logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris

Sekmadienis, 17 balandžio 2016 22:34

Pro memoria. Marytė Kontrimaitė (1947-02-09 – 2016-04-16)

Balandžio 16 d. mirė Marytė Kontrimaitė, poetė, vertėja, žurnalistė, Lietuvos žurnalistų draugijos narė, ilgametė Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos narė. M.Kontrimaitė buvo Visuomenės informavimo etikos komisijos narė, pradėjusi pirmąjį Komisijos posėdį 2015 metų vasario 24 dieną. Birželio mėnesį dėl silpnėjančios sveikatos M.Kontrimaitė pasitraukė iš Komisijos.

Marytė Kontrimaitė gimė 1947.02.09 Vilkaičiuose, Plungės raj. Nė poros metų nesulaukusi su tėvais 1948 m. buvo ištremta į Sibirą, Irkutsko kraštą. Iš tremties grįžo 1955 m.

1965-1970 m. studijavo Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą. 1971-1973 m. stažavosi Jerevano universitete, studijavo armėnų kalbą ir literatūrą.

Nuo 1983 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narė.

Nuo 1992 m. – Lietuvos žurnalistų draugijos narė (kelias kadencijas buvo LŽD pirmininkė).

1998 – 2011 m. Radijo ir televizijos komisijos narė .

1999-2002 m. LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto patarėja kultūrai ir žiniasklaidai.

2013 m. St.Lozoraičio premijos „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ laureatė.

Dirbo Lietuvos televizijoje, žurnaluose ir laikraščiuose „Moksleivis“, „Literatūra ir menas“, „Caritas“, „Dienovidis“.

M.Kontrimaitė yra išleidusi keletą poezijos knygų: "Kristalų atskalos" (1971), "Dienų veidai" (1982), "Palei pat gyvenimą" (2003).

Jos plunksnai priklauso pagrindiniai armėnų literatūros vertimai į lietuvių kalbą: poezija, proza, vaikų literatūra. Už nuopelnus Armėnijos kultūrai 2012 m. Armėnijos Mokslų akademija suteikė M.Kontrimaitei garbės daktarės vardą. 2015 m. jai buvo įteiktas Grigor Narekaci atminimo medalis (Armėnija) ir Armėnijos kultūros ministerijos padėkos raštas už Lietuvos ir Armėnijos kultūrinių ryšių stiprinimą.

M.Kontrimaitė daug jėgų atidavė kuriant ir puoselėjant etiškos žurnalistikos principus . Ji dalyvavo kuriant pirmąjį Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą 1996 metais, taip pat ruošiant naująjį Kodeksą 2005 m., Lietuvos žurnalistų draugijos buvo deleguojama į Žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją.

Marytė buvo principingas, tvirtų pažiūrų žmogus, bet visada išklausydavo kitos nuomonės, įsigilindavo į kiekvieną klausimą, ieškodavo teisingo sprendimo diskutuodama, o ne primesdama savo požiūrį. Kolegos prisimena ją kaip šiltą, atidžią kitų rūpesčiams, supratingą ir tolerantišką bičiulę, įdomią pašnekovę.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Marytės Kontrimaitės šeimai ir artimiesiems.