logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

Visuomenės informavimo etikos komisijos 2022 m. sprendimai dėl Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso pažeidimų

2022-01-25 sprendimas Nr. EKS-01/22

 

Astos Martišiūtės publikacijoje „Garsiojo vandens kelio Nemunu statyba: valstybė pirko brangią medžiagą, laboratorijoje nustatyta – tai beveik tris kartus pigesnė klintis“ (lrt.lt, 2021-06-20) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 17 straipsnis, nustatantis, jog paaiškėjus, kad visuomenės informavimo priemonėje pateikta informacija yra netiksli arba klaidinga, būtina nedelsiant patikslinti netikslius ir paneigti klaidingus faktus tos pačios visuomenės informavimo priemonės adekvačioje vietoje, be komentarų, o ištaisius klaidas internete, privalu nurodyti, kad kūrinio turinys buvo pakeistas ir (ar) papildytas.

 

2022-02-08 sprendimas Nr. EKS-02/22

 

Arvydo Lekavičiaus publikacijoje „Sąmyšis STT. Gali būti užkirstas kelias pamėgtam agentų metodui: teismas kirto jų savivalei“ (lrytas.lt, 2020-11-20) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

2022-02-22 sprendimas Nr. EKS-03/22

 

Jono Baltakio publikacijoje „Praeities nesuklastosi, pone V.Ridikai“ („Mūsų Ignalina“, 2021-03-13) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 38 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi priminti apie anksčiau atliktą ir prie labai sunkių ar sunkių nepriskiriamą nusikalstamą veiką, už kurią žmogus jau atliko bausmę ir išnyko teistumas, ir 53 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi naudoti visuomenės informavimo priemonės savo privatiems reikalams spręsti bei asmeninėms sąskaitoms suvesti.

 

2022-03-15 sprendimas Nr. EKS-04/22

 

Alvydo Ziabkaus publikacijoje „Į skandalingąsias Palangos dušines investavo milijonus eurų, bet jomis nesinaudoja: kas iš tiesų jų šeimininkai?“ („Lietuvos rytas“, 2021-06-26) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, nuomonės turi būti reiškiamos etiškai, ir 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

 

2022-03-29 sprendimas Nr. EKS-05/22

 

Dianos Krapavickaitės publikacijoje „Ekoagros“ praranda rinką ir švaisto pinigus?“ („Kauno diena“, 2021-07-28) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 17 straipsnis, nustatantis, jog, paaiškėjus, kad visuomenės informavimo priemonėje pateikta informacija yra netiksli arba klaidinga, būtina nedelsiant patikslinti netikslius ir paneigti klaidingus faktus tos pačios visuomenės informavimo priemonės adekvačioje vietoje, be komentarų, o ištaisius klaidas internete, privalu nurodyti, kad kūrinio turinys buvo pakeistas ir (ar) papildytas.

 

2022-03-29 sprendimas Nr. EKS-06/22

 

Publikacijoje „Klebonas dr. Nerijus Vyšniauskas: „Mažoji kultūros sostinė – tai Kavarsko žmonių, jo bendruomenių savitumo ir originalumo įrodymas“ (nyksciai.lt, 2022-01-18) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 56 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi nurodyti pirminį šaltinį, jei savo parengtoje viešojoje informacijoje jie pasinaudojo kito žurnalisto ar viešosios informacijos rengėjo parengta ar paskelbta informacija.

 

2022-03-29 sprendimas Nr. EKS-07/22

 

1) Viktoro Arbačiausko publikacijoje „Lietuvos sklandymo sporto federacijos nariai pabūgo priimti į savo gretas naują narį – „Prienų aeroklubą“ (kvitrina.lt, 2021-12-16) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

2) Jono Kavaliausko publikacijoje „KAASK atjungė elektros tiekimą Pociūnuose įsikūrusioms įmonėms“ (kvitrina.lt, 2021-12-26) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2022-04-12 sprendimas Nr. EKS-08/22

 

Publikacijoje „Radviliškio ligoninėje badu marinami pacientai“ (visuomenesbalsas.lt, 2022-01-07) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2022-05-10 sprendimas Nr. EKS-09/22

 

Martyno Vainoriaus publikacijoje „Santykiai Klaipėdos prokuratūroje: bendradarbės vadinamos k***mis ir „klimaksinėmis“?“ (atviraklaipeda.lt, 2022-01-10) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 21 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių.

 

2022-06-07 sprendimas Nr. EKS-10/22

 

Programoje „Ivano šešėlyje | Viada | Lukoil | Tapino tyrimas || Laisvės TV“ (youtube.com, 2022-03-10) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 13 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo rūpintis nepilnamečių apsauga nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio, savo skelbiamojoje informacijoje nesukelti nepilnamečiams sielvarto ar baimės.

 

2022-08-30 sprendimas Nr. EKS-11/22

 

Linos Galinytės publikacijoje „Radviliškio rajone – viena po kitos suicidinės mirtys“ (radviliskiokrastas.lt, 2022-03-17) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 40 straipsnis, nustatantis, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, gerbdami asmens ir jo artimųjų privatumą, neturi minėti pavardžių ar kitokių šį asmenį (ypač nepilnametį) padedančių identifikuoti duomenų, susijusių su savižudybe ar bandymu nusižudyti, ir 41 straipsnis, nustatantis, jog, skelbiant informaciją apie savižudybes ar bandymus susižudyti, privalu pranešti apie esamas emocinės ir psichologinės pagalbos galimybes bei pagalbos sau grupes nusižudžiusiųjų artimiesiems.

 

2022-09-13 sprendimas Nr. EKS-12/22

 

Lino Jegelevičiaus publikacijoje „Atsipiskit* nuo Palangos mero ir eikite nachui – jūs mažatikiai ir barbarai“ (palangostiltas.lt, 2022-05-13) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 21 straipsnis, nustatantis, jog taisyklinga kalba, kalbos kultūra yra vienas svarbiausių žurnalisto profesinių reikalavimų, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių.

 

2022-10-11 sprendimas Nr. EKS-13/22

 

Publikacijoje „Antrasis AIDS“: beždžionių raupai labiausiai puola gėjus“ (alfa.lt, 2022-07-31) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

2022-10-25 sprendimas Nr. EKS-14/22

 

Publikacijoje „Rimtas „bizniukas“ - ir tai ne depas!“ („Žeimenos krantai“, 2022-07-15) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2022-10-25 sprendimas Nr. EKS-15/22

 

Jono Petriko publikacijoje „Ištuštino pensininkų sąskaitą ir atšventė pergalę teisme“ (radviliskiokrastas.lt, 2022-06-16) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2022-10-25 sprendimas Nr. EKS-16/22

 

1) Publikacijoje „Kraupus radinys Radviliškio miesto parke: Anapilin pasitraukė per Vasario 16-ąją“ (visuomenesbalsas.lt, 2022-02-16) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 42 straipsnis, nustatantis nenaudoti nuotraukų ar filmuotos medžiagos, kurioje pateikiami savižudybės metodo vaizdai, iliustruojantys savižudišką elgesį (pvz., kilpa, vaistai, šaunamasis ginklas ir pan.);

2) Publikacijoje „Radviliškyje mokyklos direktorė neteko sūnaus, o jos anūkai – tėvo“ (visuomenesbalsas.lt, 2022-03-05) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 40 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, gerbdami asmens ir jo artimųjų privatumą, neturi minėti pavardžių ar kitokių šį asmenį (ypač nepilnametį) padedančių identifikuoti duomenų, susijusių su savižudybe ar bandymu nusižudyti, draudžiama skelbti vaizdo medžiagą, kurioje būtų vaizduojamas savižudybės procesas ar nusižudęs žmogus.

 

2022-11-22 sprendimas Nr. EKS-17/22

 

Publikacijoje „Siūlomos kandidatės į administracijos direktores istoriją gaubia kriminaliniai debesys“ („Šilokarčema“; 2022-05-20, 2022-05-24) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2022-11-22 sprendimas Nr. EKS-18/22

 

Monikos Girdvainės publikacijoje „Nusivylimas dėl gydytojo bendravimo“ („Telšių žinios“, 2022-09-09) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2022-12-06 sprendimas Nr. EKS-19/22

 

Tamara Zaiceva, būdama portalo vakarinepalanga.lt redaktore ir tuo pačiu metu – Palangos miesto savivaldybės atstove spaudai, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.