logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2022-01-11 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Aistė Žilinskienė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Diskusija su VRK.

Diskusijos metu buvo aptarti Komisijos ir VRK bendradarbiavimo klausimai, pasidalinta mintimis apie žinomų žurnalistų ir nuomonių formuotojų įtaką rinkėjų motyvacijai politinių kampanijų metu, piliečių teisę reikšti savo įsitikinimus ir politinę reklamą socialiausiuose tinkluose ir pan.

 

SVARSTYTA:

2. Kiti klausimai.

- Dėl A.R. skundo.

NUSPRĘSTA: atsisakyti šį skundą nagrinėti, kadangi jis nepriskirtinas Komisijos kompetencijai.

 

- Dėl R.L. skundo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjai, jog visuomenės informavimo priemonės turi teisę reikšti (skelbti) įvairias nuomones, o asmenys, turintys kitokią nuomonę, turi teisę kreiptis į visuomenės informavimo priemonių redakcijas, kad būtų paskelbta ir jų nuomonė.