logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2023-05-30 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Ivona Jaroslavcevienė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Liberalų sąjūdžio Trakų rajono skyriaus skundas dėl:

1) publikacijos „Burbulis apie Trakų liberalų ir konservatorių suokalbį“ (simasburbulis.lt, 2023-01-08);

2) publikacijos „Trakų savivaldybė gyventojus siunčia paskui rusų laivą“ (simasburbulis.lt, 2022-12-22);

3) publikacijos „Burbulis atskleidžia Trakų “kiborgų” eglės kainą“ (simasburbulis.lt, 2022-12-20);

4) publikacijos „Burbulis apie Trakų seniūnės darbštumą“ (simasburbulis.lt, 2022-12-28);

5) publikacijos „Burbulis: kodėl Trakų liberalai bijo Trakų socdemų kandidato į merus?“ (simasburbulis.lt, 2023-01-06);

6) publikacijos „Burbulis apie Trakų rajono merą, kuris pabandė šokti aukščiau savo bambos“ (simasburbulis.lt, 2022-11-20);

7) publikacijos „Trakų liberalai vėl teisme: pateikė neteisingą kandidatų sąrašą“ (simasburbulis.lt, 2023-01-16).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo;

2) kreiptis viešu kreipimusi į portalo simasburbulis.lt redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog tuo atveju, jeigu ji nelaiko savo portalo žiniasklaida, ji neturėtų skelbtis Trakų rajono naujienų portalu ir jo vardu reikalauti informacijos iš savivaldybių ir (ar) valstybės institucijų, o jeigu ji save laiko žiniasklaida, jai galioja ir visi VIĮ reikalavimai, ji turėtų registruotis VIRSIS ir pan.

 

SVARSTYTA:

2. Rengimo šeimai asociacijos skundas dėl Raimondos Mikalčiūtės-Urbonės publikacijos „Po LRT.lt publikacijos – SAM tyrimas dėl Rengimo šeimai asociacijos mokymų“ (lrt.lt, 2023-01-26).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Raimondos Mikalčiūtės-Urbonės publikacijoje „Po LRT.lt publikacijos – SAM tyrimas dėl Rengimo šeimai asociacijos mokymų“ (lrt.lt, 2023-01-26) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. V.V. skundas dėl Luko Pilecko publikacijos „Socialdemokratai užsimojo paleisti Etikos komisiją“ („Šviesa“, 2023-01-06).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Luko Pilecko publikacijoje „Socialdemokratai užsimojo paleisti Etikos komisiją“ („Šviesa“, 2023-01-06) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

4. Kiti klausimai.

- Dėl A.N. skundo.

NUSPRĘSTA: atsižvelgiant į tai, jog skundžiama klaida ginčo publikacijoje buvo geranoriškai pataisyta, kaip ir į tai, jog Komisija neturi įgaliojimų įpareigoti visuomenės informavimo priemonę paskelbti paneigimą ir (ar) atlikti kokius nors kitus veiksmus, atsisakyti skundą nagrinėti.

 

- Dėl A.K. skundo

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą nagrinėti LRT Etikos kontrolierei.

 

- Dėl D.L. skundo.

NUSPRĘSTA: atsižvelgiant į tai, jog skundžiamų įrašų socialiniame tinkle autorius nėra žurnalistas, tačiau pagal VIĮ nuostatas jis laikytinas viešuoju asmeniu, persiųsti šį skundą nagrinėti ŽEIT.