logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2022-02-08 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Aistė Žilinskienė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. VšĮ „Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė“ skundas dėl Aidos Valinskienės publikacijos „Laukę algų medikai liko it musę kandę“ („Vilniaus diena“, 2018-10-22; kauno.diena.lt, 2018-10-26).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Aidos Valinskienės publikacija „Laukę algų medikai liko it musę kandę“ („Vilniaus diena“, 2018-10-22; kauno.diena.lt, 2018-10-26) visuomenės informavimo etikos nuostatoms neprieštarauja.

 

SVARSTYTA:

2. A.N. skundas dėl Editos Šileikės ir Arūno Andriuškevičiaus publikacijos „Vilniaus gatvėje tvorų neliko, bet ar liks darbininkai?“ („Kauno diena“, kauno.diena.lt, 2021-12-04).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Editos Šileikės ir Arūno Andriuškevičiaus publikacijoje „Vilniaus gatvėje tvorų neliko, bet ar liks darbininkai?“ („Kauno diena“, kauno.diena.lt, 2021-12-04) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos skundas dėl:

1) Arvydo Lekavičiaus publikacijos „Aukščiausiasis teismas kirto agentų savivalei“ („Lietuvos rytas“, 2020-11-19);

2) Arvydo Lekavičiaus publikacijos „Sąmyšis STT. Gali būti užkirstas kelias pamėgtam agentų metodui: teismas kirto jų savivalei“ (lrytas.lt, 2020-11-20).

NUSPRĘSTA: Arvydo Lekavičiaus publikacijoje „Sąmyšis STT. Gali būti užkirstas kelias pamėgtam agentų metodui: teismas kirto jų savivalei“ (lrytas.lt, 2020-11-20) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

SVARSTYTA:

4. N.V. skundas dėl:

1) LRT Tyrimų skyriaus dokumentinio filmo „Riaušių anatomija“ („LRT televizija“, 2021-11-21);

2) Mindaugo Aušros, Jurgitos Čeponytės, Rūtos Juknevičiūtės, Indrės Makaraitytės, Jurgos Tvaskienės ir LRT Tyrimų skyriaus publikacijos „LRT tyrimas. Riaušių anatomija: dalyviai, kurstytojai, ryšiai (II dalis)“ (lrt.lt, 2021-11-23).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo;

2) persiųsti skundą išnagrinėti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai dėl galimo šmeižto ir neapykantos kurstymo.

 

SVARSTYTA:

5. Kiti klausimai.

- Dėl LRTK parengtų Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų, teikiančių paslaugas naudojantis dalijimosi vaizdo medžiaga platforma, kvalifikavimo gairių.

NUSPRĘSTA: pastabų dėl LRTK parengtų gairių Komisija neturi.

 

- Dėl J.V. paklausimo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjui, jog kiekvienas atvejis visuomet yra nagrinėjamas atskirai, neapibendrinant, vertinamos visos aplinkybės, kontekstas, kūrinio žanras ir pan.