logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2022-09-13 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Dariaus Kubiliaus skundas dėl Lino Jegelevičiaus publikacijos „Atsipiskit* nuo Palangos mero ir eikite nachui – jūs mažatikiai ir barbarai“ (palangostiltas.lt, 2022-05-13).

NUSPRĘSTA: Lino Jegelevičiaus publikacijoje „Atsipiskit* nuo Palangos mero ir eikite nachui – jūs mažatikiai ir barbarai“ (palangostiltas.lt, 2022-05-13) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 21 straipsnis, nustatantis, jog taisyklinga kalba, kalbos kultūra yra vienas svarbiausių žurnalisto profesinių reikalavimų, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių.

 

SVARSTYTA:

2. M.A. skundas dėl Jolitos Žeknytės publikacijos „Ekspolitikui – dar vienas nepalankus teismo sprendimas“ („Radviliškio kraštas“, 2022-06-09).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Jolitos Žeknytės publikacijoje „Ekspolitikui – dar vienas nepalankus teismo sprendimas“ („Radviliškio kraštas“, 2022-06-09) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. AB „Ignitis grupė“ skundas dėl:

1) Arvydo Jockaus publikacijos „Dalį Vilniaus kogeneracinės jėgainės biokuro bloko statybos išlaidų apmokės rangovai“ (alfa.lt, 2022-04-20);

2) Arvydo Jockaus publikacijos „Proveržio paketas ir žalioji korupcija – neteisėta veikla įtariami elektros tinklų operatoriai ir fiktyvūs žaliosios energijos gamintojai“ (alfa.lt, 2022-04-29);

3) Arvydo Jockaus publikacijos „Ignitis grupė“ apgavo energetikos ministrą – dėl netesėtų pažadų vilniečių laukia dar vienas kraupus šildymo sezonas“ (alfa.lt, 2022-05-04).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo;

2) kreiptis viešu kreipimusi į portalo alfa.lt redakciją ir atkreipti dėmesį, jog reiškiant savo nuomonę publikacijose, ji neturėtų būti kategoriška, kaip ir reikėtų vengti aprašomų asmenų (įmonių) išankstinio skirstymo į gerus ir blogus, o rengiant publikacijas visuomenei itin aktualiomis ir svarbiomis temomis, taip pat būtina įvardinti informacijos šaltinius bei aiškiai atskirti paties autoriaus ir šių šaltinių (pašnekovų) išsakytas mintis.

 

SVARSTYTA:

4. O.K. skundas dėl publikacijos „Игорь Макар: Павел Кулаженко предлагал шантажировать или отравить Андрея Стрижака АУДИО“ („Igoris Makaras: Pavelas Kulaženka pasiūlė šantažuoti arba nunuodyti Andrejų Strižaką GARSO ĮRAŠAS“ (nashaniva.com, 2022-05-29)).

NUSPRĘSTA:

1) šis skundas Komisijos kompetencijai nepriskirtinas;

2) persiųsti šį skundą nagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT dėl galimai pažeistos pareiškėjos dalykinės reputacijos, garbės ir orumo.

 

SVARSTYTA:

5. D.Ž. skundas dėl:

1) Tado Ignatavičiaus ir Vytauto Bruverio publikacijos „Dėl teismų – kelios kaktomušos“ („Lietuvos rytas“, 2022-04-28);

2) Tado Ignatavičiaus ir Vytauto Bruverio publikacijos „G. Nausėdos ir valdančiųjų grumtynėse į areną žengia teisėjai: šaltiniai atskleidė tris galimas versijas“ (lrytas.lt, 2022-04-28).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo;

2) persiųsti šį skundą nagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT dėl galimai pažeistos pareiškėjo garbės ir orumo.

 

SVARSTYTA:

6. Kiti klausimai.

- Dėl K.R. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą dėl galimo Kodekso 4, 17 ir 20 str. pažeidimo.

 

- Dėl Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso (LŽLEK) skelbimo Teisės aktų registre (TAR).

NUSPRĘSTA: raštu kreiptis į ŽEIT su prašymu imtis veiksmų, kad TAR atsirastų nuoroda, jog LŽLEK nebegalioja.