logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2021-12-21 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Aistė Žilinskienė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. J.J. skundas dėl programos „Labas vakaras, Lietuva“ („LNK“, 2021-07-26).

NUSPRĘSTA: programoje „Labas vakaras, Lietuva“ („LNK“, 2021-07-26) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, nuomonės turi būti reiškiamos etiškai, ir 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

 

SVARSTYTA:

2. R.A. skundas dėl Birutės Vyšniauskaitės publikacijos „Prabilo, kas vyksta Varėnos savivaldybėje: savo istoriją ryžosi papasakoti po medikės savižudybės“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2021-07-15).

NUSPRĘSTA: skundo nagrinėjimą atidėti, kad surinkti papildomos informacijos dėl šalių ginčijamų faktinių aplinkybių.

 

SVARSTYTA:

3. VšĮ „Antakalnio poliklinika“ skundas dėl Dainiaus Sinkevičiaus publikacijos „Vilniuje teisiama akušerė ginekologė: prokurorų teigimu, dėl jos kaltės nėščioji neteko kūdikio“ (delfi.lt, 2021-09-16).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Dainiaus Sinkevičiaus publikacijoje „Vilniuje teisiama akušerė ginekologė: prokurorų teigimu, dėl jos kaltės nėščioji neteko kūdikio“ (delfi.lt, 2021-09-16) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

4. L.P. skundas dėl Vidmanto Šmigelsko publikacijos „Kaip sėkmingai pragerti žemę“ („Aukštaitiškas formatas“, 2021 m. birželio mėn.).

NUSPRĘSTA: Vidmanto Šmigelsko publikacijoje „Kaip sėkmingai pragerti žemę“ („Aukštaitiškas formatas“, 2021 m. birželio mėn.) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 19 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo vadovautis taisykle, kad kritikos ribos privataus asmens atžvilgiu yra daug siauresnės nei viešojo asmens atžvilgiu, todėl informuodami apie privatų asmenį pirmenybę turi teikti privataus gyvenimo apsaugai, o apie viešą asmenį – visuomenės interesui, 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje, ir 25 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi naudoti turimos profesinės informacijos savo asmeniniams tikslams ir naudai.

 

SVARSTYTA:

5. Kiti klausimai.

- Dėl VšĮ „Ekoagros“ skundo.

NUSPRĘSTA: siūlyti pareiškėjai patikslinti skundą, atsižvelgiant į Komisijos darbo reglamento ir Kodekso reikalavimus.

 

- Dėl nuotolinio susitikimo su VRK.

NUSPRĘSTA: siūlyti VRK surengti susitikimą 2021-01-11 14.00 val.