logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2022-04-27 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Ineta Stravinskaitė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Asociacijos „Radviliškio krašto ūkininkų sąjunga“ skundas dėl Gintaro Šiupario publikacijos „Turtingiesiems ūkininkams savivaldybė nusilenkė – sumažino žemės mokestį“ (lrytas.lt, 2021-09-18).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Gintaro Šiupario publikacijoje „Turtingiesiems ūkininkams savivaldybė nusilenkė – sumažino žemės mokestį“ (lrytas.lt, 2021-09-18) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į portalo lrytas.lt redakciją ir atkreipti dėmesį, jog publikacijų antraštės neturėtų būti kiršinančios, kaip ir neturėtų iš esmės skirtis, kai publikacija yra perspausdinama kitoje visuomenės informavimo priemonėje.

 

SVARSTYTA:

2. A.K. skundas dėl žurnalistės Ritos Miliūtės 2022-02-01 įrašo asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

NUSPRĘSTA:

1) žurnalistės Ritos Miliūtės 2022-02-01 įrašas asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje visuomenės informavimo etikos nuostatoms neprieštarauja;

2) kreiptis viešu kreipimusi į žurnalistę R.Miliūtę ir kitus viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus ir atkreipti dėmesį dėl perdėto nenorminės leksikos viešo vartojimo neleistinumo.

 

SVARSTYTA:

3. K.L. skundas dėl programos „Greiti pietūs“ („Žinių radijas“, 2022-02-03).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Greiti pietūs“ („Žinių radijas“, 2022-02-03) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis į UAB „Žinių radijas“ individualiu kreipimusi ir atkreipti dėmesį, jog visuomenės informavimo priemonėse reikėtų vengti aštresnių pasisakymų ir nejuokauti tokiomis visuomenei jautriomis temomis, kaip savižudybės, nelaimės ir pan., o jeigu tokių temų nepavyksta išvengti, mintis visuomet būtina reikšti kuo atsargiau ir neskaudinti informacijos vartotojų.

 

SVARSTYTA:

4. O.V. skundas dėl programos „TV3 žinios“ („TV3“, 2022-02-08).

NUSPRĘSTA: atidėti skundo nagrinėjimą ir pasiūlyti pareiškėjui patikslinti skundą, atsižvelgiant į Komisijos Darbo reglamento ir Kodekso reikalavimus.

 

SVARSTYTA:

5. Kiti klausimai.

- Dėl UAB „Anykštos redakcija“ kreipimosi.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjai, jog galiojantys tesės aktai nenustato, kiek laiko turėtų būti skelbiami Komisijos sprendimai.

 

- Dėl VSD persiųsto kreipimosi.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjui, jog už draudžiamos skelbti informacijos priežiūrą atsakinga yra ŽEIT.

 

- Dėl D.M. skundo.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjui patikslinti savo skundą pagal Komisijos Darbo reglamento reikalavimus bei konkretizuoti, kokius galimus visuomenės informavimo etikos pažeidimus jis įžvelgia ginčo publikacijoje.