logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2020-12-08 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Aistė Žilinskienė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Jonavos rajono Ruklos seniūnijos seniūnės Vilmos Akvilės Karoblienės skundas dėl publikacijos „Kur vėlų vakarą tarnybiniu automobiliu važiavo Ruklos seniūnijos seniūnė?“ (facebook.com/Jonava.INFO, 2020-07-02).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Kur vėlų vakarą tarnybiniu automobiliu važiavo Ruklos seniūnijos seniūnė?“ (facebook.com/Jonava.INFO, 2020-07-02) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 32 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti nepagrįstų, nepatikrintų, faktais neparemtų kaltinimų.

 

SVARSTYTA:

2. Lietuvos futbolo federacijos skundas dėl žurnalisto Skirmanto Malinausko paskelbto vaizdo įrašo „Šviniaus imperija“ (youtube.com, 2020-06-20).

NUSPRĘSTA:

1) Skirmanto Malinausko paskelbtam vaizdo įrašui „Šviniaus imperija“ (youtube.com, 2020-06-20) Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos netaikytinos;

2) persiųsti Lietuvos futbolo federacijos skundą dėl žurnalisto Skirmanto Malinausko paskelbto vaizdo įrašo „Šviniaus imperija“ (youtube.com, 2020-06-20) nagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT.

 

SVARSTYTA:

3 - 4.

- Telšių rajono savivaldybės mero Kęstučio Gusarovo skundas dėl Alvydo Ivonciaus publikacijos „Bendražygiai: Kęstutis Gusarovas laužo priesaiką, Imantas Motiejūnas – pažeidinėja įstatymus“ („Kalvotoji Žemaitija“, 2020-05-23, 2020-05-26).

- Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Imanto Motiejūno skundas dėl Alvydo Ivonciaus publikacijos „Bendražygiai: Kęstutis Gusarovas laužo priesaiką, Imantas Motiejūnas – pažeidinėja įstatymus“ („Kalvotoji Žemaitija“, 2020-05-23, 2020-05-26).

- Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Imanto Motiejūno skundas dėl Alvydo Ivonciaus publikacijos „Imantas Motiejūnas dėl jo pradėtų tyrimų tapo „rekordininku“ („Kalvotoji Žemaitija“, 2020-06-27).

NUSPRĘSTA: kreiptis viešu kreipimusi į žurnalistą Alvydą Ivoncių ir Telšių rajono savivaldybės merą Kęstutį Gusarovą bei Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorių Imantą Motiejūną ir atkreipti jų dėmesį, jog savivaldybių institucijos turėtų bendradarbiauti su žiniasklaida, o žiniasklaidos bendravimas su valdžios ir valdymo institucijomis visuomet turėtų išlikti dalykiškas ir be išankstinių nuostatų.

 

SVARSTYTA:

5. UAB „Citus“ skundas dėl publikacijos „Sostinės bendrovės įžūlumas jau piktina ir Kauno valdžią“ („Lietuvos rytas“, 2020-08-22).

NUSPRĘSTA: šis skundas nepriskirtinas Komisijos kompetencijai.

 

SVARSTYTA:

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos skundas dėl Dovydo Pancerovo publikacijos „Po A.Stonaičio pavedimo – jo draugo A.Bieliausko įmonei naudingas sprendimas“ (15min.lt, 2020-08-25).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Dovydo Pancerovo publikacijoje „Po A.Stonaičio pavedimo – jo draugo A.Bieliausko įmonei naudingas sprendimas“ (15min.lt, 2020-08-25) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. L.B. skundas dėl publikacijos „Apklausa: alytiškiai pritaria naujos gamyklos statyboms, nes miestui reikia investicijų“ (alytusplius.lt, 2020-07-29).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą ir pasiūlyti portalo alytusplius.lt redakcijai pateikti papildomus paaiškinimus dėl ginčo publikacijos antraštės atitikimo Etikos kodekso 8 str. reikalavimams.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl UAB „Anykštos redakcija“ ir R.A. 2020-11-23 skundo.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą pagal kompetenciją nagrinėti ŽEIT dėl galimo asmens duomenų paviešinimo.

 

- Dėl MB „Mindaugo Jonušo mados namai“ skundo.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą nagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT dėl galimo asmens duomenų paviešinimo bei galimo asmens garbės ir orumo pažeidimo.

 

- Dėl E.A. kreipimosi.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjui, jog jeigu jis pageidauja, kad Komisija įvertintų kurią nors publikaciją dėl jos atitikimo visuomenės informavimo etikos nuostatoms, jis turėtų pateikti skundą, atitinkanti Komisijos Darbo reglamento reikalavimus.