logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2020-06-10 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Stasys Baublys, Ramutė Šimukauskaitė, Jolanta Mažylė, Gražina Viktorija Petrošienė, Aistė Žilinskienė, Valdas Latoža, Asta Cibienė.

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. UAB „Diena Media News“ skundas dėl portalo kaunas.kasvyksta.lt redaktorės Brigitos Sabaliauskaitės veiksmų.

NUSPRĘSTA: kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Diena Media News“ ir portalo kaunas.kasvyksta.lt redaktorę Brigitą Sabaliauskaitę ir atkreipti jų dėmesį, jog įžeidžios ir (ar) menkinančios leksikos kolegų atžvilgiu vartojimas yra ne tik nepriimtinas žurnalistų bendruomenėje, bet ir netinkamas konfliktų sprendimų būdas, o galimus nesutarimus redakcijos turėtų spręsti iš karto ir netęsti ar, juo labiau, neeskaluoti konflikto kelerius metus.

 

SVARSTYTA:

2. A.P. skundas dėl Arvydo Lekavičiaus publikacijos „Bėglys Čikis buvo patekęs į baisius spąstus“ („Lietuvos rytas“, 2019-09-07).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Arvydo Lekavičiaus publikacija „Bėglys Čikis buvo patekęs į baisius spąstus“ („Lietuvos rytas“, 2019-09-07) neatitinka Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

3. D.P. skundas dėl:

1) ELTA publikacijos „Širinskienė aiškinasi, kokia katė perbėgo tarp Muzikų sąjungos vadovės ir Juozapaičio: jai rūpi mane nušauti“ (delfi.lt, 2019-12-04);

2) Linos Brazauskienės publikacijos „Susikirto V. Juozapaičio ir A.Širinskienės keliai: Seimo narė konservatorių kaltina skolomis“ (lrytas.lt, 2019-12-02);

3) Jūratės Važgauskaitės publikacijos „Juozapaitis ir muzikų sąjunga iškasė karo kirvį: skolos buvo tik pradžia“ (tv3.lt, 2019-12-04);

4) Laurynos Vireliūnaitės publikacijos „Lietuvos muzikų sąjunga kaltina Seimo narį V.Juozapaitį nesusimokėjus už viešnagę Birštone“ (15min.lt, 2019-12-02);

5) Programos ,,Panorama“ reportažo „Lietuvos muzikų sąjunga reikalauja iš Vytauto Juozapavičiaus pusantro tūkstančio eurų, Seimo narys tai vadina šantažu“ („LRT televizija“, 2019-12-02);

6) Programos ,,KK2“ reportažo „Širinskienės tyrimų tarnyba“ („LNK“, 2019-12-06).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog visos ginčo publikacijos atitinka visuomenės informavimo etikos reikalavimus.

 

SVARSTYTA:

4. UAB Koncerno „MG Baltic“ skundas dėl Tomo Janonio publikacijos „Išlindo naujas „MG Baltic“ padėjęs aukšto rango valdininkas: ėmė „vokelius“, butelius ir kitas dovanas“ (delfi.lt, 2019-08-26).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Tomo Janonio publikacija „Išlindo naujas „MG Baltic“ padėjęs aukšto rango valdininkas: ėmė „vokelius“, butelius ir kitas dovanas“ (delfi.lt, 2019-08-26) atitinka visuomenės informavimo etikos reikalavimus.

 

SVARSTYTA:

5. UAB Koncerno „MG Baltic“ skundas dėl Tomo Janonio publikacijos „Grigeo“ skandalo šaknys: viskam dirigavo „MG Baltic“ kišeninis Klaipėdos aplinkosaugininkų vadas“ (delfi.lt, 2020-01-08).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Tomo Janonio publikacija „Grigeo“ skandalo šaknys: viskam dirigavo „MG Baltic“ kišeninis Klaipėdos aplinkosaugininkų vadas“ (delfi.lt, 2020-01-08) neatitinka Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

SVARSTYTA:

6. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narių Tadeuš Andžejevski ir Zigmont Ždanovič veiksmų atitikimo Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 str. reikalavimams.

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Tadeuš Andžejevski ir Zigmont Ždanovič veiksmai, kuomet jie rengia publikacijas UAB „Rejspa“ valdomoms visuomenės informavimo priemonėms, t.y. užsiima žurnalistų profesine veikla, ir tuo pačiu yra Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai, neatitinka Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.