logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

×

Įspėjimai

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 445

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2017-12-20 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Ramutė Šimukauskaitė, Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė, Aistė Žilinskienė.

 

 

SVARSTYTA:

 

1. Lietuvos infrastruktūros statytojų asociacijos skundas dėl:

- Alvydo Ivonciaus publikacijos „Šalia „auksinio“ stogo – „auksiniai“ suolai ir šiukšliadėžės“ („Kalvotoji Žemaitija“, 2016-09-10);

- Alvydo Ivonciaus publikacijos „Šalia „auksinio“ stogo – „auksiniai“ suolai ir šiukšliadėžės (tęsinys)“ („Kalvotoji Žemaitija“, 2016-09-17);

- Alvydo Ivonciaus publikacijos „Savivaldybės vyrai nejuokais įstrigo... tvoroje“ („Kalvotoji Žemaitija“, 2016-10-04).

 

Nuspręsta:

 

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos Alvydo Ivonciaus publikacijoje „Šalia „auksinio“ stogo – „auksiniai“ suolai ir šiukšliadėžės“ („Kalvotoji Žemaitija“, 2016-09-10) pažeistos nebuvo.

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos Alvydo Ivonciaus publikacijoje „Šalia „auksinio“ stogo – „auksiniai“ suolai ir šiukšliadėžės (tęsinys)“ („Kalvotoji Žemaitija“, 2016-09-17) pažeistos nebuvo.

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos Alvydo Ivonciaus publikacijoje „Savivaldybės vyrai nejuokais įstrigo... tvoroje“ („Kalvotoji Žemaitija“, 2016-10-04) pažeistos nebuvo.

 

 

SVARSTYTA:

 

2. L.G. skundas dėl:

- Astos Dykovienės ir Mildos Skiriutės publikacijos „Politikės tiesos paieškos – gatvėje“ (klaipeda.diena.lt, 2016-05-26);

- Astos Dykovienės publikacijos „Valstiečiams“ rinkimai nesibaigia“ (klaipeda.diena.lt, 2016-12-29);

- Astos Dykovienės publikacijos „Seime – svajonių etatas“ („Klaipėda“, 2017-01-04).

 

Nuspręsta:

 

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos Astos Dykovienės ir Mildos Skiriutės publikacijoje „Politikės tiesos paieškos – gatvėje“ (klaipeda.diena.lt, 2016-05-26) pažeistos nebuvo.

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos Astos Dykovienės publikacijoje „Valstiečiams“ rinkimai nesibaigia“ (klaipeda.diena.lt, 2016-12-29) pažeistos nebuvo.

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos Astos Dykovienės publikacijoje „Seime – svajonių etatas“ („Klaipėda“, 2017-01-04) pažeistos nebuvo.

 

 

SVARSTYTA:

 

3. Dėl galimo Etikos kodekso 8 str. pažeidimo Radvilės Rumšienės publikacijoje „Nuo tyrimo sustabdė senatis“ („Klaipėda“, 2017-08-01).

 

Nuspręsta:

 

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos Radvilės Rumšienės publikacijoje „Nuo tyrimo sustabdė senatis“ („Klaipėda“, 2017-08-01)) pažeistos nebuvo.

Kreiptis individualiu kreipimusi į laikraščio „Klaipėda“ redakciją ir atkreipti jos dėmesį, kad po publikacijos antrašte patalpinta pareiškėjos nuotrauka netinkamai akcentuoja ne publikacijoje aprašomą problemą, o asmenį ir nesusipažinusiems su publikacijos tekstu gali  sudaryti klaidingą įspūdį, jog tyrimas buvo atliekamas būtent dėl pareiškėjos. Viešosios informacijos rengėjai turėtų gerbti žmogaus teisę gauti teisingą ir nešališką informaciją ir vengti tokio keliančio neteisingas asociacijas antraščių ir nuotraukų susiejimo.

 

 

SVARSTYTA:

 

4. R. M. skundas dėl publikacijos „Mero dienoraštis“ („Lazdijų žvaigždė“, 2016-12-09, Nr. 49/1041).

 

Nuspręsta:

 

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos publikacijos „Mero dienoraštis“ („Lazdijų žvaigždė“, 2016-12-09, Nr. 49/1041) pažeistos nebuvo.

Kreiptis individualiu kreipimusi į laikraščio „Lazdijų žvaigždė“ redakciją ir atkreipti jos dėmesį, kad publikacijos žanras neatleidžia žurnalisto nuo pareigos tikrinti informaciją: viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, nepriklausomai nuo publikacijos žanro, turi vengti skelbti nepatikrintus ir galimai netikslius faktus.

 

 

SVARSTYTA:

 

5. Artūro Margelio skundas dėl Sauliaus Radzevičiaus publikacijos „Nereikia pykti, jei kas į tavo kakutį pirštu parodo“ („Lazdijų žvaigždė“, 2017-02-24, Nr. 8/1052).

 

Nuspręsta:

 

Sauliaus Radzevičiaus publikacijoje „Nereikia pykti, jei kas į tavo kakutį pirštu parodo“ („Lazdijų žvaigždė“, 2017-02-24, Nr. 8/1052) Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 21 straipsnis pažeistas nebuvo.

Kreiptis individualiu kreipimusi į laikraščio „Lazdijų žvaigždė“ redakciją atkreipti jos dėmesį, jog menkinanti leksika, nepagrįsta įvykiais, faktais, nemotyvuota tam tikro stiliaus, kaip meninės išraiškos priemonės, reikalingumu, neturėtų būti vartojama. Ypač tai pasakytina apie publikacijų antraštes, kurios turi būti informatyvios, susijusios su straipsnio turiniu ir neklaidinančios skaitytojų.

Papildomai nagrinėti klausimą dėl publikacijos autoriaus Sauliaus Radzevičiaus. Redakcija savo paaiškinimuose nurodė, jog Saulius Radzevičius – tai autoriaus pseudonimas.  Šiuo konkrečiu atveju kartu su autoriaus pseudonimu pateikiama ir neįvardinto asmens, neva autoriaus, nuotrauka. Tokia informacija klaidina informacijos vartotojus ir sudaro nepagrįstą įspūdį, jog Saulius Radzevičius yra tikras asmuo. Nusprendžiama prašyti redakcijos papildomai paaiškinti, kokiu tikslu ir kieno nuotrauka yra skelbiama šalia publikacijos autoriaus pseudonimo.

 

 

SVARSTYTA:

 

6. Kęstučio Pūko skundas dėl:

- Programos „Info diena“ („Info TV“, 2017-03-08).

- Programos „Žinios“ („LNK“, 2017-03-08).

Klausimo svarstyme dalyvavo Kęstutis Pūkas ir Kęstučio Pūko advokatė Aušra Ručienė.

 

Nuspręsta:

 

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos programose „Info diena“ („Info TV“, 2017-03-08) ir „Žinios“ („LNK“, 2017-03-08) pažeistos nebuvo.

 

 

SVARSTYTA:

 

7. Kiti klausimai.

 

Nuspręsta:

 

Dėl A.K. skundo dėl Vytauto Budniko publikacijos „Mums siūloma ratifikuoti ideologizuotą konvenciją“ (pozicija.org, 2017-06-19) - persiųsti skundą išnagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT;

Dėl LRS narės A.Širinskienės prašymo pakartotinai įvertinti LRS nario Bronislovo Matelio padėjėjos Ingos Smalskienės veiksmų atitikimą Etikos kodekso reikalavimams, kadangi ši ir toliau derina LRS nario padėjėjos veiklą su žurnalistiniu darbu - nagrinėti A.Širinskienės kreipimąsi (kartu su šiame kreipimesi nurodytomis publikacijomis) eilės tvarka bei užklausti LŽS ir LŽD dėl I.Smalskienės priklausymo šioms organizacijoms.