logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2023-02-14 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Ivona Jaroslavcevienė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Kiti klausimai.

Dėl Lietuvos Jehovos liudytojų religinės bendrijos skundo.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjai patikslinti skundą, kad jis atitiktų Komisijos darbo reglamento 19 p. reikalavimus.

 

- Dėl Liberalų sąjūdžio Trakų rajono skyriaus skundo.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjai patikslinti skundą, kad jis atitiktų Komisijos darbo reglamento 19 p. reikalavimus.

 

- Dėl D.B. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl galimo Kodekso 8, 20 ir 32 str. pažeidimo.

 

- Dėl A.A. skundų.

NUSPRĘSTA: atsisakyti šiuos skundus nagrinėti, kadangi skundų dalykas nėra susijęs su žurnalistika.

 

- Dėl V.B. skundo.

NUSPRĘSTA: parsiųsti šį skundą nagrinėti pagal kompetenciją VRK.

 

- Dėl V.V. skundo.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjai patikslinti skundą, kad jis atitiktų Komisijos darbo reglamento 19 p. reikalavimus.

 

- Dėl S.P. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl galimo Kodekso 18, 20 ir 34 str. pažeidimo.