publikacijoje „Parama pagal partijas“ yra pateiktos tendencingos ir tikrovės neatitinkančios žinios.
Nuspręsta:
Laikraščio „Rinkos aikštė“ redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
4. Svarstyta: A. Žostauto prašymas dar kartą svarstyti dienraščio „Lietuvos rytas“ publikaciją
p. A. Žostautas nepatenkintas Komisijos 2006-11-20 sprendimu dėl   publikacijos „Ar tikrai žlugo pučas? Po 15 metų“, kuri buvo išspausdinta dienraštyje „Lietuvos rytas“ (2006-08-21) ir prašo dar kartą išnagrinėti minėtą publikaciją „iš esmės“. Jo teigimu, skelbiant bet kokią informaciją viešoje erdvėje (taip pat autorių komentarus bei nuomones), būtina ją pagrįsti faktais ir argumentais.

Komisija mano, kad priimtas sprendimas buvo teisingas. Jeigu pareiškėjui kyla abejonių dėl VIĮ pažeidimo, pasiūlyti kreiptis į Etikos inspektoriaus tarnybą. Taip vienbalsiai ir nuspręsta atsakyti p. Žostautui.
 
 
2007-02-26 Nr. 4
 
1. Svarstyta: Laikraščio „Naš kraj“ publikacijos „Kokį lenkas matė tarpukario lietuvį“ svarstymas
2006-11-28 laikraštyje „Naš kraj“ buvo išspausdinta publikacija „Kokį lenkas matė tarpukario lietuvį“ („Jak Polak widzial Litwina w okresie międzywojennym“; lenkų istorikas dr. Krzysztof Buchovski apie lietuvių tautinius bruožus). Perspausdinta iš laikraščio „Kurier Wilenski“, adaptavo Jan Sienkiewicz.
Nuspręsta:
Klausimo svarstymą pratęsti kito posėdžio metu. Į posėdį pakviesti p. Jan Sienkiewicz.
 
2. Svarstyta: E. Žukausko prašymas dėl reportažo LTV laidoje „Stilius“
E. Žukauskas prašo įvertinti 2007-02-04 LTV laidą „Stilius“, kurios metu buvo pateikta neteisinga informacija, žeminanti jo garbę ir orumą. Pareiškėjo teigimu, siužetas apie I. ir V. Marcinkevičių namų interjerą buvo parengtas išklausius tik vieną pusę, nepasidomėjus pateiktų žinių tikrumu.
Nuspręsta:
2007-02-04 laidoje „Stilius“ siužete apie I. ir V. Marcinkevičių namų interjerą buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 straipsnio 2 dalis ir 37 straipsnis.
 
3. Svarstyta: Laikraščio „Mūsų Ignalina“ prašymas dar kartą svarstyti publikaciją „Vienas žmogus paskendo, du sudegė..“
Laikraščio „Mūsų Ignalina“ redaktorius J. Baltakis prašo dar kartą svarstyti B. Pukėnienės skundą dėl publikacijos „Vienas žmogus paskendo, du sudegė...“ įvertinant redakcijos pateiktą informaciją.
Nuspręsta:
Palikti galioti Komisijos 2007-01-22 sprendimą, kad laikraščio „Mūsų Ignalina“ redakcija pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 19 straipsnius.
 
4. Svarstyta: Kiti klausimai
LR Generalinė prokuratūra prašo paskirti asmenį, kuris galėtų atsakyti į Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos departamente atliekamos ikiteisminės baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu iškilusius klausimus, susijusius su viešai skelbiama informacija. Taip pat gautas prašymas iš Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės deleguoti narį į Europos Sąjungos reikalų Informacinės visuomenės darbo grupę.
Nuspręsta:
1. Atsižvelgiant į LR Generalinės prokuratūros prašymą, paskirti T. Musteikį atlikti ikiteisminiam tyrimui reikšmingo objekto tyrimą jo, kaip Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos nario, kompetencijos ribose.
2. Į Europos Sąjungos reikalų Informacinės visuomenės darbo grupę deleguoti E. Žiobienę.
  
 
2007-03-19 Nr. 5
 
 
1. Svarstyta: Laikraščio „Naš kraj“ publikacijos „Kokį lenkas matė tarpukario lietuvį“ svarstymas
2006-11-28 laikraštyje „Naš kraj“ buvo išspausdinta publikacija „Kokį lenkas matė tarpukario lietuvį“ („Jak Polak widzial Litwina w okresie międzywojennym“; lenkų istorikas dr. Krzysztof Buchovski apie lietuvių tautinius bruožus). Perspausdinta iš laikraščio „Kurier Wilenski“, adaptavo Jan Sienkiewicz.
Nuspręsta:
Laikraščių „Naš kraj“ ir „Kurier Wilenski“ redakcijos, išspausdindamos publikaciją „Kokį lenkas matė tarpukario lietuvį“ („Jak Polak widzial Litwina w okresie międzywojennym“), pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 55 str.
 
2. Svarstyta: Š. Marčiulionio skundas dėl publikacijos dienraštyje „L.T.“
Š. Marčiulionis prašo įvertinti 2006-11-18 dienraštyje „L.T.“ išspausdintą K. Zeiter publikaciją „Marčiulionis – naujos moters glėbyje“ ir laikraščio vyr. redaktorės L. Varnaitės straipsnį „Poravimosi metas“. Jo manymu, buvo pažeista teisė į privatų gyvenimą, informacija renkama neetiškais ir neteisėtais būdais, fotografuota slapta, privačioje teritorijoje.
Nuspręsta:
Laikraščio „L.T.“ redakcija publikacijoje „Marčiulionis – naujos moters glėbyje“  pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 8, 16 ir 36 straipsnius.
 
3. Svarstyta: Ž. Gedminaitės prašymas dėl publikacijos ir nuotraukos išspausdinimo dienraštyje „L.T.“
Ž. Gedminaitė prašo įvertinti 2007-02-03 dienraščio „L.T.“ publikaciją „Užkeiktoje vietoje vėl nelaimė“ ir prie jos išspausdintą žuvusio jos giminaičio nuotrauką. Jos manymu, straipsnyje pateikta informacija ir nuotrauka žeidžia artimųjų garbę ir orumą, pažeidžia privatumą, išreiškiama nepagarba žuvusiajam ir žuvusiojo artimiesiems.
Nuspręsta:
1.  Dienraštis „L.T.“ prie publikacijos „Užkeiktoje vietoje vėl nelaimė“ išspausdindamas žuvusio žmogaus nuotrauką pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 47 str.
2. Priskirti dienraštį „.L.T.“ profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.
 
4. Svarstyta: G. Krūminio skundas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos rytas“
G. Krūminis mano, kad 2007-01-27 dienraštyje „Lietuvos rytas“ išspausdintoje publikacijoje „Kūną parduodantys vyrai puikuojasi savo galia“ buvo pažeista jo teisė į privatų gyvenimą ir teisė į atvaizdą, informacija buvo renkama neetiškais ir neteisėtais būdais.
Nuspręsta:
Dienraščio „Lietuvos rytas“ redakcija publikacijoje „Kūną parduodantys vyrai puikuojasi savo galia“ pažeidė  Žurnalistų ir leidėjų Etikos kodekso 8, 36 ir 37 straipsniai.
         
 
2007-04-02 Nr. 6
 
1. Svarstyta: VĮ „Registrų centras“ skundas dėl laidos „Namai. Mašinos. Valdininkai“ (TV „5 kanalas“)
VĮ Registrų centras prašo įvertinti 2007-02-12 TV „5 kanalas“ laidą „Namai. Mašinos. Valdininkai“. Pareiškėjų manymu, laidoje buvo pateiktos tikrovės neatitinkančios žinios, žeminama įstaigos dalykinė reputacija, nuomonė reiškiama neetiškai.
Nuspręsta:
TV „5 kanalas“ laidoje „Namai. Mašinos. Valdininkai“, kuri buvo transliuota 2007-02-12, buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 23 straipsnis.
 
2. Svarstyta: G. Gražinsko skundas dėl publikacijos laikraštyje „Tauragiškių balsas“
UAB „Tauragės kurjeris“ žurnalistas G. Gražinskas mano, kad publikacijoje „Kompromatų“ medžiotojai šiurpina gyventojus“, kuri buvo išspausdinta 2007-02-10 laikraštyje „Tauragiškių balsas“, buvo paskleista informacija, žeminanti jo garbę ir orumą, pažeista teisė į privataus gyvenimo apsaugą ir pažeisti nepilnamečių vaikų interesai.
Nuspręsta:
Laikraščio „Tauragiškių balsas“ publikacijoje „Kompromatų“ medžiotojai šiurpina gyventojus“ buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 straipsnio 2 dalis.
 
3. Svarstyta: G. Kavaliausko skundas dėl publikacijų dienraščiuose „Respublika“ ir „Lietuvos rytas“
 Posėdyje dalyvavo dienraščio „Respublika“ žurnalistė L. Vyšniauskienė.  p. Giedrius Kavaliauskas prašo įvertinti 2006-06-03 dienraščio „Lietuvos rytas“ publikaciją „Dėl milijono litų – suktu keliu nors į pragarą“ ir  2007-01-17 dienraščio „Respublika“ publikaciją „Nusikaltėliai auką apdraudė milijonu“. Skundo autorius teigia, kad buvo neteisngai apkaltintas padaręs sunkų nusikaltimą, nurodyta jo vardas ir pavardė, o dienraštyje „Lietuvos rytas“ įdėta ir nuotrauka. Tai suteikė daug nemalonių išgyvenimų jam ir artimiesiems.
Nuspręsta:
Svarstymą pratęsti kito posėdžio metu. Į posėdį pakviesti dienraščio „Lietuvos rytas“ žurnalistą ir publikacijos „Dėl milijono litų – suktu keliu nors į pragarą“ autorių    A. Lekavičių.
         
4. Svarstyta: K. Juškos skundas dėl publikacijos laikraštyje „Ūkininko patarėjas“
p. Kęstutis Juška mano, kad 2007-02-20 laikraščio „Ūkininko patarėjas“ publikacijoje „Karas dėl aštuonių arų žemės“ buvo paskleista tikrovės neatitinkanti, šališka ir tendencinga informacija, nepateikta jo nuomonė.
Nuspręsta:
Laikraščio „Ūkininko patarėjas“ publikacijoje „Karas dėl aštuonių arų žemės“ buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikso kodekso 22 straipsnio 2 dalis.
 
5. Svarstyta: R. Bružienės skundas dėl nuotraukos laikraštyje „L.T.“
p. Rasa Bružienė prašo įvertinti 2007-01-06 dienraštyje „L.T.“ prie publikacijos „Algis-Greitai sūnaus nekrikštys“ išspausdintą jos ir jos vaiko nuotrauką. Pasak skundo autorės, ji nedavė sutikimo tokios nuotraukos publikacijai, fotografuota viešoje vietoje ir jos neatsiklausus. Todėl, p. Bružienės manymu, buvo pažeista jos teisė į atvaizdą.
Nuspręsta:
Svarstymą atidėti iki kito posėdžio. Į posėdį pakviesti laikraščio „L.T.“ vyr. redaktorę.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai
6.1. Pokalbis su laikraščio „Kurier Wilenski“ vyr. redaktoriumi
6.2. T. Jasinskajos kreipimasis dėl reklamos laikraštyje „15 min.“
Iš p. Tatjanos Jasinskajos gautas kreipimasis dėl laikraštyje spausdinamų reklaminių piktogramų, žeminančių moterį.
Nuspręsta:
Medžiagą perduoti svarstyti Lietuvos reklamos biuro arbitražui.
 6.3. D. Kaminsko prašymas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos rytas“
Paklausimas dėl publikacijos „Karas jau paskelbtas, bet ginklų dar nesurasta“, kuri buvo išspausdinta 2007-01-12 dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“. p. D. Kaminskas teigia, kad publikacija parašyta be jokios atsakomybės, propaguojamas smurtas ir žiaurus elgesys su gyvūnais.
Nuspręsta:
Medžiagą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai dėl jos galimo neigiamo poveikio vaikams ir nepilnamečiams.
 6.4. UAB „Naujasis aitvaras“ kreipimasis
UAB „Naujasis aitvaras“, leidžiantis dienraštį „Vakaro žinios“, prašo panaikinti 2005-11-14 Komisijos sprendimą dėl laikraščio „Vakaro žinios“ priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių visuomenės informavimo priemonių kategorijai.
 
Komisijos narių nuomone, iškeltas labai aktualus klausimas, nes  nėra  numatyta, kiek galioja tokia nuobauda. Tai galėtų būti įrašyta Komisijos reglamente. Todėl Komisijos nariai įpareigoti iki kito posėdžio pasiūlyti Reglamento pakeitimo projektą, kuriame būtų numatytas tokios nuobaudos galiojimo laikas arba numatyta procedūra, kaip laikraštis galėtų būti išbrauktas iš garbės jam nedarančio sąrašo.
                                                                                     
2007-04-23 Nr. 7
 
1. Svarstyta: G. Kavaliausko skundas dėl publikacijų dienraščiuose „Respublika“ ir „Lietuvos rytas“
Tai praeito posėdžio svarstymo tęsinys. Tačiau ir į šį posėdį A. Lekavičius negalėjo atvykti, todėl nuspręsta svarstymą dar kartą atidėti.
 
2. Svarstyta: R. Bružienės skundas dėl nuotraukos laikraštyje „L.T.“
Tai praeito posėdžio svarstymo tęsinys. Į posėdį atvyko tik laikraščiui atstovaujantis advokato padėjėjas Aurimas Lazdauskas. Tačiau jis negalėjo atsakyti į Komisijos narių klausimus, susijusius su publikacija ir medžiagos rinkimu, todėl nuspręsta svarstymą dar kartą atidėti tikintis, kad į posėdį vis dėlto atvyks laikraščio vyr. redaktorė.
 
3. Svarstyta: Žmogaus teisių stebėjimo instituto skundas dėl TV3 laidos „TV detektyvai“
Posėdyje dalyvavo ŽTSI atstovė Jolanta Samuolytė. Žmogaus teisių stebėjimo instituto skunde prašoma įvertinti     2007-03-13 TV3 kanalu transliuotos laidos „TV detektyvai“ turinį. Skundo autorių teigimu, buvo pažeista žmogaus teisė į privatumą.       
Nuspręsta:
Komisija negali teigti, jog 2007-03-13 laidoje „TV detektyvai“ buvo pažeista žmogaus teisė į privatų gyvenimą, nes nei vienas laidoje dalyvavęs asmuo nesiskundė dėl jo teisių pažeidimo nei Komisijai, nei Žmogaus teisių stebėjimo institutui.
 
4. Svarstyta: R. Jankausko skundas dėl publikacijų laikraštyje „Auksinė varpa“
Posėdyje dalyvavo laikraščio redaktorius G. Šliažas ir žurnalistė P. Kvedarienė. R. Jankauskas prašo įvertinti laikraščio „Auksinė varpa“ publikacijas „Iniciatyvinė grupė nenuvertė unijos „traukinio“! (2006-03-10), „Užgautos ambicijos pamėtėjo karjeros laiptais!“ (2006-04-01), „Unijonų“ skaičius artėja prie 3 tūkstančių“ (2006-12-13). Skundo autoriaus prašo įvertinti žurnalistės P. Kvedarienės darbą, nes publikacijoje buvo pateikti sąmoningai iškraipyti faktai ir duomenys apie Pakruojo kredito uniją ir jos valdybos pirmininką.
Nuspręsta:
Laikraščio „Auksinė varpa“ redakcija nenusižengė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normoms.
 
5. Svarstyta: L. Volkovo prašymas dėl nuotraukos laikraštyje „Šiaulių kraštas“
LR teisingumo ministerija persiuntė jai adresuotą L. Volkovo skundą dėl žmogaus teisių pažeidimo ir garbės bei orumo pažeminimo. Skundo autoriaus teigimu, dienraštis „Šiaulių kraštas“ neturėjo jokio pagrindo prie 2007-02-22 publikacijos „Atsargiai, Šiaulių centras“ išspausdinti jo nuotrauką, nes jokio nusikaltimo „šiame rajone ar Šiaulių mieste“ jis nėra padaręs.       
Nuspręsta:
Paruošti laišką redakcijai primenant, kad, iliustruojant publikacijas, kuriose pateikiama negatyvi informacija, nuotraukomis, kuriose užfiksuoti su publikacija nesusiję asmenys ir nėra fiksuojama jokia nusikalstama veika, žmonių veidai turėtų būti uždengiami .
 
6. Svarstyta: Švenčionių rajono apylinkės prokuratūros prašymas įvertinti UAB „Pabradė“ vadovų viešus pasisakymus
Švenčionių rajono apylinkės prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Kovo 11-osios Akto signataro A. Endriukaičio pareiškimą. Prokuratūra pateikia ir prašo įvertinti kai kuriuos UA „Pabradė“ vadovų viešus pasisakymus apie čečėnų tautybės žmones. Susipažinę su pateikta medžiaga, Komisija nusprendė, kad tai ne jos kompetencijos klausimas. Komisija gali vertinti tik viešosios informacijos rengėjo poziciją ir veiklą, tačiau Komisija neturi įgaliojimų vertinti konkrečių fizinių asmenų pasisakymų turinio.
 
7. Svarstyta: Kiti klausimai
 7.1. A. Andriušaičio paklausimas dėl „Kurier Wilenski“ naujienų portale skelbiamų komentarų turinio
 p. A. Andriušaitis nurodė publikacijas, kurių komentarai yra įžeidžiantys, tačiau redakcija jų neišima. Komisijos nariai pripažino, jog šioje srityje yra didžiulė problema. Įžeidūs komentarai spausdinami ir neištrinami ilgą laiką ne tik „Kurier Wilenski“ interneto svetainėje. Komisija neturi galimybės kontroliuoti komentarų, jų atsiradimo ir ištrynimo laiko. Ką gali padaryti Komisija? Tik dar kartą priminti internetinių svetainių vadovams, kad jie privalo kaip galima greičiau išimti įžeidžiančio turinio komentarus.
 7.2. TJA prašymas dėl terminų vartojimo
Tolerantiško jaunimo asociacija prašo išaiškinti, ar jie savo planuojamame leisti laikraštyje galės naudoti tam tikrus terminus tam tikroms žmonių grupėms apibūdinti. Komisijos manymu, prieš pradedant imtis tokio atsakingo darbo, kaip laikraščio leidyba, TJA turėtų išsiaiškinti savo galimybes tai daryti. O dėl terminų naudojimo turėtų kreiptis į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją.
 7.3. Seimo narių paklausimas dėl straipsnio, išspausdinto „Delfi“
 Seimo nariai V.Aleknaitė-Abramikienė ir R. Garbaravičius prašo įvertinti  2007-04-05 „Delfi“ išspausdintą publikaciją „Ekstazis paskatina meilės hormono išsiskyrimą“. Jų manymu, tai paslėpta narkotikų reklama.
Nuspręsta:
Paklausimą perduoti Lietuvos reklamos biurui.
 7.3. D. Ambrazevičiaus skundas dėl MTV informacijos
 p. Ambrazevičius mano, kad 2007-04-11 d. 14.30 val. MTV Lietuva kanalu buvo transliuojama informacija, kuri gali turėti neigiamą poveikį nepilnamečių psichinei, sveikatai, fiziniam, protiniam ir doroviniam vystymuisi.
Nuspręsta:
Gautą medžiagą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
 
 
2007-05-14 Nr. 8
 
1. Svarstyta: Kauno lopšelio-darželio „Želmenėlis“ skundas dėl LNK laidos „Pagalba SOS“
Lopšelio-darželio „Želmenėlis“ darbuotojų kolektyviniame skunde teigiama, kad 2007-03-21 laidoje „Pagalba SOS“ buvo pateikta vienpusiška ir tikrovės neatitinkanti informacija, nesuteikta atsakymo teisė.

LNK nepateikė laidos vaizdo įrašo, todėl nuspręsta svarstymą atidėti iki kito posėdžio.
 
2. Svarstyta: UAB „Legrita“ skundas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir laidoje „Panorama“
UAB „Legrita“ skunde prašoma įvertinti LNK žurnalistės ir dienraščio „Lietuvos rytas“ žurnalistės veiksmus š. m. vasario 21 d. pramogų centre „Vikonda“, publikaciją „Darbiečių susitikime kilo sumaištis dėl koncerto“, kuri buvo publikuota internetiniame puslapyje www.lrytas.lt (2007 02 22-23) ir 2007-02-22 LTV laidoje „Panorama“ rodytą siužetą. Skunde teigiama, kad žurnalistai elgėsi nekorektiškai kišdamiesi ne tik į fizinių asmenų privatų gyvenimą, bet ir į UAB „Legrita“, kaip privataus juridinio asmens, vidaus tvarką.

Dėl techninių kliūčių nebuvo įmanoma peržiūrėti laidos vaizdo įrašo, todėl nuspręsta svarstymą atidėti kitam posėdžiui.
 
3. Svarstyta: G. Kavaliausko skundas dėl publikacijų dienraščiuose „Respublika“ ir „Lietuvos rytas“
Komisija niekaip negali užbaigti šio klausimo svarstymo, nes į posėdį neatvyksta žurnalistas A. Lekavičius. Nuspręsta dienraščio leidėjui išsiųsti oficialų Komisijos paklausimą dėl 2006-06-03 dienraštyje „Lietuvos rytas“ prie publikacijos „Dėl milijono litų – suktu keliu nors į pragarą“ išspausdintos G. Kavaliausko nuotraukos.
 
4. Svarstyta: R. Bružienės skundas dėl nuotraukos laikraštyje „L.T.“ ir Komisijos iniciatyva svarstomas klausimas dėl 2007-03-26 dienraščio „L.T.“ pirmame puslapyje išspausdintos dviejų nužudytų berniukų nuotraukos.
Posėdyje dalyvavo laikraščio „L.T.“ vyriausioji redaktorė L. Varnaitė ir advokato padėjėjas A. Lazdauskas. Tai š.m. balandžio 02 d. posėdyje pradėto svarstymo tęsinys. p. Rasa Bružienė prašė įvertinti 2007-01-06 dienraštyje „L.T.“ prie publikacijos „Algis-Greitai sūnaus nekrikštys“ išspausdintą jos ir jos vaiko nuotrauką. Pasak skundo autorės, ji nedavė sutikimo tokios nuotraukos publikacijai, fotografuota viešoje vietoje ir jos neatsiklausus. Todėl, p. Bružienės manymu, buvo pažeista jos teisė į atvaizdą.
Nuspręsta:
1. Komisija nepripažino, kad dienraščio „L.T.“ redakcija, 2007-01-06 d. prie publikacijos „Algis-Greitai sūnaus nekrikštys“ išspausdindama R. Bružienės ir jos vaiko nuotrauką, būtų pažeidusi Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normas.
2. Dienraščio „L.T.“ redakcija, 2007-03-26 d. išspausdindama dviejų nužudytų berniukų karstuose nuotrauką, pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 47 straipsnį.
 
5. Svarstyta: R. Juozapavičiaus prašymas dėl publikacijos žurnale Ekstra“
Posėdyje dalyvavo TILS direktorius R. Juozapavičius. Transparency International“ Lietuvos skyriaus direktorius R. Juozapavičius prašo įvertinti V. Kvedaro straipsnį „Antikorupcijos valsas“, kuris buvo išspausdintas 2007 m. 03 26-04 01 žurnale „Ekstra“. Jo manymu, publikacijoje pateikta daug šmeižikiškos informacijos, kuri daro žalą TILS dalykinei reputacijai, žemina R. Juozapavičiaus garbę ir orumą. Į posėdį kviestas straipsnio autorius V. Kvedaras neatvyko. Tik atsiuntė rašinį  (be datos ir be numerio), kuriame aiškina Komisijai jos kompetencijos ribas ir teigia, kad Komisija neturi teisės svarstyti tokių klausimų, kuriuos iškėlė R. Juozapavičius.

Komisija nusprendė svarstymą atidėti kitam posėdžiui, nes ne visi Komisijos nariai buvo peržiūrėję vaizdo įrašą, ir tuo pačiu įvertinti publikacijos vietas, kuriose, kaip tvirtino R. Juozapavičius, pateikta netiksli arba išgalvota informacija.
 
6. Svarstyta: I. Petrauskienės prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Klaipėda“
Inga Petrauskienė prašo įvertinti publikaciją „Žadėtas darbas virto miražu“, kuri buvo išspausdinta 2005-03-01 dienraštyje „Klaipėda“. Skundo autorė piktinasi ne tik tuo, kad buvo pateikta vienpusiška ir klaidinanti informacija, tačiau ir tuo, kad jau antri metai tas straipsnis publikuojamas internete.

Komisija netiria, ar faktai atitinka tikrovei, todėl buvo vertinama tik tai, ar publikacijoje pateiktos įvairios nuomonės, ar leista pasisakyti asmeniui, apie kurį pateikiama neigiama informacija. Susipažinę su publikacija Komisijos nariai mano, kad visa tai buvo padaryta, todėl publikacijos autorei priekaištų neturi. Komisija taip pat negali uždrausti publikuoti straipsnio internete. Komisija gali tik rekomenduoti p. Petrauskienei kreiptis į laikraščio redakciją ir paprašyti išimti publikaciją iš archyvo.
 
7. Svarstyta: V. Karačiovos prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Šiaulių naujienos“
Vida Karačiova prašo įvertinti dienraščio „Šiaulių naujienos“ publikacijas: „Įmintos paslaptingos žmogžudystės aplinkybės“ (2006-09-22) ir „Teisiamasis prisipažino savo bičiulį nužudęs dėl moters“ (2007-03-27). Skundo autorės teigimu, publikacijose pateikta melaginga informacija, pateikta įtariamojo padarius nusikaltimą pavardė.

Komisija nusprendė atidėti svarstymą ir sužinoti, kaip baigėsi byla, t. y. paprašyti teismo sprendimo.
 
8. Svarstyta: Kiti klausimai
8.1. „Kurier Wilenski“ pareiškimas dėl 07 03 19 Komisijos sprendimo panaikinimo
 
Laikraščio „Kurier Wilenksi“ redakcija prašo panaikinti 2007-03-19 Komisijos sprendimą, kuriuo buvo pripažinta, kad laikraščio redakcija pažeidė LŽLEK 55 str.

Komisijos nariai mano, kad 2007-03-19 Komisijos sprendimas buvo teisingas ir nėra jokio pagrindo svarstyti klausimo dėl jo panaikinimo. 
 

 2007-05-28 Nr. 9
 

1. Svarstyta: Kauno lopšelio-darželio „Želmenėlis“ skundas dėl LNK laidos „Pagalba SOS“
Kauno lopšelio-darželio „Želmenėlis“ darbuotojų kolektyviniame skunde teigiama, kad 2007-03-21 laidoje „Pagalba SOS“ buvo pateikta vienpusiška ir tikrovės neatitinkanti informacija, nesuteikta atsakymo teisė.
Nuspręsta:
2007-03-21 laidos „Pagalba SOS“ autoriai nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
2. Svarstyta: UAB „Legrita“ skundas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir laidoje „Panorama“
Dėl techninių kliūčių neperžiūrėjus vaizdo įrašo, klausimo svarstymas atidėtas.
 
3. Svarstyta: R. Juozapavičiaus prašymas dėl publikacijos žurnale „Ekstra“
„Transparency International“ Lietuvos skyriaus direktorius R. Juozapavičius prašo įvertinti V. Kvedaro straipsnį „Antikorupcijos valsas“, kuris buvo išspausdintas 2007 m. 03 26-04 01 žurnale „Ekstra“. Jo manymu, publikacijoje pateikta daug šmeižikiškos informacijos, kuri daro žalą TILS dalykinei reputacijai, žemina R. Juozapavičiaus garbę ir orumą.

Komisija nusprendė rekomenduoti R. Juozapavičiui kreiptis į žurnalo „Ekstra“ redakciją, nurodyti netikslumus, kurie buvo padaryti publikacijoje, ir paprašyti juos ištaisyti, o žurnalo redakcijai pranešti apie tokį Komisijos sprendimą ir priminti Etikos kodekso 19 straipsnį, kuris skelbia, kad žurnalistas ir viešosios informacijos rengėjas turi ištaisyti savo klaidas ir netikslumus.
 
4. Svarstyta: Vertybinių popierių komisijos prašymas dėl publikacijų dienraštyje „Respublika“. Posėdyje dalyvavo Vertybini popierių komisijos pirmininkės pavaduotojas  V. Šapoka.
LR vertybinių popierių komisija prašo įvertinti dienraščio „Respublika“ publikacijas: „Naujieji „Gubernijos“ vadovai nusiteikę ryžtingai“ (207-04-07), „Atsitiesiančią „Guberniją“ smaugia kreditoriai“, „Birža pavėluotai suskubo „ginti“ investuotojų interesus“ (2007-04-14), „Gubernija“ pradeda aktyvų Vilniaus biržos šturmą“ (2007-04-21), „Gubernija visiškai atnaujino gamybą“ (2007-04-24), „Biržoje toliau šluojamos „Gubernijos“ akcijos“ (2007-04-25), „Gubernijai“ bus skirta 10 milijonų litų“ (2007-04-28). Vertybinių popierių komisijos teigimu, informacijai apie vertybinius popierius yra keliami labai griežti reikalavimai. Todėl skelbiama informacija turi būti objektyvi, išsami, teisinga, nešališka, nesudarytų tikrovės neatitinkančio ar klaidinančio įspūdžio apie vertybinius popierius, o faktai ir nuomonės turėtų būti aiškiai atskirti. Minėtose publikacijose, komisijos manymu, tai nepadaryta.
Nuspręsta:
1. Dienraštis „Respublika“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 str. (publikacijos: „Naujieji „Gubernijos“ vadovai nusiteikę ryžtingai“, 207-04-07, „Birža pavėluotai suskubo „ginti“ investuotojų interesus“, 2007-04-14, „Gubernija“ pradeda aktyvų Vilniaus biržos šturmą“, 2007-04-21, „Gubernija visiškai atnaujino gamybą“, 2007-04-24, „Biržoje toliau šluojamos „Gubernijos“ akcijos“, 2007-04-25, „Gubernijai“ bus skirta 10 milijonų litų“, 2007-04-28),
ir
33 ir 34 str. (publikacijos: „Naujieji „Gubernijos“ vadovai nusiteikę ryžtingai“, 2007-04-07, „Atsitiesiančią „Guberniją“ smaugia kreditoriai“, „Birža pavėluotai suskubo „ginti“ investuotojų interesus“, 2007-04-14, „Gubernija“ pradeda aktyvų Vilniaus biržos šturmą“, 2007-04-21, „Gubernija visiškai atnaujino gamybą“, 2007-04-24, „Biržoje toliau šluojamos „Gubernijos“ akcijos“, 2007-04-25, „Gubernijai“ bus skirta 10 milijonų litų“, 2007-04-28).
 
5. Svarstyta: J. Juknienės prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Sekundė“. Posėdyje dalyvavo UAB „Sekundės“ redakcija“ redaktorė Rasa Šocik.
J. Juknienė prašo įvertinti laikraščio „Sekundė“ publikaciją „Ne kartą skendęs ir degęs girtuoklis žuvo liepsnose“ (autorė – žurnalistė I. Kontrimavičiūtė). Pareiškėjos teigimu, publikacijoje pateikta informacija neatitinka tikrovės, žurnalistė ieškojo tik sensacijų tuo įžeisdama ne tik mirusį žmogų, bet ir jo artimuosius.
Nuspręsta:
Laikraščio „Sekundė“ publikacijoje „Ne kartą skendęs ir degęs girtuoklis žuvo liepsnose“ buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6, 21 ir 36 straipsniai.
 
6. Svarstyta: Vilniaus VPK 1-ojo PK KPNTS prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Vilniaus krašto savaitraštis“
Remiantis Komisijos pateikta medžiaga, Vilniaus m. 1-ame PK yra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimo tautinės nesantaikos kurstymo. Policija prašo detaliau paaiškinti kuo, Komisijos manymu, pasireiškia tautinės nesantaikos kurstymas publikacijoje „Atitaisyti melagingą vaizdą“ („Vilniaus krašto savaitraštis“, 2006 07 27-08 02).
Nuspręsta:
Tautinė nesantaika yra kurstoma paskutinėje teksto pastraipoje, kuri prasideda: „Sufabrikuotus faktus apie tai, jog lietuviškos mokyklos Vilniaus krašte...“.
 
7. Svarstyta: Kiti klausimai.
7.1. G. Kavaliausko skundas dėl publikacijų dienraščiuose „Respublika“ ir „Lietuvos rytas“
Tai ne pirmą kartą atidėto svarstymo tęsinys, nes dienraščio „Lietuvos rytas“ redakcija nereaguoja į Komisijos kvietimus ir paklausimus. Giedrius Kavaliauskas buvo prašęs įvertinti 2006-06-03 dienraščio „Lietuvos rytas“ publikaciją „Dėl milijono litų – suktu keliu nors į pragarą“ ir 2007-01-17 dienraščio „Respublika“ publikaciją „Nusikaltėliai auką apdraudė milijonu“. Jo teigimu, jis buvo neteisingai apkaltintas padaręs sunkų nusikaltimą, nurodyta jo vardas ir pavardė, o dienraštyje „Lietuvos rytas“ įdėta ir nuotrauka. Tai suteikė daug nemalonių išgyvenimų jam ir artimiesiems.

Dienraščio „Respublika“ publikacijos autorė paaiškino, kad medžiaga gauta iš patikimų šaltinių ir ji nemananti, kad pagal jos pateiktus duomenis būtų galima identifikuoti, kuris iš Lietuvoje gyvenančių žmonių, turinčių tokį pat vardą ir pavardę kaip Giedrius Kavaliauskas, yra kaltinamasis. Be to, pasak žurnalistės, pirminis informacijos šaltinis buvo dienraštis „Lietuvos rytas“.

Kadangi Komisija netiria faktų atitikimo tikrovei, o skundo autorius nepateikė jokių įrodymų, kad publikacijose pateikiami duomenys apie Giedrių Kavaliauską neatitinka tikrovės, Komisija vienbalsiai (balsavime nedalyvavo A. Nugaraitė) nusprendė, kad nėra pagrindo manyti, jog dienraščių „Respublika ir „Lietuvos rytas“ redakcijos pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normas.
 
7.2. V. Karačiovos prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Šiaulių naujienos“
Praėjusio posėdžio metu Komisijos nariai neabejojo tuo, kad  visuomenė turi teisę žinoti kaltinamojo padarius nusikaltimą pavardę, todėl kaltinamojo duomenys galėjo būti pateikti. Tačiau buvo nuspręsta svarstymą atidėti ir sužinoti, kaip baigėsi byla. Vida Karačiova skundėsi dėl dienraščio „Šiaulių naujienos“ publikacijų: „Įmintos paslaptingos žmogžudystės aplinkybės“ (2006-09-22) ir „Teisiamasis prisipažino savo bičiulį nužudęs dėl moters“ (2007-03-27). Jos teigimu, publikacijose pateikta melaginga informacija, pateikta įtariamojo padarius nusikaltimą pavardė.

Šios dienos posėdyje Komisijai buvo pateikta informacija apie tai, kad publikacijose minimas ir žmogžudyste kaltinamas  L. Karačiovas buvo pripažintas kaltu ir nuteistas 9 metams nelaisvės. Todėl vienbalsiai (balsavime nedalyvavo A. Nugaraitė) buvo nuspręsta, jog laikraščio „Šiaulių naujienos“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
7.3. Žurnalistų etikos tarnybos prašymas įvertinti knygos „Voniučiaja smert – smerdiačim žydam“ (www.kalamuni.com) turinį
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba prašo įvertinti internetiniame puslapyje www.kalamuni.compublikuojamos knygos „Voniučiaja smert – smerdiačim žydam“ turinį.

Komisijos nariai vienbalsiai (balsavime nedalyvavo A. Nugaraitė)  nusprendė, kad knygos, pridėto plakato projekto ir knygos viršelio turinys kursto tautinę nesantaiką.
 
7.4. Dėl komentarų internetiniuose tinklalapiuose
Komisija yra gavusi Žmogaus teisių stebėjimo instituto skundą dėl komentarų internetiniame tinklalapyje lrytas.lt. Komisijos narių manymu,   Komisija per daug atlaidžiai žiūrėjo į internetiniuose tinklalapiuose skelbiamus komentarus, jų buvimą pateisindama tuo, jog gali būti techniškai sudėtinga iš karto išimti visus neetiškus pasisakymus. Internetinė žiniasklaida yra tokia pat informacijos perdavimo priemonė kaip laikraščiai, TV ir radijas. Todėl visiems turi būti lygios galimybės ir reikalavimai. Komisija nusprendė griežčiau vertinti internetinių tinklalapių valdytojų atsakomybę už jų puslapiuose skelbiamą informaciją ir kito posėdžio metu svarstyti ne tik ŽTSI skundą dėl konkrečios publikacijos komentarų, tačiau į posėdį pakviesti  delfi.lt ir lrytas.lt vadovus ir aptarti šią problemą. Komentarai galimi, tačiau neturi būti pažeidžiamos žmogaus teisės.
 
 
2007-06-18 Nr. 10
 
1. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas dėl publikacijų dienraščiuose „L.T.“ ir „Vakaro žinios“
Posėdyje dalyvavo Generalinės prokuratūros atstovė A. Juodytė. LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2007-05-14 dienraščio „L.T.“ publikaciją „Penktadienio vakaro kursai prie ežero“. Prokuratūros teigimu, skaitytojams pateikiama neteisinga informacija, nes publikacija iliustruota G. Jasaičio nuotrauka, nors renginyje jis nedalyvavo - buvo išvykęs į komandiruotę. Apie tai buvo išplatinta informacija. Taip pat Generalinė prokuratūra prašo įvertinti ta pačia tema  2007-05-15 dienraštyje „Vakaro žinios" išspausdintą publikaciją „Su kuo prokurorai periasi pirtyje?“. Kai kurie teiginiai straipsnyje ir parašuose po sumontuota  G. Jasaičio ir kitomis nuotraukomis neatitinka tikrovės, žemina G. Jasaičio garbę ir orumą bei kenkia jo dalykinei reputacijai.
Nuspręsta:
1. Dienraščio „L.T.“ redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
2. Dienraščio „Vakaro žinios“ redakcija publikacijoje „Su kuo prokurorai periasi pirtyje?“ (2007-05-15) pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 56 str.
3. Dėl Generalinės prokuratūros rašte minimų galimai pažeistų VIĮ straipsnių kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, jai perduoti iš prokuratūros gautą medžiagą.
 
2. Svarstyta: A. Cinkovič skundas dėl publikacijos dienraštyje „L.T.“
Ana Cinkovič prašo įvertinti 2007-03-22 dienraštyje „L.T.“ išspausdintą publikaciją „Laidoje dovanoja širdį, internete – pornografijos nuotraukas“. Jos teigimu, buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, žeminanti jos garbę ir orumą.
Nuspręsta:
Komisija negali įvertinti publikacijos, nes nėra įgaliota tirti  faktų atitikimo tikrovei, o tik iš pateiktos medžiagos to neįmanoma nustatyti. Klausimą dėl VIĮ galimo pažeidimo ir garbės ir orumo įžeidimo pagal kompetenciją turėtų išnagrinėti  Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba. 
 
3. Svarstyta: I. Ruzgaitės skundas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos rytas“
Ieva Ruzgaitė mano, kad 2006-09-16 dienraščio „Lietuvos rytas“ publikacijoje „Dviejų šeimų mūšyje – nuosprendis meilei“ neteisėtai buvo paskelbti duomenys apie jos sveikatos būklę, išspausdintos asmeninės nuotraukos, nors ji sutikimo tam nedavusi. p. Ruzgaitės teigimu, tuo buvo pažeista jos teisė į privatumą, jos garbė ir orumas. Komisijos nariai nusprendė atidėti svarstymą, nes iškilo neaiškumų, o redakcijos atstovai į posėdį neatvyko. Tuo pačiu nuspręsta į posėdį pakviesti ir pačią  p. Ruzgaitę.
 
4. Svarstyta: V. Repšio pareiškimas dėl publikacijos laikraštyje „Anykšta“
Posėdyje dalyvavo V. Repšys ir laikraščio „Anykšta“ žurnalistas A. Lingaitis. Valentinas Repšys prašo įvertinti 2006-08-10 laikraščio „Anykšta“ publikaciją „Siekia prasigyventi iš dangaus krintančiais pinigais“. Jo manymu, publikacija neobjektyvi ir žeminanti, neišklausyta jo nuomonė, tendencingos ir šmeižikiškos potekstės labiau primena patyčias, o ne žurnalisto nuomonės dėstymą.

Išklausius abi konfliktuojančias puses, Komisijos nariams susidarė įspūdis, kad vyksta keista kova tarp laikraščio ir skaitytojo – kuris kurį įveiks: ar p. Repšys išmokys „Anykštą“ rašyti, ar „Anykšta“, pasinaudodama savo išskirtine padėtimi, pagaliau „įveiks“  nepatenkintą skaitytoją, kuris negali nerašyti. Būtų juokinga, jeigu nebūtų graudu... Solidus laikraštis neturėtų žaisti tokių žaidimų. Komisija norėtų, kad laikraštis parodytų savo brandumą ir geranoriškumą ir pabaigtų šį žodžių karą. Taip nuspręsta ir parašyti laiške redakcijai.
 
5. Svarstyta: K. Balašaičio skundas dėl publikacijos laikraštyje „Tauragiškių balsas“
Kęstutis Balašaitis prašo įvertinti 2007-04-12 laikraštyje „Tauragiškių balsas“ išspausdintą publikaciją „Kokią valdžią mums žada penktadienis, balandžio 13 diena?“. Jo teigimu, buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti, melaginga, garbę ir orumą žeminanti informacija, neišklausyta jo nuomonė. Taip, jo manymu, pažeidžiamas žurnalistinis objektyvumas, situacija vertinama tendencingai, šališkai ir užgauliai.

Komisijos manymu, tai, kad skaitytojų nuomonė buvo išspausdinta ne specialiame skyrelyje, o pirmajame puslapyje, reiškia, jog redakcija ją įvertino ir pateikė kaip labai svarbią informaciją. Redakcija turi teisę kritikuoti ir spausdinti  kritinius savo skaitytojų laiškus. Tačiau Etikos kodekso normos reikalauja, kad būtų pateikta ir kritikuojamo asmens nuomonė. Šiuo atveju redakcija to nepadarė. Vis dėlto interviu su p. Balašaičiu buvo išspausdintas vėliau (gegužės 12 d.). Įvertindama tai, Komisija nusprendė nesvarstyti publikacijos dėl Etikos kodekso pažeidimo, tačiau priminti redakcijai, kad Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 straipsnio 2 dalis reikalauja, kad kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta atsakymo teisė, o jeigu tokios galimybės nėra, arba asmuo atsisako ja pasinaudoti, – pranešti apie tai visuomenei.
 
6. Svarstyta: UAB „Legrita“ skundas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir laidoje „Panorama“
UAB „Legrita“ skunde prašoma įvertinti LNK žurnalistės ir dienraščio „Lietuvos rytas“ žurnalistės veiksmus š. m. vasario 21 d. pramogų centre „Vikonda“, publikaciją „Darbiečių susitikime kilo sumaištis dėl koncerto“, kuri buvo publikuota internetiniame puslapyje www.lrytas.lt (2007 02 22-23) ir 2007-02-22 LTV laidoje „Panorama“ rodytą siužetą. Skunde teigiama, kad žurnalistai elgėsi nekorektiškai kišdamiesi ne tik į fizinių asmenų privatų gyvenimą, bet ir į UAB „Legrita“, kaip privataus juridinio asmens, vidaus tvarką.
Nuspręsta:
Laidoje „Panorama“ rodytame siužete ir publikacijoje internetiniame puslapyje lrytas.lt nebuvo pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.
 
                
2007-07-02 Nr. 11
 
1. Svarstyta: Dėl publikacijų www.delfi.lt: E. Permino ir G. Vilkelio skundai
 
1.1. E. Permino skundas
 Edvardas Perminas prašo įvertinti Dainiaus Sinkevičiaus straipsnį „Neįgalios nepilnametės žaginimu kaltinamas mažeikiškis liko už grotų“, kuris buvo išspausdintas internetiniame tinklalapyje DELFI 2006-11-09. Skundo autoriaus teigimu, publikacijoje buvo pažeista nekaltumo prezumpcija, pateikti įtariamojo asmens duomenys, o komentarai grasinantys ir įžeidžiantys.
Nuspręsta:
1. Priminti portalo DELFI redakcijai apie Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 40 str. 2 d. reikalvimą.
2. Paruošti atsakymą p. Perminui, kad dėl komentarų turinio jis turėtų kreiptis į prokuratūrą.
1.2. G. Vilkelio skundas
Gundas Vilkelis prašo įvertinti publikaciją „Emigrantai užkniso juodai“, kuri buvo išspausdinta internetiniame tinklalapyje DELFI š. m. gegužės 30 d. Jo manymu, publikacijoje kurstoma neapykanta prieš užsienyje gyvenančius lietuvius.
Nuspręsta:
Publikacijoje nėra neapykantos kurstymo tam tikrai žmonių grupei ir nepažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.
 
2. Svarstyta: Dėl komentarų www.lrytas.lt: Žmogaus teisių stebėjimo instituto ir  I. Mackevičiūtės skundai

2.1. Žmogaus teisių stebėjimo institutas
Žmogaus teisių stebėjimo institutas prašo įvertinti publikacijos „Švedijos ambasadorės moralinė parama homoseksualams sulaukė atsako“, kuri buvo išspausdinta internetiniame tinklalapyje „lrytas.lt“ 2007-05-18, komentarus, kurie, pasak skundo autorių, kursto neapykantą ir kviečia smurtauti prieš netradicinės seksualinės orientacijos žmones.
Nuspręsta:
1. Publikacijos „Švedijos ambasadorės moralinė parama homoseksualams sulaukė atsako“ (www.lrytas.lt) komentaruose Nr. 47, 48, 49, 60 yra kurstoma neapykanta netradicinės seksualinės orientacijoms asmenims. Komentarų kopijos yra priedas prie protokolo.
2. Visą turimą medžiagą perduoti prokuratūrai.
2.2. I. Mackevičiūtės skundas
Indrė Mackevičiūtė prašo įvertinti publikacijos „E. Jennings šokiravo rasistiniai išpuoliai“, kuri buvo išspausdinta tinklalapyje „lrytas.lt“ 2007-05-31, komentarus. Jos manymu, komentarai kursto neapykantą kitos tautybės žmonės.
Nuspręsta:
1. Publikacijos „E. Jennings šokiravo rasistiniai išpuoliai“ (www.lrytas.lt) komentaruose Nr. 11, 16 ir 42 ir publikacijos „Sostinėje – jaunuolių atakos prieš juodaodžius“ (www.lrytas.lt) komentaruose Nr. 14, 8, 5, 73, 63 ir 79 yra kurstoma tautinė neapykanta. Komentarų kopijos yra priedas prie protokolo.
2. Visą turimą medžiagą perduoti prokuratūrai.
 
3. Svarstyta: Jaunimo centro „In corpore“ skundas dėl LNK laidos „Srovės“
Posėdyje dalyvavo laidos autorė A. Kudabienė ir Lietuvos gėjų lygos atstovas V. Simonko.  Jaunimo centras „In corpore“ prašo įvertinti 2007-05-21 LNK kanalu rodytą laidą „Srovės“, kurioje, pasak skundo autorių, buvo kurstoma neapykanta homoseksualios orientacijos asmenims. (Panašus prašymas gautas iš Indrės Mackevičiūtės, laida piktinasi Marius Jurgilas, laida ir jos anonsais piktinasi p. Dalius.)
Nuspręsta:
2007-05-21 LNK kanalu rodytoje laidoje „Srovės“ nebuvo pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.
 
4. Svarstyta: Lietuvos istorijos instituto skundas dėl LTV laidos „Savaitė“.
Posėdyje dalyvavo Istorijos instituto direktorius A. Nikžentaitis. Lietuvos istorijos institutas prašo įvertinti LTV laidą „Savaitė“, kuri buvo transliuota 2007-05-06. Jų manymu, laidoje buvo paskelbta neteisinga informacija, kuri pažemino instituto dalykinę reputaciją, nebuvo suteikta galimybė atsakyti.
Nuspręsta:
2007-05-06 LTV laidoje „Savaitė“ buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 5, 6 straipsniai ir 22 straipsnio 2 dalis.
                
5. Svarstyta: Varkalių šeimos skundas dėl publikacijos laikraštyje „Būdas žemaičių“
Varkalių šeima prašo įvertinti publikaciją „Reivyčių naujakurio stojo ginti kaimynai“, kuri buvo išspausdinta 2007-05-18 laikraštyje „Būdas žemaičių“. Jų teigimu, publikacijoje pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, žeminanti jų šeimos garbę ir orumą. Nuotrauka, kurios publikavimui niekas nedavė sutikimo, ištraukta iš konteksto, o parašas po ja žiaurus ir žeminantis.

Laikraščio „Būdas žemaičių“ atsiųstame paaiškinime teigiama, kad užsakomasis straipsnis buvo išspausdintas vienuolikos gyventojų prašymu. Tai pat jų prašymu buvo išspausdinta jų atsiųsta nuotrauka ir prierašas po ja. Redakcija mano, kad nepadarė jokio nusižengimo, nes yra užsakymo numeris ir redakcijos prierašas, kad redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.

Komisijos nuomone, formaliai redakcija teisi, jos paaiškinimas motyvuotas. Įstatymas nedraudžia spausdinti užsakomųjų straipsnių, redakcijos pareiga yra tik   atitinkamai juos pažymėti. Tačiau, Komisijos manymu, tai niekaip nesiderina su žurnalisto etika, ši nuostata yra ydinga ir turi būti keičiama. Bet, net ir išspausdinus panašaus pobūdžio užsakomąją publikaciją, galima rasti būdų, kaip sušvelninti situaciją „visi prieš vieną“. Reikia tik panorėti atlikti žurnalistinį tyrimą ir pateikti objektyvią informaciją. Save gerbianti redakcija neturėtų savo laikraščio puslapių paversti sąskaitų suvedinėjimo lauku. Taip Komisija ir nusprendė parašyti laiške redakcijai.
 

 
2007-07-16 Nr. 12
 

1. Svarstyta: E. Daunienės skundas dėl publikacijos laikraštyje „Tauragės kurjeris“
Edita Daunienė prašo įvertinti 2007-05-18 d. laikraščio „Tauragės kurjeris“ publikaciją „Darželio auklėtojos sodyboje – naminukės fabrikėlis“. Jos teigimu, buvo pažeista teisė į privatumą ir nekaltumo prezumpcija.
Nuspręsta:
Laikraščio „Tauragės kurjeris“ redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
2. Svarstyta: Ž. Liekytės skundas dėl publikacijos žurnale „Ekstra“
Živilė Liekytė prašo įvertinti 2007 m. birželio 04-10 d. žurnale „Ekstra“ išspausdintą publikaciją „Įtakingos teisininkės meilė“. Jos manymu, žurnalistė R. Skatikaitė pažeidė jos teisę į privatų gyvenimą. Privataus pobūdžio informacijos pateikimas negali būti pateisinamas viešuoju interesu, nes nėra susijęs su jos profesine veikla ir tenkina tik skaitytojų smalsumą. Be to, pasak skundo autorės, informacija buvo renkama neetiškai būdais.
Nuspręsta:
Žurnalo „Ekstra“ redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
3. Svarstyta: R. Bubelio skundas dėl publikacijos žurnale „Panelė“
Posėdyje dalyvavo publikacijos autorius Orijus Gasanovas. Radvilas Bubelis prašo įvertinti 2007 m. gegužės mėnesio Nr. 5 žurnalo „Panelė“ publikaciją „Karšta Radvilo naktis“. Jo teigimu, apie jį ir kartu su juo buvusį asmenį buvo paskelbta žeminančio pobūdžio informacija, publikacija iliustruota privataus pobūdžio nuotraukomis, kurių publikavimui jis leidimo nedavęs.
Nuspręsta:
1.     Žurnalo „Panelė“ redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
2.     Paruošti laišką žurnalo redaktorei išreiškiant Komisijos poziciją dėl panašių publikacijų spausdinimo.
 
4. Svarstyta: I. Černikienės prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Klaipėda“
Irina Černikienė prašo įvertinti 2007-03-09 laikraščio „Klaipėda“ publikaciją „Laivyne alimentininkų nemėgsta“. Jos manymu, publikacijoje galėjo būti pažeistos jos ir jos vaiko teisės, nes neišklausyta kitos pusės nuomonė.
Nuspręsta:
Laikraščio „Klaipėda“ redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
5. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas dėl publikacijų dienraštyje „Respublika“
Svarstymas atidėtas atsižvelgus į daugumos publikacijų autoriaus  T. Beržinsko prašymą, nes jis norėtų dalyvauti posėdyje, tačiau šiuo metu atostogauja.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai
Komisija aptarė klausimą dėl Komisijos sprendimų paskelbimo per Nacionalinį radiją. Vadovaujantis VIĮ, sprendimai, kurių nepaskelbė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normas pažeidusios visuomenės informavimo priemonės, turėtų būti skelbiami per Nacionalinį radiją. Komisijos pirmininkė įpareigota šį klausimą aptarti su Nacionalinio radijo vadovais.
 
 

2007-08-27  Nr. 14

 

1. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas dėl publikacijų dienraštyje "Respublika"

Posėdyje dalyvavo Generalinės prokuratūros atstovė A. Juodytė, dienraščio "Respublika" žurnalistas T. Beržinis. Tai š. m. liepos 16 d. posėdyje atidėto klausimo svarstymas. LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti dienraščio „Respublika“ publikacijas: „Prokuroro žmona tarnauja įtartinam klanui“ (2007-04-20), „Respublikos“ žurnalistams – užuominos iš Generalinės prokuratūros“ (2007-04-24), „Generalinis prokuroras klumpa prieš pavaldinio žmoną“ (2007-04-26), „Prokurorai vengia paliesti A. Pocių“ (2007-05-04), „Kaip vykdant įstatymus pavogti 40 milijonų“ (2007-05-08), „Kaip apakina (akla) Temidė“ (2007-05-09), „Prokuroras klumpa prieš rezonansines bylas“ (2007-05-19), „Po skambių pareiškimų – prokuroro fiasko“, „Generalinės prokuratūros „asas“ (2007-06-01), „Prokuroro nejaudina net prezidento kritika“, „Vienas po kito kišeniniai prokurorai“, „Prokuroro karjeros nuopolis“ (2007-06-11). Generalinės prokuratūros rašte teigiama, jog, atsižvelgiant į publikacijų dažnumą,  tendencingumą, įžeidžiantį ir supriešinantį pobūdį, informacijos patikimumą ir pateikimo pobūdį, galima daryti išvadą, kad dienraštis „Respublika“ vykdo žurnalistinę kampaniją, nukreiptą prieš Generalinę prokuratūrą.             

Nuspręsta:

1. Pasiūlyti LR Generalinei prokuratūrai kreiptis į dienraščio redakciją ir paprašyti paneigti tkrovės neatitinkančią informaciją.

2. Dienraščio "Respublika" redakcijai išsakyti Komisijos nuomonę apie tai, kad nors valstybinėms institucijoms ir viešiems asmenims yra keliami aukštesni reikalavimai, nei privatiems asmenims, kritika jų atžvilgiu turi neperžengti profesinės etikos normų, turi būti gerbiamas teisėsaugos institucijų darbas, atidžiai ir kritiškai vertinami informacijos šaltiniai.

 

2. Svarstyta: Dienraščio "Respublika" publikacijos "Verslą žlugdo sektantas" svarstymas

Posėdyje dalyvavo publikacijos autorius J. Girdvainis. Publikacija svarstoma Komisijos iniciatyva. Kai kurių Komisijos narių manymu, 2007-07-05 dieną išspausdintos publikacijos antraštės "Verslą žlugdo sektantas, "Psichopatiški Č. Balsio metodai" yra įžeidžios ir pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normas.


Komisija vienbalsiai nusprendė kreiptis į redakciją ir priminti atsakomybę už įžeidžių terminų naudojimą. Visuomenėje neturėtų būti formuojama nuomonė, jog tokiais terminais, kaip svarstytoje publikacijoje, būtų galima vadinti žmogų. Tai nepriimtina ir blogas pavyzdys žiniasklaidoje.

 

3. Svarstyta: A. Bendinsko skundas dėl publikacijos žurnale "Veidas"

Aleksandras Bendinskas prašo įvertinti 2007-05-10 žurnale "Veidas" išspausdintą publikaciją "Socdemai ties skilimo riba". Jo manymu, publikacijoje teiginiai apie jį neatitinka tikrovės  ir yra šmeižikiški.

Nuspręsta:

Žurnalo "Veidas" redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.

 

4. Svarstyta: A. Bložės skundas dėl publikacijų dienraštyje "Šiaulių kraštas"

Arturas Bložė prašo įvertinti dienraščio "Šiaulių kraštas" publikacijas "Atestavimo komisija suabejojo antstolio veikla" (2006-04-29) ir "Teisingumo ministerija įtariamojo antstolio nesustabdė" (2006-07-13). p. Bložės manymu, paskelbta informacija neatitinka tikrovės, žemina jo garbę ir orumą, kenkia dalykinei reputacijai. Be to, jo manymu, tai , kad buvo paskelbti asmens duomenys ir kita su juo susijusi privati informacija, pažeidžia jo teisę į asmens duomenų slaptumą ir nekaltumo prezumpciją.

Nuspręsta:

Dienraščio "Šiaulių kraštas" redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.

 

5. Svarstyta: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos prašymas dėl rasinės neapykantos kurstymo interneto svetainėje www.lrytas.lt                

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba prašo įvertinti 2007-05-31 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijų "E. Jennings šokiravo rasistiniai išpuoliai" ir "Sostinėje - jaunuolių atakos prieš juodaodžius" komentarus. Jų manymu, juose atvirai reiškiama panieka kitos rasės ar tautybės žmonėms, netradicinės orientacijos asmenims, skatinama naudoti jų atžvilgiu smurtą.

Nuspręsta:

1. Publikacijos "E. Jennings šokiravo rasistiniai išpuoliai" komentaruose     Nr. 27, 32, 45, 50, 52, 79, 105, 135, 139, 161, 187, 189, 197, 198, 213, 228, 241, 268, 271, 277 yra kurstoma tautinė neapykanta. Medžiagą perduoti prokuratūrai. Komentarų kopijas pridėti prie protokolo.


2. Publikacijos "Sostinėje - jaunuolių atakos prieš juodaodžius" komentaruose Nr. 1, 5, 8, 14, 20, 21, 22, 28, 34, 35, 40, 58, 72, 73, 81, 85, 90, 91, 99, 114, 124 yra kurstoma tautinė neapykanta. Medžiagą perduoti prokuratūrai. Komentarų kopijas pridėti prie protokolo.

 

2007-09-10  Nr. 15

 

1. Svarstyta: Žurnale "FHM" išspausdinta informacija, kuri pateikta kaip laikraščio "Kurier Wilenski" 2-jo puslapio temų parodija. Laikraščio "Kurier Wilenski" redakcijos atsiliepimas į šią parodiją.

Posėdyje dalyvavo žurnalo "FHM" vyr. redaktorius A. Puklevičius ir laikraščio "Kurier Wilenski" vyr. redaktorius R. Mickiewicz. Laikraščio "Kurier Wilenski" antrojo puslapio temų parodija buvo išspausdinta š. m. gegužės mėnesio žurnalo FHM skyrelyje "Spaudos diena". Priekaištus dėl šių publikacijų, neva kurstančių tautinę nesantaiką, Komisijai išsakė Ministro Pirmininko padėjėjas Tadeuš Andžejevski. Kaip atsakas į tai, 2007 m. gegužės 19-21 d. laikraštyje "Kurier Wilenski" buvo išspausdintas žurnalo FHM puslapis su minėta parodija ir redakcijos komentaras, kuriame žurnalo humoras įvertintas kaip išpuolis prieš lenkų krikščioniškas ir tautines vertybes. Jų manymu, "pateikta medžiaga peržengia bet kokias moralumo ir etikos, /.../ teisės ribas, ir turi tapti ne tik abiejų šalių politikų ir diplomatų, bet ir teisėsaugos bei nacionalinio saugumo institucijų susidomėjimo objektu.". Redakcijos komentaras svarstomas Komisijos iniciatyva.

Nuspręsta:

Laiške žurnalo FHM ir laikraščio "Kurier Wilenski" redakcijoms išsakyti Komisijos nuomonę apie tai, kad vis dėlto redakcijos turėtų jausti didesnę atsakomybę už spausdinamus tekstus, net ir humoristinius, priminti visiems gerai žinomą tiesą,  kad bet koks humoro tautine tematika politizavimas visada veda prie tautinės nesantaikos.

 

2. Svarstyta: K. Kučinskaitės Grudienės prašymas įvertinti jos publikaciją  dienraštyje "Respublika" ir dienraščio leidėjo V. Tomkaus neetišką elgesį atleidžiant ją iš darbo.

Kristina Kučinskaitė Grudienė prašo įvertinti jos 2007-05-10 publikaciją "Kauno valdžia ginčijasi dėl arenos kainos", kuri buvo išspausdinta dienraštyje "Respublika", ir dienraščio leidėjo V. Tomkaus elgesį atleidžiant ją iš darbo.  K. Kučinskaitės Grudienės teigimu, ji buvo verčiama išeiti iš darbo savo noru vien dėl to, kad leidėjui jos publikacija pasirodė neobjektyvi, joje, atseit, ginami galimų investuotojų prancūzų interesai.

Nuspręsta:

Žurnalistė K. Kučinskaitė Grudienė publikacijoje "Kauno valdžia ginčijasi dėl arenos kainos" ("Respublika", 2007-05-10) nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.

 

3. Svarstyta: A. Grybo pareiškimas dėl laikraščio "Anykšta" publikacijų

Posėdyje dalyvavo žurnalistas A. Lingaitis. Žurnalistų sąjungos persiųstas Alberto Grybo pareiškimas dėl publikacijos "Nepavyko per teismą pasipinigauti", kuri buvo išspausdinta laikraščio "Anykšta" interneto svetainėje 2007-06-11, ir dėl jos komentarų. A. Grybo teigimu, apie jį buvo pateikta šmeižikiška informacija.

Nuspręsta:

Laikraščio "Anykšta" redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.

 

4. Svarstyta: LNK laidos "Kitas" svarstymas

Posėdyje dalyvavo laidos prodiuseris R. Rickevičius. Televizijos žiūrovas p. Haroldas prašo įvertinti 2007-08-02 LNK rodytą laidą "Kitas", kurios metu dėl pramogos buvo žudoma žuvis. Jo manymu, tai pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normas.

Nuspręsta:

Laidos "Kitas" autoriai nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.

5. Svarstyta: Laikraščio "Švenčionių kraštas" vyr.redaktorės darbas rajono savivaldybės administracijoje

Lietuvos žurnalistų sąjunga persiuntė Komisijai Švenčionių rajono savivaldybės 4 tarybos narių pasirašytą pareiškimą, kuriame teigiama, jog laikraščio "Švenčionių kraštas" redaktorė Irena Pauliukevičienė tuo pačiu metu eina ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Ryšių su užsieniu ir investicijų tarybos vyriausiosios specialistės pareigas. Jie mano, kad tai nesuderinama su žurnalisto profesija.

Nuspręsta:

Laikraščio "Švenčionių kraštas" redaktorė pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 24 str. 1 d.

2007-09-24 Nr. 16

 1. Susitikimas su David E. McCraw, JAV kompanijos The New York Times viceprezidentu, žiniasklaidos teisės ir etikos specialistu
 
 Susitikimas vyko JAV ambasadoje. p. David E. McCraw sprendžia laikraščio "New York Times" žurnalistų teisines problemas, rūpinasi, kad nekiltų problemų gaunant informaciją iš vyriausybinių agentūrų. p. McCraw papasakojo apie tai, su kokiomis teisinėmis ir etinėmis problemomis susiduria Amerikos žurnalistai. JAV nėra oficialių žurnalistų etiką reguliuojančių tarnybų, viskas vyksta savireguliacijos būdu. Dažniausiai įstaigos ir laikraščiai turi savo etikos kodeksus ir jų griežtai laikosi.

"New York Times" redakcija turi ombudsmeną, kuris tiria skundus dėl laikraščio publikacijų. Tiesos siekimas, teisingumas ir konfidencialumas renkant informaciją - tai pagrindiniai principai, kuriais vadovaujasi "New York Times" žurnalistai. Pasak svečio, JAV įstatymai yra palankūs žurnalistams, o teismų vaidmuo sprendžiant problemas tarp laikraščio ir skaitytojo yra labai ribotas. Todėl Amerikoje retai keliamos bylos laikraščiams dėl šmeižto ar privataus gyvenimo pažeidimo: tai brangu ir dažniausiai tokios bylos pralaimimos. Žinoma, kaip teigė svečias, būna ir išimčių. Jis pateikė pavyzdį, kai "New Yorks Times" pripažino savo žurnalistų klaidą ir atsiprašė už šmeižtą.

Vėliau vyko diskusiją ir svečias atsakinėjo į klausimus:

1. Ar laikraščio savininkai kišasi į redakcijos veiklą?
McCraw: Nedaug ir tai nėra problema Amerikoje.
2. Ar Amerikoje žurnalistams keliami kvalifikaciniai reikalavimai?
McCraw: Žurnalistas nebūtinai turi būti baigęs žurnalistikos mokslus. Dažniausiai žurnalistais dirba savo srities profesionalai.
3. Ar galite pateikti pavyzdžių apie neetišką informacijos rinkimą "N.Y.T."
McCraw: Situacija Amerikoje ir Lietuvoje yra skirtingos. Amerikoje nėra didelės laikraščių konkurencijos, todėl nėra reikalo rinkti skandalingą informaciją.
4. Laikraščiai turi savo tinklalapius. Kaip valdomi publikacijų komentarai?
McCraw: Laikraščio savininkai neatsako už komentarų turinį, jų niekas negali patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
5. Ar egzistuoja užsakomųjų straipsnių problema?
McCraw: Taip atsitinka labai retai. Laikraščių redakcijos brangina savo gerą vardą ir stengiasi kad tokių dalykų nebūtų. Daugiau laisvės suteikiama politinių kampanijų metu.
6. Ar atitaisomos faktografinės klaidos?
McCraw: Amerikoje nėra įstatymo, kuris priverstų redakciją ištaisyti klaidas ar atsiprašyti. Tai gali būti padaryta tik tada, jeigu redakcija pati nuspręs taip padaryti.
7. Ar buvo spausdinamos Mahometo karikatūros. Jeigu ne, tai kodėl?
McCraw: Atrodo, Amerikoje jas išspausdino tik vienas laikraštis. "N.Y.T." nespausdino, nes manė, kad nereikia įžeidinėti žmonių.
8. Tai Lietuva - nedemokratiška šalis, nes egzistuoja net dvi žurnalistus prižiūrinčios institucijos: Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba? O gal atvirkščiai: juk pas mus labiau ginamas skaitytojas,  žmogus gali kreiptis ne tik į šias dvi minėtas institucijas, tačiau ir į teismą?
McCraw: Nežinau, kuri sistema geresnė. Tikriausiai - pagal situaciją. Amerikoje šiandien visus tenkina tokia sistema, kokia yra: viskas priklauso nuo redakcijoje dirbančių žmonių profesionalumo, brandumo ir sąžiningumo. Amerikoje įstatymai labiau palankūs žurnalistams, tačiau yra dalykų, kurių įstatymais nesureguliuosi.
                
 
2007-10-08 Nr. 17
 
1. Svarstyta: UAB "Vilniaus Žalgirio dengtas plaukimo baseinas" prašymas dėl publikacijos savaitraštyje "Atgimimas"
Posėdyje dalyvavo UAB "Vilniaus Žalgirio dengtas plaukimo baseinas" atstovas E. Butkus ir savaitraščio "Atgimimas" vyriausioji redaktorė I. Makaraitytė. Bendrovės direktoriaus Kazimiero Musteikio pasirašytame laiške prašoma įvertinti savaitraščio "Atgimimas" 2007 m. kovo 23-29 d. publikaciją "Žmonių kaulai laiko prabangius apartamentus". Jo teigimu, tai "visiškai neatsakingos žurnalistikos pavyzdys", skirtas vienam statybų objektui diskredituoti. Taip pat, pareiškėjo teigimu, publikacijoje pateikta daug nepagrįstų teiginių ir tendencingų paaiškinimų.
Nuspręsta:
Savaitraštis "Atgimimas", 2007 m. kovo 23-29 d. prie publikacijos "Žmonių kaulai laiko prabangius apartamentus" išspausdindamas nuotrauką, kurioje pavaizduoti žmogaus kaulai, pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 str. 
 
2. Svarstyta: UAB JCDecaux Lietuva prašymas dėl publikacijos žurnale "Veidas"
Posėdyje dalyvavo UAB JCDecaux advokatas A. Groblys ir bendrovės komercijos vadovas V. Komarskis. UAB JCDecaux generalinė direktorė Žaneta Fomova prašo įvertinti   2007-08-23 žurnalo "Veidas" publikaciją "Prancūziška ruletė: lošimas be skrupulų". Jos teigimu, publikacijoje skleidžiama faktinius duomenis iškreipianti informacija, formuojanti neigiamą nuomonę apie Prancūziją bei šios šalies investuotojus Lietuvoje.
Nuspręsta:
Žurnalo "Veidas" redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
3. Svarstyta: Lietuvos studentų atstovybių sąjungos prašymas dėl publikacijų dienraštyje "Respublika"
Posėdyje dalyvavo Studentų atstovybių sąjungos atstovas A. Mitkinas. Studentų atstovybių sąjunga prašo įvertinti 2007-09-10 dienraščio "Respublika" publikaciją "Studentai biurokratijos spąstuose", kurioje, sąjungos teigimu, yra pateikta neteisinga ir klaidinanti informacija, išgalvotos citatos. Pasak Sąjungos prezidentės I. Vareikytės, tai jau antra publikacija (prideda ir 2007-09-04 dienraščio "Respublika" publikaciją "Studentai vėl pasijuto basi"), kurioje sąmoningai formuojamas neigiamas Lietuvos studentų atstovybių sąjungos įvaizdis.
Nuspręsta:
Pasiūlyti LSAS kreiptis į dienraščio "Respublika" redakciją su motyvuotu prašymu paneigti informaciją, kurį jų manymu, buvo klaidinga.
 
4. Svarstyta: Lietuvos gėjų lygos prašymas dėl komentarų tinklalapyje lrytas.lt
Lietuvos gėjų lyga prašo įvertinti 2007-08-10 publikacijos "Žydrųjų albinų klubas" (www.lrytas.lt) komentarus. Jų manymu, neapykantą ir susidorojimą su homoseksualiais asmeninimis skatinantys komentarai pažeidžia Visuomenės informavimo įstatymą ir užtraukia baudžiamąją atsakomybę tinklalapio valdytojui UAB "Lietuvos rytas".
Nuspręsta:
2007-08-10 publikacijos "Žydrųjų albinų klubas" (www.lrytas.lt) komentaruose Nr. 11, 12 ir 113 yra kurstoma neapykanta homoseksualių asmenų atžvilgiu. Medžiagą perduoti prokuratūrai. Komentarų kopijas pridėti prie protokolo.
 
 
2007-11-05 Nr. 18
 
1. Svarstyta: V. Jastremsko prašymas dėl publikacijos laikraštyje "Dzūkų žinios"
Vytautas Jastremskas prašo įvertinti publikaciją "Naujakurys piktina", kuri buvo išspausdinta 2007-09-26 laikraštyje "Dzūkų žinios". Jo teigimu, publikacijoje pateikta informacija yra vienpusiška, tendencinga ir kryptingai neigiama jo atžvilgiu, neišklausyta jo nuomonė.
Nuspręsta:
Laikraščio "Dzūkų žinios" publikacijoje "Naujakurys piktina" buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d.
 
2. Svarstyta: UAB "Šiaulių naujienos" ir A. Vinklerio skundas dėl publikacijos laikraštyje "Šiauliai plius"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. UAB "Šiaulių naujienos" ir Anridas Vinkleris prašo įvertinti 2007-08-24 laikraštyje "Šiauliai plius" išspausdintą publikaciją "Reketininkai ramybės neparduoda". Jų teigimu, toks, su tiesa prasilenkiantis, straipsnio pavadinimas žeidžia UAB "Šiaulių naujienos" dalykinę reputaciją ir fizinio asmens A. Vinklerio garbę ir orumą.
Nuspręsta:
Laikraščio "Šiauliai plius" redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
3. Svarstyta: UAB "Tez Tour" skundas dėl publikacijos www.delfi.lt
UAB "Tez Tour" prašo įvertinti internetiniame tinklapyje www.delfi.lt išspausdintas publikacijas: "Po kelionės į Turkiją - byla teisme prieš "Tez Tour" (2007-05-08), "Tez Tour" į teismą padavę poilsiautojai švenčia pirmąją pergalę" (2007-09-05) ir "Teismas: "Tez Tour" bauda skirta pagrįstai" (2007-10-02). Bendrovės direktoriaus  M. Laivio pasirašytame skunde teigiama, kad informacija buvo pateikta šališkai ir subjektyviai, nesuteikta atsakymo teisė (pirmoji ir trečioji publikacijos), pažeista nekaltumo prezumpcija (antroji publikacija).
Nuspręsta:
Naujienų tinklapis www.delfi.lt nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
4. Svarstyta: Žmogaus teisių stebėjimo instituto kreipimasis dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas" ir www.lrytas.lt
Posėdyje dalyvavo Žmogaus teisių stebėjimo instituto atstovė J. Samuolytė. Žmogaus teisių stebėjimo institutas prašo įvertinti 2007-09-29 dienraštyje "Lietuvos rytas" ir internetiniame tinklalapyje lrytas.lt išspausdintą publikaciją "Vaikų žudikei parūpo karvės ir buliai". Instituto Tyrimų vadovės J. Samuolytės teigimu, buvo pažeista nekaltumo prezumpcija ir Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostata, kuri reikalauja, kad žurnalistas ir viešosios informacijos rengėjas atskirtų informaciją, kurios paskelbimą pateisina visuomenės interesas nuo informacijos, kuri tik tenkina smalsumą.
Nuspręsta:
1. Dienraštyje "Lietuvos rytas" ir interneto tinklapyje lrytas.lt išspausdintoje publikacijoje "Vaikų žudikei parūpo karvės ir buliai" buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 37 str.
2. Įpareigoti Komisijos pirmininkę paruošti kreipimąsi į žiniasklaidos priemones ir jų valdytojus dėl publikacijose pasitaikančio nekaltumo prezumpcijos principo pažeidimo.
 
5. Svarstyta: Kiti klausimai
5.1. UAB "Naujasis aitvaras" skundas dėl A. Vaišnio pasisakymo
Dienraščio "Vakaro žinios" vyriausiasis redaktorius A. Zdramys prašo įvertinti Žurnalistikos instituto direktoriaus doc. dr. Andriaus Vaišnio nekorektiškus pasisakymus apie dienraštį "Vakaro žinios". Pasak jo, paskaitos Vilniaus universiteto Kauno humanitarinių mokslų fakulteto studentams metu, A. Vaišnys pareiškė, kad "Respublikos" leidinių grupė yra absoliutus blogis, o dienraštį "Vakaro žinios" jam iš viso sunku pavadinti laikraščiu.

Kiekvienas žmogus turi teisę reikšti nuomonę. Taip pat ir A. Vaišnys. Tačiau turėdama tik tiek informacijos, kiek jos pateikė pareiškėjas, Komisija negali išnagrinėti skundo iš esmės, pagaliau, tai ir ne jos kompetencijos klausimas. Galima tik pasiūlyti kreiptis į Universiteto etikos komitetą, kad jie įvertintų tokį dėstytojo pasisakymą.
 
5.2. UAB "Naujasis aitvaras" kreipimasis dėl dienraščio "Vakaro žinios"
UAB "Naujasis aitvaras" ragina Komisiją greičiau apsispręsti dėl to, kiek turi galioti Komisijos sprendimas, kuriuo dienraštis buvo priskirtas profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai. Sprendimas buvo priimtas 2005-11-14 d.
Nuspręsta:
1. Komisijos reglamento dalį "Komisijos sprendimai" papildyti punktu 7: "Komisijos sprendimas priskirti viešosios informacijos rengėją profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai galioja vienerius metus nuo jo priėmimo dienos, jeigu per tą laiką viešosios informacijos rengėjas nepadaro šiurkščių Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimų."
2. Komisijos 2005-11-14 sprendimas dėl dienraščio "Vakaro žinios" priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai  nustoja galios.

5.3. Švenčionių rajono savivavldybė tarybos narių prašymas
Grupė Švenčionių rajono tarybos narių praneša, kad laikraščio "Švenčionių kraštas" redakcija neįvykdė VIĮ 46 str. 7 p. reikalavimo paskelbti Komisijos sprendimą.

Kadangi laikraštis neįvykdė įstatymo reikalavimo paskelbti Komisijos sprendimą, jis bus paskelbats per Nacionalinį radiją. Komisija buvo pripažinusi, kad laikraščio "Švenčionių kraštas" redaktorė, dirbdama ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijoje, pažeidžia ŽLEK 24 str. 1 d. Kadangi tai ne vienintelis atvejis šalyje, o tokia veikla nesuderinama su žurnalisto profesija, Komisija mano, kad reikėtų pasitarti su Žurnalistų sajunga, Ryšių su visuomene sąjunga ir paruošti bendrą institucijų kreipimąsi.

5.4. Dėl publikacijos naujienų portale delfi.lt
2007 m. spalio 24 d. www.delfi.lt buvo paskelbta publikacija "Atgimimas" dėl kaulų nuotraukos bylinėsis teisme". Jame Komisija įtariama tuo, kad turėjo kažkokių motyvų priimti šališką sprendimą, nepalankų laikraščiui "Atgimimas". Komisijos pirmininkė įpareigota kreiptis į portalo redakciją su reikalavimu paneigti sakinį: "DELFI žiniomis, E. Butkus prieš posėdį buvo susitikęs ir su kitais komisijos nariais."
  
2007-12-03 Nr. 19
 
1. Svarstyta: Aleksoto bendruomenės centro ir Lietuvos sporto federacijų sąjungos prašymas dėl LNK laidos "Srovės"
Posėdyje dalyvavo Aleksoto bendruomenės centro pirmininkas Z. Šalna, Aleksoto seniūnė L. Navickienė ir keletas bendruomenės narių, žurnalistė A. Kudabienė. Kauno Aleksoto bendruomenės centras ir Lietuvos sporto federacijų sąjungos prašo įvertinti 2007-10-31 LNK laidą "Srovės" apie Kauno S. Dariaus ir S. Girėno aerodromą. Aleksoto bendruomenės centro teigimu, laida tendencinga, neišklausyta bendruomenės nuomonė, pateikta daug netiesos ir dezinformacijos. Sporto federacijų sąjungos taip pat mano, kad laida tendencinga, jų teigimu "jaučiamas užsakomasis pobūdis". Juos nustebino ir įžeidė tai, kad sporto federacijos buvo pavadintos neskaidriais investuotojais.
Nuspręsta:
Laidos "Srovės" autoriai 2007-10-31 siužete apie Kauno S. Dariaus ir S. Girėno aerodromą pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 str.
 
2. Svarstyta: Policijos departamento prašymas dėl LNK laidos "Paskutinė instancija"
Posėdyje dalyvavo laidos vedėja R. Grinevičiūtė, laidos žurnalistė ir Policijos departamento prie LR VRM atstovas R. Matonis. Policijos departamentas prie LR VRM prašo įvertinti 2007-10-16 LNK laidą "Paskutinė instancija", kurioje buvo rodomas siužetas apie Gargžduose, policijos areštinėje, mirusį S. Šertvytį. Jų teigimu, laidos vedėja R. Grinevičiūtė šį faktą pateikė tendencingai, vadovavosi tik prielaidomis bei subjektyviu įsitikinimu paremtu įvykių interpretavimu. Policijos departamento manymu, tokia laidos rengėjų pozicija pažeidžia nekaltumo prezumpciją ir kliudo teisminės valdžios nešališkumui, kenkia policijos prestižui ir reputacijai.
Nuspręsta:
Laidos "Paskutinė instancija" autoriai 2007-10-16 LNK laidoje "Paskutinė instancija" siužete apie Gargžduose policijos areštinėje mirusį S. Šertvytį, buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 37 str.
 
3. Svarstyta: A. Cinino skundas dėl publikacijų dienraščiuose "Respublika" ir "Vakaro žinios"
Kadangi buvo gauti dienraščio "Respublika" žurnalistės A. Martišiūtės ir dienraščio "Vakaro žinios" vyr. redaktoriaus A. Zdramio prašymai atidėti svarstymą dėl svarbių priežasčių, Komisija nusprendė svarstymą atidėti kitam posėdžiui.
 
4. Svarstyta: R. Karpavičiaus prašymas dėl publikacijos delfi.lt
Rimvydas Karpavičius prašo įvertinti 2007-10-29 delfi.lt publikaciją "Prezidento malonės mulatei prašęs šaltkalvis teisiamas už narkotikų platinimą". Jo, ir kai kurių komentaruose pasisakiusiųjų nuomone, žurnalistas neturėjo teisės publikacijoje akcentuoti žmogaus rasės.
 
Komisijos nevarstė publikacijos dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimų, tačiau nusprendė įspėti žurnalistus, kad jie būtų atidesni ir savo publikacijose, ten, kur nėra būtina, nepabrėžtų žmogaus rasės.
 
5. Svarstyta: Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prašymas dėl publikacijos žurnale "Auto Bild"
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prašo įvertinti 2007 m. spalio13-26 d. žurnale "Auto Bild" prie publikacijos "Kinijos automobiliai - tikras kriminalas" išspausdintos nuotraukos komentarą. Departamento generalinio direktoriaus S. Vidtmann teigimu, žurnalo redakcija pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatas, draudžiančias šaipytis iš žmogaus rasės, tautybės ar etniškumo.

Komisija norėtų tikėti, kad žurnalo redakcija nesiekė pasišaipyti iš žmogaus rasės ar tautiškumo, todėl nuspręsta žurnalo "Auto Bild" redakcijai nusiųsti įspėjimą, kad žmogaus apibūdinimui neturėtų būti naudojami žodžiai, kurie gali sukelti neigiamų asociacijų tam tikrai žmonių grupei. Žodžio "siauraakis" vartojimas tekste po nuotrauka, Komisijos manymu, yra netoleruotinas, labai blogas ir nesektinas žurnalistikos pavyzdys.
x x x
                 Posėdžiui užsitęsus nenumatytai ilgai, Komisijos nariai išreiškė pageidavimą daryti pertrauką, arba likusius klausimus atidėti  kitam posėdžiui.  Nuspręsta išsirinkti tik pirmininką ir pavaduotoją, nes baigiasi jų vienerių metų kadencija, ir tuo posėdį užbaigti. O Žmogaus teisių stebėjimo instituto pranešimų dėl komentarų delfi.lt ir lrytas.lt svarstymą atidėti kitam posėdžiui.
x x x
 
6. Kiti klausimai: pirmininko ir pavaduotojo rinkimai
Nuspręsta:
1. Pirmininke išrinkta Edita Žiobienė.
2. Pirmininkės pavaduotoju išrinktas Leonas Remeika.
  

 2007-12-17 Nr. 20

1. Svarstyta: R. Zakijevos skundas dėl TV3 laidos "Sudaužytų širdžių klubas"
Posėdyje dalyvavo projekto vadovė D. Girčienė. Raisa Zakijeva prašo įvertinti 2007-10-06 TV3 laidą "Sudaužytų širdžių klubas". Jos teigimu, žurnalistė ir operatorius be leidimo filmavo jos bute, buvo paviešintos jos šeimos gyvenimo detalės, nors nei ji, nei jos vyras nėra vieši asmenys. Taip pat ją įžeidė žurnalistės komentarai, kad ji esanti "grubi, nemandagi, agresyvi".
Nuspręsta:
1. 2007-10-06 laidos "Sudaužytų širdžių klubas" autoriai pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 9, 16, 36 ir 46 straipsnius.
2. Rekomenduoti p. R. Zakijevai kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą dėl galimo Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimo.
 
2. Svarstyta: A. Cinino skundas dėl publikacijų dienraščiuose "Respublika" ir "Vakaro žinios"
Posėdyje dalyvavo "Respublikos" žurnalistai A. Martišiūtė ir T. Beržinskas, "Vakaro žinių" vyr. redaktorius A. Zdramys.
Audrius Cininas prašo įvertinti dienraščio "Respublika" ir "Vakaro žinios" publikacijas: "Trakuose elitas nudegė nagus", "Aukso gysla apakino teisėjus ir nusikaltėlius" (Respublika, 2006-12-20), "Sklypų afera Trakuose sukėlė šoką" (Respublika, 2006-12-22), "Trakų sklypai - katė maiše", "Auksiniai Trakų sklypai - katė maiše", "Sklypų aferoje - garsūs veikėjai" (Respublika, 2007-01-04), "Pagaliau išvilkti į dienos šviesą", "Trakų veikėjai išvilkti į dienos šviesą" (Respublika, 2007-04-25), "Kuo banditas skiriasi nuo teisėjo", "Kuo skiriasi banditas nuo teisėjo", "Teisėjas=banditas" (Vakaro žinios, 2006-12-21), "Trakų veikėjų godumą tramdo teismas" (2007-04-26), "Pinigų vergai", "Trakų aferistai - stojo prieš teismą" (Vakaro žinios, 2007-05-23), "Žemgrobių byloje mįslingos draugystės" (Vakaro žinios, 2007-06-06). p. Cinino teigimu, publikacijose buvo pažeista jo, kaip teisėjo, profesinė garbė ir orumas, pateikta jį šmeižianti informacija ir nuotraukų fotomontažai.
Nuspręsta:
1. Dienraštis "Respublika" nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
2. Dienraščio "Vakaro žinios" publikacijose "Kuo skiriasi banditas nuo teisėjo", "Teisėjas=banditas" (Vakaro žinios, 2006-12-21), "Trakų veikėjų godumą tramdo teismas" (2007-04-26) buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 38 str.
3. Dienraštis "Vakaro žinios" prie publikacijos "Kuo banditas skiriasi nuo teisėjo" išspausdindamas nuotraukos fotomontažą pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 56 str.
 
3. Svarstyta: A. Žilvinsko pranešimas dėl komentarų vakarozinios.lt
Aivaras Žilvinskas prašo įvertinti 2007-10-30 interneto svetainėje www.vakarozinios.lt išspausdintą publikaciją "Netradiciniai dėmesio šaukėsi netradiciniais būdais" ir jos komentarus. Jo teigimu, publikacijoje vartojami įžeidžiantys, diskriminaciją netradicinės seksualinės orientacijos asmenims skatinantys išsireiškimai. Straipsnio komentarus parašę asmenys taip pat, jo manymu, niekino, skatino neapykantą ir kurstė diskriminuoti asmenis dėl jų seksualinės orientacijos.

Komisija buvo rekomendavusi dienraščiui "Vakaro žinios" netradicinės seksualinės orientacijos žmonių apibūdinimui nevartoti tokių išsireiškimų kaip "vištgaidis", nes tai gali sukelti (ir kaip matome iš skundo) ir sukelia neigiamas emocijas skaitytojams. Tačiau publikacijoje vartojamų išsireiškimų ir komentarų negalima vertinti kaip diskriminacijos ar neapykantos skatinimo netradicinės seksualinės orientacijos asmenų atžvilgiu. Vienbalsiai nuspręsta dar kartą dienraščio "Vakaro žinios" redakcijai išsakyti Komisijos nuomonę ir įspėti, kad ateityje tokių išsireiškimų vartojimas bus vertinamas pagal Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatas.
 
4. Svarstyta: Žmogaus teisių stebėjimo instituto pranešimas dėl komentarų delfi.lt
Žmogaus teisių stebėjimo institutas prašo įvertinti 2007-10-26 delfi.lt publikacijos "Prieš gėjus Vilniuje - bombų ataka ir piketas" komentarus. Tyrimų vadovės J. Samuolytės teigimu, komentaruose kurstoma neapykanta netradicinės seksualinės orientacijos asmenims.
Nuspręsta:
2007-10-26 delfi.lt publikacijos "Prieš gėjus Vilniuje - bombų ataka ir piketas" komentare "SSS" yra kurstoma neapykanta netradicinės seksualinės orientacijos asmenims. Apie tai informuoti LR Generalinę prokuratūrą. Komentarų kopijas pridėti prie protokolo.
                  
5. Svarstyta: Žmogaus teisių stebėjimo instituto pranešimas dėl komentarų lrytas.lt
Žmogaus teisių stebėjimo institutas prašo įvertinti 2007-10-25 lrytas.lt publikaciją "Lietuvos gėjų lyga negalės viešai išskleisti savo vėliavos", komentarų. Tyrimų vadovės J. Samuolytės teigimu, komentaruose kurstoma neapykanta netradicinės seksualinės orientacijos asmenims.
Nuspręsta:
2007-10-25 lrytas.lt publikacijos "Lietuvos gėjų lyga negalės viešai išskleisti savo vėliavos" komentaruose Nr. 71, 88, 99 yra kurstoma neapykanta netradicinės seksualinės orientacijos asmenims. Apie tai informuoti LR Generalinę prokuratūrą. Komentarų kopijas pridėti prie protokolo.
 
6. Kiti klausimai: T. Šerno prašymas dėl publikacijos interneto tinklapyje www.salve.lt
Tomas Šernas prašo įvertinti inetrneto tinklapyje salve.lt išspausdintą publikaciją "Mažame Šiluvos miestelyje - dideli stebuklai". Jo manymu, straipsnyje tendencingai vartojami nepagarbūs pavadinimai ir neatitinkantys tikrovės faktai, kurie žeidžia evengelikų reformatų religinės bendruomenės orumą.

Komisijos manymu, p. T. Šernas labai neadekvačiai sureagavo į žodžio "kalvinai" vartojimą. Be to, akivaizdu, kad žurnalistė tik perpasakoja kunigo E. Murausko papasakotą istoriją apie Šiluvos stebuklą, todėl nuspręsta nesvarstyti publikacijos dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimo.