logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

×

Įspėjimai

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 445

2015-04-28 sprendimas Nr. EKS-1/15

Programoje „KK2“ (LNK, 2014-11-11) ir „KK2 penktadienis“ (LNK 2014-11-14 ) buvo pažeistos Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 23 str. nuostatos, įpareigojančios žurnalistus paisyti kalbos kultūros.

2015-05-11 sprendimas Nr. EKS-2/15

straipsnyje „V.Muntianą vėl kankina valdžios troškulys“ (laikraštis „Rinkos aikštė“, 2014-09-06) buvo pažeistos Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. nuostatos, įpareigojančios žurnalistus kritikuojamam asmeniui suteikti atsakymo teisę, t.y. galimybę pasiteisinti, paaiškinti, paneigti klaidingą informaciją; Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 str. nuostatos, įpareigojančios žurnalistus aiškiai atskirti žinias ir nuomones.

2015-07-13 sprendimas Nr. EKS-3/15

Programoje „Prieš srovę“ („TV3“, 2014-12-23, 19.30 val.) buvo pažeistos Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 41 straipsnio nuostatos, draudžiančios skelbti duomenis apie asmenį, nukentėjusį nuo nusikalstamos veikos, be to asmens sutikimo, o asmeniui žuvus – be jo artimųjų sutikimo.

2015-07-27 sprendimas Nr Nr. EKS-4/15

Programoje „Yra kaip yra“ („LNK“, 2015-05-06, 17.05 val.) buvo pažeistos Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 12 straipsnio nuostatos, įpareigojančios žurnalistus ir viešosios informacijos rengėjus skelbiant informaciją, kurią jiems suteikė sukrėtimo, bejėgiškos būsenos paveiktas žmogus, įsitikinti, ar jos paskelbimas nepažeis šių asmenų teisių, stengtis numatyti galimas neigiamas pasekmes šiam asmeniui.

2015-07-27 sprendimas Nr. EKS-5/15

Tomo Juškėno publikacijoje „Strateginius šalies objektus kausto Latvijos įmonės šmėkla“ („Alfa.lt“, 2015-04-21) buvo pažeista Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d., įpareigojanti kritikuojamam asmeniui visada suteikti atsakymo teisę, t.y. galimybę pasiteisinti, paaiškinti, paneigti klaidingą informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti atsakymo teise, pranešti apie tai visuomenei.

Tomo Juškėno publikacijoje „Kriminalinių įtarimų šešėlis netrukdo nei gerai uždirbti, nei stabdyti strateginių objektų“ („Alfa.lt“, 2015-04-30) buvo pažeisti:

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 str., įpareigojantis žurnalistus ir viešosios informacijos rengėjus gerbti nuomonių įvairovę ir pateikti kuo daugiau viena nuo kitos nepriklausomų nuomonių, ypač, kai viešojoje informacijoje atsiliepiama į aktualius, neaiškius ar konfliktinius gyvenimo klausimus;

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 str., įpareigojantis žurnalistus ir viešosios informacijos rengėjus kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti informacijos šaltinio patikimumą, apie tai nurodyti skelbiamoje informacijoje;

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d., įpareigojanti kritikuojamam asmeniui visada suteikti atsakymo teisę, t.y. galimybę pasiteisinti, paaiškinti, paneigti klaidingą informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti atsakymo teise, pranešti apie tai visuomenei.

2015-07- 27 sprendimas Nr. EKS-6/15

Tomo Juškėno publikacijoje „Kriminalinių įtarimų šešėlis netrukdo nei gerai uždirbti, nei stabdyti strateginių objektų“ („Alfa.lt“, 2015-04-30) buvo pažeisti Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 straipsnis, 6 straipsnis ir 22 straipsnio 2 dalis.

 

2015-08-17 sprendimas Nr. EKS-7/15

Vakario Deksnio publikacijoje „Kvailystes štampuoja kietakakčiai teisėjai“ („Lietuvos rytas“; 2015-04-29) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 23 str. , įpareigojantis žurnalistus laikytis kalbos kultūros reikalavimų.

2015-08-17 sprendimas Nr. EKS-8/15

Monikos Baltrušaitytės publikacijoje „Politinėje rinkodaroje – Paksaitės ir Matijošaituko dvikova“ („Valstybė“, 2015 kovo mėn., Nr. 3 (95)) buvo pažeistos Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d. nuostatos, įpareigojančios kritikuojamam asmeniui visada suteikti atsakymo teisę, t.y. galimybę pasiteisinti, paaiškinti, paneigti klaidingą informaciją.

2015-08-17 sprendimas Nr. EKS-9/15

Eduardo Eigirdo publikacijoje „Įtakingiausių ir pavojingiausių Lietuvos oligarchų dešimtukas“ („Valstybė“, 2015 m., Nr. 2(94)) buvo pažeistos Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str. nuostatos, įpareigojančios žurnalistus ir viešosios informacijos rengėjus skelbti tikslias, teisingas žinias ir įvairias nuomones, o pateikiant įvairias nuomones, neskleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę bei etiką.

2015-08-31 sprendimas Nr. EKS-10/15

Daivos Žebelienės publikacijoje „Savivaldybės darbuotoja sirgo ar atostogavo?“ („Tauragės žinios“, 2015-06-19, Nr. 24/285) buvo pažeistos Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 16 straipsnis nustatantis, jog žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas, pateikdamas informaciją, privalo skirti informaciją, kurios paskelbimą iš tikrųjų pateisina visuomenės (viešas) interesas nuo informacijos, kuri tik tenkina smalsumą.

Sprendimas panaikitas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016-09-19 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-4262-968/2016

 

2015-08-31 sprendimas Nr. EKS-11/15

Šarūno Černiausko publikacijoje „Lietuvos įstaiga dirba Maskvai – įrodyta“ („15min.lt“, 2015-06-18) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, perteikdamas įvairias nuomones, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę bei etiką.

2015-10-12 sprendimas Nr. EKS-12/15

 

Vilmos Danauskienės publikacijoje „Ar Veisiejų gimnazijai iškilo grėsmė dėl išlikimo?“ („Lazdijų Žvaigždė“, 2015-01-02, Nr. 1/940) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 str., nustatantis, jog žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti informacijos šaltinio patikimumą, apie tai nurodyti skelbiamoje informacijoje, ir Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 7 str., nustatantis, jog, jeigu nėra galimybės tinkamai patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

 

2015-10-12 sprendimas Nr. EKS-13/15

 

Publikacijoje „Kaip prokurorai tampa marionetėmis“ („veidas.lt“, 2014-09-05) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str., nustatantis, jog, gerbdamas žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.

 

2015-10-12 sprendimas Nr. EKS-14/15

 

Publikacijose „Teisėjai dirba kaip nusikalstamas susivienijimas“ („Laisvas laikraštis“, 2014 m., Nr. 43/498) ir „Teisėjų mafijai Konstitucija ir įstatymai tėra tik „deklaracijos“ („laisvaslaikrastis.lt“, 2014-07-29) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str., nustatantis, jog, perteikdamas įvairias nuomones, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę bei etiką.

 

2015-10-26 sprendimas Nr. EKS-15/15

 

Tomo Raulinavičiaus publikacijoje „Švogerių“ įmonėje – struktūriniai pertvarkymai“ („Tauragės žinios“, 2015-07-24, Nr. 29/290) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdamas nuomonių įvairovę, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas pateikia kuo daugiau vienas nuo kito nepriklausomų asmenų nuomonių, ypač, kai viešojoje informacijoje atsiliepiama į aktualius, neaiškius ar konfliktinius gyvenimo klausimus.

 

2015-11-09 sprendimas Nr. EKS-16/15

1. Nijolės Petrošiūtės publikacijoje „Liberalus jaunimas be svaigalų švęsti nesugeba?“ („Mūsų Raseiniai“, 2015-08-07, Nr. 15/30) buvo pažeista Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 straipsnio 2 dalis, nustatanti, jog kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta atsakymo teisė, t.y. galimybė pasiteisinti, paaiškinti, paneigti klaidingą informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti atsakymo teise, būtina apie tai pranešti visuomenei.
2. Publikacijos „Liberalus jaunimas be svaigalų švęsti nesugeba?“ („Mūsų Raseiniai“, 2015-08-07, Nr. 15/30) autorė Nijolė Petrošiūtė, rengdama šią publikaciją ir tuo pačiu metu dirbdama Raseinių rajono savivaldybės administracijoje, pažeidė Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 25 str. nustatantį, jog vykdydamas savo veiklą žurnalistas neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui.

2015-11-09 sprendimas Nr. EKS-17/15


Andriaus Užkalnio publikacijoje „Angliška publikacija uždavė nepatogius klausimus“ („protokolai.com“, 2015-07-15) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdamas žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikdamas įvairias nuomones, negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę bei etiką, 4 straipsnis, nustatantis, jog žinios ir nuomonės turi būti aiškiai skiriamos, o žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai privalo užtikrinti, kad nuomonė būtų reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ar duomenų ir 56 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai neturi skelbti dirbtinai deformuotų nuotraukų montažų, neteisingų parašų po nuotraukomis, galinčių įžeisti jose pavaizduotus asmenis.

2015-11- 30 sprendimas Nr. EKS-18/15

Artūro Jančio ir Vygando Trainio publikacijoje „Iš devinto aukšto šokusi savižudė liko gyva tik per stebuklą“ („lrytas.lt“, 2015-08-23) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 47 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas neturi piktnaudžiauti katastrofų, avarijų, mirties, smurto ar agresijos vaizdais, kurie gali žeisti ten atvaizduojamų asmenų ar jų artimųjų jausmus bei skaitytojų ir (ar) žiūrovų jautrumą.

Rekomenduota redakcijai pašalinti iš publikacijos nusižudyti bandžiusios merginos nuotraukas.

2015-11- 30 sprendimas Nr. EKS-19/15

Viliaus Puškoriaus publikacijoje „Pragariškos darbo sąlygos ir paminti darbuotojų interesai vienoje didžiausių Lietuvos įmonių“ („Transportas“, 2015 m., Nr. 1-2/54) buvo pažeista Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d., nustatanti, jog kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta atsakymo teisė, t.y. galimybė pasiteisinti, paaiškinti, paneigti klaidingą informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti atsakymo teise, būtina apie tai pranešti visuomenei.

 

2015-12-14 sprendimas Nr. EKS-20/15

 

1. Tomo Raulinavičiaus publikacijoje „Radybos – 30 naujų telefonų“ („Tauragės žinios“, 2015-07-24, Nr. 29/290) buvo pažeista Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 straipsnio 2 dalis, nustatanti, jog kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta atsakymo teisė, t.y. galimybė pasiteisinti, paaiškinti, paneigti klaidingą informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti atsakymo teise, būtina apie tai pranešti visuomenei.

 

2. Publikacijos „Radybos – 30 naujų telefonų“ („Tauragės žinios“, 2015-07-24, Nr. 29/290) autorius Tomas Raulinavičius, rengdamas šią publikaciją ir tuo pačiu metu būdamas Seimo nario Stasio Šedbaro padėjėju Tauragėje, pažeidė Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 25 straipsnį, nustatantį, jog vykdydamas savo veiklą žurnalistas neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui.

 

2015-12-14 sprendimas Nr. EKS-21/15

 

Arvydo Lekavičiaus publikacijoje „Prokurorai tampa politikų tarnais“ („Lietuvos rytas“, 2014-09-04, Nr. 171/7135) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti informacijos šaltinio patikimumą, apie tai nurodyti skelbiamoje informacijoje, 7 straipsnis, nustatantis, jog, jeigu nėra galimybės tinkamai patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje nurodoma, kad ji nėra patikrinta ir 38 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas neturi skelbti nepagrįstų, nepatikrintų, faktais neparemtų kaltinimų.

 

2015-12- 21 sprendimas Nr. EKS-22/15

Publikacijoje „Konservatoriaus V.Semeškos kerštas: už kitokią nuomonę G.Kuneikienė išmesta iš partijos“ („Mano Druskininkai“, 2015-10-08, Nr. 22) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdamas žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones ir 22 straipsnio 2 dalis, nustatanti, jog kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta atsakymo teisė, t.y. galimybė pasiteisinti, paaiškinti, paneigti klaidingą informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti atsakymo teise, būtina apie tai pranešti visuomenei

 

2015-12-21 sprendimas Nr. EKS-23/15

Publikacijoje „Valdžios „atsiprašymas“ arba Valdo kolektyvas“ („Giružis“, 2015-09-11, Nr. 36/990) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 56 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai neturi skelbti dirbtinai deformuotų nuotraukų montažų, neteisingų parašų po nuotraukomis, galinčių įžeisti jose pavaizduotus asmenis, ir, jog žurnalistai neturi skelbti garso ir vaizdo montažų, iškraipančių pasakojančio mintis ar įvykius.