logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2022-09-27 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. A.Z. skundas dėl:

1) Mirgos Armalytės publikacijos „Siūlomos kandidatės į administracijos direktores istoriją gaubia kriminaliniai debesys“ („Šilokarčema“, 2022-05-20);

2) publikacijos „Siūlomos kandidatės į administracijos direktores istoriją gaubia kriminaliniai debesys (2 dalis)“ („Šilokarčema“, 2022-05-24).

NUSPRĘSTA: sprendimo priėmimą atidėti ir pasiūlyti UAB „Šilokarčema“ pateikti papildomus paaiškinimus dėl ginčo publikacijų atitikimo Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso reikalavimams.

 

SVARSTYTA:

2. Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ skundas dėl publikacijos „Skandalas „Linavoje“ – daromas spaudimas Revizijos komisijai?“ (cargonews.lt, 2022-06-13).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Skandalas „Linavoje“ – daromas spaudimas Revizijos komisijai?“ (cargonews.lt, 2022-06-13) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. UAB „Krakista“ skundas dėl:

1) publikacijos „Verslą iš drabužių vogimo sukūręs „Kėdainių robinhudas“ atsikraustė į Vilijampolę“ (kaunas.kasvyksta.lt, 2022-05-19);

2) programos „Kėdainių robinhudai. Fakof tu su styling“ (yuotube.com, 2022-05-19).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo;

2) kreiptis į MB „Kas vyksta“ ir VšĮ „Tiriamosios žurnalistikos centras“ individualiais kreipimaisi. Kreipimesi į MB „Kas vyksta“ priminti, jog visuomenės informavimo priemonių redakcijos privalo užtikrinti tinkamą viešai skelbiamos informacijos kontrolę, publikacijų antraštės turėtų atitikti jų turinį. Kreipimesi į VšĮ „Tiriamosios žurnalistikos centras“ atkreipti redakcijos dėmesį, jog skelbiant žurnalistinių tyrimų rezultatus, visuomet svarbu skelbti tik kruopščiai patikrintus faktus, vengti interpretacijų, kadangi viešai paskelbta nepatikrinta informacija gali mesti šešėlį visam tyrimui.

 

SVARSTYTA:

4. G.G. skundas dėl žurnalistės Astos Kuznecovaitės įrašų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: parengti viešą kreipimąsi į redakcijas ir žurnalistus ir priminti, jog profesinių etikos standartų būtina paisyti ne tik publikacijose, bet ir viešai bendraujant už redakcijų ribų, kadangi tai lemia ne tik viešą nuomonę apie konkretų žurnalistą ir (ar) jo atstovaujamą visuomenės informavimo priemonę, bet ir pasitikėjimą žiniasklaida apskritai.

 

SVARSTYTA:

5. Kiti klausimai.

- Dėl D.M. kreipimosi.

NUSPRĘSTA: atsisakyti pareiškėjo skundą nagrinėti pakartotinai ir išaiškinti pareiškėjui, jog, nagrinėjant jo skundą, buvo vertinama ta medžiaga, kuri buvo pateikta kartu su skundu. Apie numatomą skundo nagrinėjimą pareiškėjas buvo informuotas Komisijos Darbo reglamente nustatyta tvarka jo paties nurodytu el. paštu, be to, Komisijos posėdžio darbotvarkė buvo iš anksto skelbiama asociacijos interneto svetainėje, todėl pareiškėjo teisė dalyvauti skundo nagrinėjime buvo užtikrinta tinkamai.