logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2021-11-09 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Aistė Žilinskienė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1.

- VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ skundas dėl Arvydo Lekavičiaus publikacijos ,,Paskolų portfelį pardavė pusvelčiui: skandalingų varžytinių dalyviai burnas it vandens prisėmę“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2021-02-17).

- Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ nemokumo administratorės skundas dėl Arvydo Lekavičiaus publikacijos ,,Paskolų portfelį pardavė pusvelčiui: skandalingų varžytinių dalyviai burnas it vandens prisėmę“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2021-02-17).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Arvydo Lekavičiaus publikacijoje ,,Paskolų portfelį pardavė pusvelčiui: skandalingų varžytinių dalyviai burnas it vandens prisėmę“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2021-02-17) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

2. Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos skundas dėl:

1) Arvydo Lekavičiaus publikacijos „STT šantažą savo kailiu patyrė ir buvęs vidaus reikalų ministras“ („Lietuvos rytas“, 2020-05-23);

2) Arvydo Lekavičiaus publikacijos „STT šantažą patyrė ir buvęs vidaus reikalų ministras G.Furmanavičius: pribloškė bandymas priversti tarnauti“ (lrytas.lt, 2020-05-24).

NUSPRĘSTA: skundo nagrinėjimą atidėti ir prašyti pareiškėją pateikti Komisijai susipažinti cituotą teismo sprendimą bei prašyti ŽEIT supažindinti su savo sprendimu dėl ginčo publikacijos.

 

SVARSTYTA:

3. Vyriausiosios rinkimų komisijos prašymas įvertinti žurnalistės Astos Volkovaitės veiksmus dėl jų atitikimo Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 str. reikalavimams.

NUSPRĘSTA: Asta Volkovaitė, būdama Radviliškio-Tytuvėnų rinkimų apygardos Nr. 44 rinkimų komisijos nare ir tuo pat metu – savaitraščio „Visuomenės balsas“ redaktore bei šiame leidinyje skelbiamų kritinių publikacijų apie minėtoje rinkimų apygardoje į Seimą kandidatuojantį asmenį autore, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje, o dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla.

 

SVARSTYTA:

4. E.T. skundas dėl Rasos Panelienės publikacijos „Už valstybės pinigus – Lietuvos istorijos niekinimo ženklai“ („Šiaurės rytai“, 2021-07-03).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Rasos Panelienės publikacijoje „Už valstybės pinigus – Lietuvos istorijos niekinimo ženklai“ („Šiaurės rytai“, 2021-07-03) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Šiaurės rytai“ bei publikacijos autorę ir atkreipti jų dėmesį, jog tais atvejais, kai publikacijose atsiliepiama į itin jautrias ir visuomenei svarbias temas, visuomet tikslinga yra pakalbinti ir su aprašomais įvykiais susijusius ir (ar) aptariamus asmenis.

 

SVARSTYTA:

5. VĮ „Vidaus vandens kelių direkcija“ skundas dėl:

1) Programos „Savaitė“ („LRT televizija“, 2021-06-20);

2) Astos Martišiūtės publikacijos „Garsiojo vandens kelio Nemunu statyba: valstybė pirko brangią medžiagą, laboratorijoje nustatyta – tai beveik tris kartus pigesnė klintis“ (lrt.lt, 2021-06-20).

NUSPRĘSTA: atidėti skundo nagrinėjimą ir pasiūlyti pareiškėjai papildomai pateikti informaciją, ką ir kaip pareiškėja prašė patikslinti skundžiamame reportaže, koks buvo LRT atsakymas ir pan.

 

SVARSTYTA:

6. UAB „InnoForce“ ir UAB „Innoseven technologies“ skundas dėl publikacijos „Teismas pripažino neteisėtu PAGD pirkimą, skyrė 10000 eurų baudą“ (15min.lt, 2021-07-08).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Teismas pripažino neteisėtu PAGD pirkimą, skyrė 10000 eurų baudą“ (15min.lt, 2021-07-08) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

Kiti klausimai.

- Dėl I.Z. skundo.

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog pirminis skundžiamos informacijos šaltinis buvo publikacija dienraštyje, o portale ši publikacija buvo tik perspausdinta pagal licencinę sutartį ir portalas už jos turinį neatsako.

 

- Dėl VRK 2021-10-29 prašymo Nr. 2-816(1.20).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog publikacijos politine reklama nelaikytinos.

 

- Dėl STT paklausimo.

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog Komisija su paklausimu susipažino ir, jog sprendimo motyvai yra išdėstyti posėdžio protokolo išraše.