logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2022-06-14 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys, Gintaras Sarafinas, Ramutė Šimukauskaitė, Jolanta Mažylė.

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. V.Š. skundas dėl publikacijos „Rudenį Kaune – net dvi politikų korupcijos istorijos“ („Kartu dirbame Kaunui“, 2021 m. gruodis, Nr. 2(2)).

NUSPRĘSTA:

1) ginčo publikacijai Kodekso nuostatos netaikytinos;

2) persiųsti skundą nagrinėti ŽEIT dėl galimų Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimų.

 

SVARSTYTA:

2. D.T. skundas dėl žurnalistės Indrės Makaraitytės 2022-03-09 įrašo socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: skundo nagrinėjimą atidėti ir pasiūlyti pareiškėjui pateikti papildomą informaciją.

 

SVARSTYTA:

3. VšĮ „Klaipėda atvirai“ skundas dėl:

1) Astos Dykovienės publikacijos „Laivas“ sukėlė audrą“ („Klaipėda“, 2022-04-11);

2) Astos Dykovienės publikacijos „Rusakalbių organizacijos vadovė – apie žudynes Bučoje: tai yra „feikas“ (klaipeda.diena.lt, 2022-04-12).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į abi ginčo šalis ir atkreipti jų dėmesį, jog galimi nesusipratimai tarp viename mieste tą pačią misiją vykdančių kolegų pirmiausia turėtų būti sprendžiami geranorišku tarpusavio dialogu ir bendradarbiavimu, neperkeliant ginčų sprendimo į institucijas ar aiškinantis santykius per žiniasklaidą.

 

SVARSTYTA:

4. Kiti klausimai.

- Dėl N.Č. skundo.

NUSPRĘSTA: atsisakyti nagrinėti šį skundą, kadangi pareiškėja praleido Komisijos darbo reglamento 17 p. nustatytą terminą skundui pateikti.