logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2021-08-03 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Aistė Žilinskienė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Tauragės rajono savivaldybės administracijos skundas dėl:

1) Ramunės Ramanauskienės publikacijos „Tauragės baseinas pastatytas pažeidžiant įstatymą“ („Tauragės kurjeris“, 2020-08-04);

2) Ramunės Ramanauskienės publikacijos „Požiūris: mokytojai didesnių premijų neverti“ („Tauragės kurjeris“, 2020-09-11);

3) Ramunės Ramanauskienės publikacijos „Statė, kad tik statytų“ („Tauragės kurjeris“, 2020-10-23).

NUSPRĘSTA:

1) Ramunės Ramanauskienės publikacijoje „Tauragės baseinas pastatytas pažeidžiant įstatymą“ („Tauragės kurjeris“, 2020-08-04) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones;

2) Ramunės Ramanauskienės publikacijoje „Požiūris: mokytojai didesnių premijų neverti“ („Tauragės kurjeris“, 2020-09-11) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones;

3) Ramunės Ramanauskienės publikacijoje „Statė, kad tik statytų“ („Tauragės kurjeris“, 2020-10-23) visuomenės informavimo etikos nuostatos pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

2. V.K. ir UAB „Spectro Finance“ skundas dėl Dominyko Griežės publikacijos „Bankera“ investuotojų akimis: ar sėkmingiausias lietuviškas startuolis nevirsta šimtamilijonine apgaule?“ (alfa.lt, 2020-12-21).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Dominyko Griežės publikacijoje „Bankera“ investuotojų akimis: ar sėkmingiausias lietuviškas startuolis nevirsta šimtamilijonine apgaule?“ (alfa.lt, 2020-12-21) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Naujienų centras“ ir atkreipti dėmesį, jog tais atvejais, kai suinteresuoto asmens komentaras publikacijoje yra redaguojamas arba kupiūruojamas, skaitytojai apie tai turėtų būti informuojami, o pats redagavimas ir (ar) kupiūravimas neturėtų iškreipti komentaro esmės ar būti daromas kuriai nors galimo ginčo šaliai naudinga linkme.

 

SVARSTYTA:

3. Druskininkų savivaldybės tarybos nario Konstantino Rečkovo skundas dėl publikacijos „Ar Vyriausybei rūpi sanatorijos „Belorus“ ir jos darbuotojų likimas? Kiek mėnesių teks laukti sprendimų?“ („Mano Druskininkai“, 2021-01-21).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Ar Vyriausybei rūpi sanatorijos „Belorus“ ir jos darbuotojų likimas? Kiek mėnesių teks laukti sprendimų?“ („Mano Druskininkai“, 2021-01-21) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

4. M.A. skundas dėl publikacijos „Buvusiam kandidatui į Seimą – laisvės apribojimas“ („Radviliškio kraštas“, 2021-01-21; radviliskiokrastas.lt, 2021-01-22).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Buvusiam kandidatui į Seimą – laisvės apribojimas“ („Radviliškio kraštas“, 2021-01-21; radviliskiokrastas.lt, 2021-01-22) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narės Nijolės Naujokienės skundas dėl Ingridos Marijošienės publikacijos „Bliūkšta N.Naujokienės ir V.Tamulio pastangos“ („Kėdainių mugė“, muge.eu, 2021-01-15).

NUSPRĘSTA: Ingridos Marijošienės publikacijoje „Bliūkšta N.Naujokienės ir V.Tamulio pastangos“ („Kėdainių mugė“, muge.eu, 2021-01-15) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.

 

SVARSTYTA:

6. UAB „Terebro“ skundas dėl Evelinos Katinaitės publikacijos „Gyventojai pasipiktino gatvės asfaltavimo darbais: tikėjosi ne tokio rezultato“ (lrytas.lt, 2020-12-26).

NUSPRĘSTA: atidėti skundo nagrinėjimą ir pasiūlyti UAB „Lrytas“ pateikti papildomus paaiškinimus.

 

SVARSTYTA:

7. Kiti klausimai.

- Dėl VRK 2021-07-09 prašymo Nr. 2-572(7.9).

NUSPRĘSTA: informuoti VRK, jog Komisija jau įvertino publikaciją „Liberalų kandidatas į Seimą – asmeninis Arūno Pukelio šeimos fotografas“ („Tauragės kurjeris“, kurjeris.lt, 2020-10-20) ir nusprendė, jog minėtoje publikacijoje buvo pažeistas Etikos kodekso 8 str.

 

- Dėl I.J. skundo.

NUSPRĘSTA: vadovaujantis Darbo reglamento 17 p., atsisakyti šį skundą nagrinėti.