logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2021-10-26 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Aistė Žilinskienė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. AB „Achema“ skundas dėl:

1) Arvydo Lekavičiaus publikacijos „Achemos“ darbuotojai vėl ėmė bruzdėti“ („Lietuvos rytas“, 2021-03-02);

2) Arvydo Lekavičiaus publikacijos „Achemos“ darbuotojai vėl ėmė bruzdėti: tik ar šįkart darbdaviai nebekaišios pagalių į jų ratus?“ (lrytas.lt, 2021-03-05).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Lietuvos rytas“ ir publikacijos autorių ir atkreipti jų dėmesį, jog tais atvejais, kai publikacijose pateikiami faktai apie juridinius asmenis ir (ar) jų veiklą yra prieštaringi, gali turėti įtakos jų įvaizdžiui, veiklai ir pan., visuomet tikslinga pateikti ir oficialią šių asmenų poziciją.

 

SVARSTYTA:

2. VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ skundas dėl Audrės Srėbalienės publikacijos „Klampūs kraujo plazmos pardavimo keliai – Lietuva gali likti ir be pacientams būtinų vaistų“ (lrytas.lt, 2021-04-20).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Audrės Srėbalienės publikacijoje „Klampūs kraujo plazmos pardavimo keliai – Lietuva gali likti ir be pacientams būtinų vaistų“ (lrytas.lt, 2021-04-20) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. Vyriausiosios rinkimų komisijos prašymas įvertinti akcijose „Viso gero, Valdemarai?“ ir „Viso gero, Voldemortai“ paskleistą informaciją dėl jos atitikimo visuomenės informavimo etikos reikalavimams.

NUSPRĘSTA: leidinys „Viso gero Valdemarai?“ nelaikytinas žiniasklaidos priemone, todėl Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos jam netaikomos.

 

SVARSTYTA:

4. M.J. skundas dėl publikacijos „Anykščiuose daugėja žvaigždžių“ (anyksta.lt, 2021-05-29).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Anykščiuose daugėja žvaigždžių“ (anyksta.lt, 2021-05-29) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. M.J. skundas dėl žurnalistės Vilmos Danauskienės 2021-04-01 įrašo socialinio tinklo „Facebook“ asmeninėje paskyroje.

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatų žurnalistė Vilma Danauskienė nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

6. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Virgilijaus Pozingio skundas dėl Sergėjaus Gvildžio publikacijos „Administracijos direktorių kaltina nuvarius į kapus pavaldinį“ („Šilokarčema“, 2021-04-02; silokarcema.lt, 2021-04-13).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Sergejaus Gvildžio publikacijoje „Administracijos direktorių kaltina nuvarius į kapus pavaldinį“ („Šilokarčema“, 2021-04-02; silokarcema.lt, 2021-04-13) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Šilokarčema“ bei publikacijos autorių ir atkreipti jų dėmesį, jog žurnalistas, reikšdamas savo nuomonę visuomenės informavimo priemonėse, turėtų ją tinkamai atskirti nuo žinių ir nepateikinėti kaip faktinės informacijos, o jeigu publikacijoje viešinamas žurnalistinis tyrimas, pateikti faktai turėtų būti pagrindžiami įrodymais, nepriklausomomis nuomonėmis ir pan.

 

SVARSTYTA:

7. Kiti klausimai.

- Dėl ŽEIT persiųsto anoniminio paklausimo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjai, kad jeigu ji pageidauja, kad Komisija įvertintų publikaciją, ji turėtų pateikti skundą, atitinkantį Komisijos darbo reglamento reikalavimus.