logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2021-09-14 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Aistė Žilinskienė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1.

- VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos skundas dėl Vilmos Danauskienės publikacijos „LRT gudrybės: pasitelkus nepriklausomą prodiuserį – siurbti ministerijų pinigus“ (delfi.lt, 2019-06-13);

- UAB „TV VISION“ skundas dėl Vilmos Danauskienės publikacijos „LRT gudrybės: pasitelkus nepriklausomą prodiuserį – siurbti ministerijų pinigus“ (delfi.lt, 2019-06-13).

NUSPRĘSTA:

1) Vilmos Danauskienės publikacija „LRT gudrybės: pasitelkus nepriklausomą prodiuserį – siurbti ministerijų pinigus“ (delfi.lt, 2019-06-13) visuomenės informavimo etikos reikalavimus atitinka;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į Vilmą Danauskienę ir atkreipti dėmesį, jog tam, kad būtų užtikrintas maksimalus skleidžiamos informacijos nešališkumas, visuomet būtina deklaruoti savo sąsajas su aprašoma tema ir (ar) herojais.

 

SVARSTYTA:

2. Lietuvos Respublikos Seimo narės Jurgitos Sejonienės skundas dėl programos „Skandalinga: karantinas iki 2023 sausio 1/gydytojų neteis už neatsargų nužudymą, sveikatos žalojimą“ (optv.lt, youtube.com).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Skandalinga: karantinas iki 2023 sausio 1/gydytojų neteis už neatsargų nužudymą, sveikatos žalojimą“ (optv.lt, youtube.com) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. Asociacijos „Klaipėdiečių iniciatyva už demokratiją ir ekologiją“ skundas dėl Dalios Bikauskaitės publikacijos „Vėl skundžiamasi, kad „Klasco“ dulkina“ (ve.lt, 2021-03-01).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Dalios Bikauskaitės publikacijoje „Vėl skundžiamasi, kad „Klasco“ dulkina“ (ve.lt, 2021-03-01) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

4. VšĮ „Krizinio nėštumo centras“ skundas dėl:

1) programos „Spalvos. Abortai II d. Specialistai kalba apie abortą“ (lrt.lt/mediateka, 2021-02-08);

2) publikacijos „Kodėl PSO įteisintas medikamentinis abortas Lietuvoje neprieinamas ir koks Krizinio nėštumo centrų tikslas?“ (lrt.lt, 2021-02-12);

3) programos „Spalvos“ „Facebook“ paskyroje paskelbtos informacijos (facebook.com, 2021-02-09).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į LRT ir programos „Spalvos“ rengėjus ir atkreipti jų dėmesį, jog tinkamas kitokios nuomonės pateikimas neturėtų būti vertinamas vien minučių eteryje skaičiumi ir, jog LRT, būdamas visuomeniniu transliuotoju, turėtų siekti išlikti nešališkas visų diskusijos dalyvių atžvilgiu.

 

SVARSTYTA:

5. UAB „Atvirai“ skundas dėl Vidmanto Šmigelsko publikacijos „Šilelis“ ir „Nykščiai“ pažeidė Visuomenės informavimo etikos kodeksą“ („Anykšta“, anyksta.lt, 2021-01-09) ir UAB „Anykštos redakcija“ veiksmų.

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Vidmanto Šmigelsko publikacijoje „Šilelis“ ir „Nykščiai“ pažeidė Visuomenės informavimo etikos kodeksą“ („Anykšta“, anyksta.lt, 2021-01-09) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Anykštos redakcija“ ir atkreipti dėmesį, jog visuomenės informavimo priemonės turėtų objektyviai ir nešališkai informuoti visuomenę, o ne stengtis įgelti kolegoms, kaip ir nereikėtų šaržuoti oficialios informacijos, o apie atitaisymus derėtų parnešti tik informaciniu stiliumi.

 

SVARSTYTA:

6. UAB „Anykštos redakcija“ skundas dėl Lino Bitvinsko publikacijos „Anykštai“ – beveik dvigubai daugiau negu numatyta sutartyje“ (nyksciai.lt, 2021-02-13, „Šilelis“, 2021-02-20).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Lino Bitvinsko publikacijoje „Anykštai“ – beveik dvigubai daugiau negu numatyta sutartyje“ (nyksciai.lt, 2021-02-13, „Šilelis“, 2021-02-20) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Atvirai“ ir atkreipti dėmesį, jog, rengiant publikacijas viešųjų finansų panaudojimo tema, ypač svarbu yra ne tik pateikti oficialius skaičius, bet ir tinkamai išaiškinti skaitytojams esmines aprašomų sandorių detales (sąlygas), nepaliekant vietos galimoms interpretacijoms ir dviprasmybėms.

 

SVARSTYTA:

7. Kiti klausimai.

- Dėl UAB „Urban Hold“ skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl ginčo publikacijos atitikimo Etikos kodekso 5, 6 ir 20 str. reikalavimams.