logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2021-12-08 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Aistė Žilinskienė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos skundas dėl:

1) Arvydo Lekavičiaus publikacijos „STT šantažą savo kailiu patyrė ir buvęs vidaus reikalų ministras“ („Lietuvos rytas“, 2020-05-23);

2) Arvydo Lekavičiaus publikacijos „STT šantažą patyrė ir buvęs vidaus reikalų ministras G.Furmanavičius: pribloškė bandymas priversti tarnauti“ (lrytas.lt, 2020-05-24).

NUSPRĘSTA: Arvydo Lekavičiaus publikacijoje „STT šantažą savo kailiu patyrė ir buvęs vidaus reikalų ministras“ („Lietuvos rytas“, 2020-05-23) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

2. VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ skundas dėl Audrės Srėbalienės publikacijos „Kraujo centre – įtartini krešuliai: pagaliau aiškinsis, kas jame vyksta ir kam taškomi pinigai“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2021-04-28).

NUSPRĘSTA: Audrės Srėbalienės publikacijoje „Kraujo centre – įtartini krešuliai: pagaliau aiškinsis, kas jame vyksta ir kam taškomi pinigai“ („Lietuvos rytas“, 2021-04-28) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

 

SVARSTYTA:

3. Druskininkų savivaldybės administracijos skundas dėl savaitraščio „Druskonis“ redakcijos veiksmų.

NUSPRĘSTA:

1) savaitraščio „Druskonis“ redakcija visuomenės informavimo etikos nuostatų nepažeidė;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Druskininkų savaitė“ ir Druskininkų savivaldybės administraciją ir atkreipti jų dėmesį, jog misija informuoti visuomenę apie savivaldybės darbą tenka ne tik žiniasklaidai, bet ir pačiai savivaldybei, o tarpusavio santykiuose visuomet turėtų būti išlaikoma pagarba. Žiniasklaida turi pareigą uždavinėti klausimus, tačiau klausimai visuomet turėtų būti dalykiški, maksimaliai atviri ir be išankstinių nuostatų.

 

SVARSTYTA:

4. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 4-ojo skyriaus prokurorės prašymas įvertinti:

1) žurnalisto Vito Tomkaus veiksmus;

2) Vito Tomkaus publikaciją „Vitas Tomkus: Gerovės valstybė yra pederastų valdžia plius viso pasaulio skaitmenizacija! („Pederastai“ yra tie, kurie kenkia mūsų valstybei)“ (respublika.lt, 2021-03-09);

3) publikaciją „Respublikos“ redaktoriaus interviu + redakcijos atsakymas + slaptas telefoninis įrašas su Gen. prokuratūra“ (respublika.lt, 20121-03-15) bei šioje publikacijoje skelbiamą garso įrašą.

NUSPRĘSTA:

1) telefoninio pokalbio garso įrašo vertinimas nepriskirtinas Komisijos kompetencijai;

2) ginčo publikacijose visuomenės informavimo etikos nuostatos pažeistos nebuvo;

3) kreiptis individualiu kreipimusi UAB „Respublikos leidiniai“ ir atkreipti dėmesį jog publikacijose, nepriklausomai nuo jų žanro, reikėtų vengti užgaulių žodžių ir posakių, net ir humoro forma.

 

SVARSTYTA:

5. M.A. skundas dėl Ritos Grigalienės publikacijos „Savivaldybėje cirkai tęsiasi – į posėdžius kviečiama policija“ („Radviliškio kraštas“, 2021-09-09).

NUSPRĘSTA: Ritos Grigalienės publikacijoje „Savivaldybėje cirkai tęsiasi – į posėdžius kviečiama policija“ („Radviliškio kraštas“, 2021-09-09) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 51 straipsnis, nustatantis, jog viešosios informacijos rengėjai turėtų vengti nepagrįstos kritikos kolegų atžvilgiu, ypač jeigu tai susiję su tiesiogine veikla – žurnalistika.

 

SVARSTYTA:

6. VšĮ „Radviliškio ligoninė“ skundas dėl Ritos Grigalienės publikacijos „Brangi radviliškiečio kelionė po ligonines“ („Radviliškio kraštas“, 2021-09-16; radviliskiokrastas.lt, 2021-09-23).

NUSPRĘSTA: Ritos Grigalienės publikacijoje „Brangi radviliškiečio kelionė po ligonines“ („Radviliškio kraštas“, 2021-09-16; radviliskiokrastas.lt, 2021-09-23) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

7. Kiti klausimai.

- Dėl VRK 2021-12-02 prašymo Nr. 2-873(7.9).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Vytauto Venslaviškio publikacija „Užimtumas grūdų ūkiuose: vieni įdarbina vos kelis darbuotojus, kiti visą miestelį gelbėja nuo emigracijos“ (delfi.lt, 2021-07-26) politine reklama nelaikytina.