logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2021-11-23 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Aistė Žilinskienė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos skundas dėl:

1) Mildos Kuizinaitės publikacijos „Seklių vado pamokos: iš pradžių juodink, po to kaip Dievas duos“ („Lietuvos rytas“, 2020-06-13);

2) Mildos Kuizinaitės publikacijos „STT vado pamokos: juodos gudrybės, kurios tapo ilgalaike tarnybos tradicija“ (lrytas.lt, 2020-06-14).

NUSPRĘSTA: Mildos Kuizinaitės publikacijoje „Seklių vado pamokos: iš pradžių juodink, po to kaip Dievas duos“ („Lietuvos rytas“, 2020-06-13) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 5 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi pateikti ne mažiau kaip dviejų skirtingų, tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomones, kai informacija yra prieštaringa, neaiški arba susijusi su konfliktiniais klausimais, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

2 - 3.

- UAB „Urban Hold“ skundas dėl Tomo Aleksiūno publikacijos „Nerimauja: pavogė įmonės duomenis, apvogs ir klientus?“ (lrytas.lt, 2021-07-26).

- UAB „Urban Hold“ skundas dėl publikacijos „Dėl duomenų vagystės – ikiteisminis tyrimas“ (lrytas.lt, 2021-08-19).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

4 - 5.

- UAB „Utenos diena“ skundas dėl publikacijos „Mieli skaitytojai“ („Mūsų Ignalina“, 2021-01-15).

- UAB „Utenos diena“ skundas dėl publikacijos „Vargu ar kada tapsite laukiamu laikraščiu“ („Mūsų Ignalina“, 2021-02-26).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Vargu ar kada tapsite laukiamu laikraščiu“ („Mūsų Ignalina“, 2021-02-26) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

6. R.R. skundas dėl Laimio Kavoliūno publikacijos „Greitosios pagalbos stotyje gresia paralyžiumi“ („Panevėžio kraštas“, panskliautas.lt, 2021-08-07).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Laimio Kavoliūno publikacijoje „Greitosios pagalbos stotyje gresia paralyžiumi“ („Panevėžio kraštas“, panskliautas.lt, 2021-08-07) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. Kiti klausimai.

- Dėl VRK 2021-11-12 prašymo Nr. 2-816(1.20).

NUSPRĘSTA:

1) išreikšti nuomonę, jog A.T. 2021-10-24 įrašas jo asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje politine agitacija nelaikytinas;

2) pritarti VRK siūlomam nuotoliniam susitikimui.