logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2021-04-13 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Aistė Žilinskienė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. V.A. skundas dėl:

1) Rasos Karmazaitės publikacijos „Milijonieriaus palikimo dramoje – ir apsukrusis politikos veikėjas“ („Lietuvos rytas“, 2020-09-19);

2) Rasos Karmazaitės publikacijos „Turtuolio R.Karpavičiaus palikimo detektyve – dingę ligos įrašai ir šarlatanų šešėlis“ (lrytas.lt, 2020-09-19);

3) Rasos Karmazaitės publikacijos „Kova dėl R.Karpavičiaus milijonų kaista: prabilo apie paskolą politikos veikėjui ir šantažą“ (lrytas.lt, 2020-09-20).

NUSPRĘSTA: Rasos Karmazaitės publikacijoje „Turtuolio R.Karpavičiaus palikimo detektyve – dingę ligos įrašai ir šarlatanų šešėlis“ (lrytas.lt, 2020-09-19) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 4 straipsnis, nustatantis, jog žinios ir nuomonės turi būti aiškiai skiriamos, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo užtikrinti, kad nuomonė būtų reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ar duomenų.

 

SVARSTYTA:

2. A.K. skundas dėl:

1) Vakario Deksnio publikacijos „Skandalingojo JAV milijardieriaus pėdsakai Lietuvoje – spėjo sėkmingai prasisukti“ (lrytas.lt, 2019-12-09);

2) Vakario Deksnio publikacijos „Milijardieriaus pasakos ilgai nekėlė abejonių Lietuvos bakui, stebėjusiam jo verslų veiklą“ (lrytas.lt, 2020-09-22);

3) Vakario Deksnio publikacijos „Į laisvę ištrūkęs Lietuvoje sučiuptas JAV milijardierius privertė suklusti: ar nepasinaudos likimo brolių planu“ (lrytas.lt, 2020-11-07).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą ir papildomai pasiūlyti pateikti dėl jo paaiškinimus UAB „Lietuvos rytas“.

 

SVARSTYTA:

3 – 4.

- G.M. skundas dėl Daivos Bartkienės publikacijos „Tyčinių bankrotų „meistras“ Julius Skestenis. Kas vadovavo neteisėtai užvaldytam „Ūkininko patarėjui“ („Ūkininko patarėjas“, ukininkopatarejas.lt, 2020-10-06)

- J.S. skundas dėl Daivos Bartkienės publikacijos „Tyčinių bankrotų „meistras“ Julius Skestenis. Kas vadovavo neteisėtai užvaldytam „Ūkininko patarėjui“ („Ūkininko patarėjas“, ukininkopatarejas.lt, 2020-10-06).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šių skundų priėmimą ir pasiūlyti publikacijos autorei ir „Ūkininko patarėjo“ redakcijai pateikti papildomus paaiškinimus dėl ginčo publikacijos atitikimo Kodekso 20 str. reikalavimams.

 

SVARSTYTA:

5. S.P. skundas dėl:

1) Dominyko Griežės publikacijos „Ūkio banko ir susikompromitavusių prokurorų istorijos siūlo galas – Palangos viešbutyje?“ (alfa.lt, 2020-05-28);

2) Dominyko Griežės publikacijos „Milijoninės Palangos viešbučio istorijos dalyvių pėdsakai – kitoje milijoninėje istorijoje Juodkrantėje“ (alfa.lt, 2020-07-13);

3) Dominyko Griežės publikacijos „Verslininkai kreipėsi į STT, FNTT ir patį G.Nausėdą: pateko į itin rimtą užnugarį turinčių veikėjų pinkles“ (alfa.lt, 2020-10-19);

4) Dominyko Griežės publikacijos „Lietuviški teisingumo „stebuklai“: užsispyręs tyrėjas ir giminystės ryšiais susaistyta teisėja“ (alfa.lt, 2020-10-27).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą ir pasiūlyti pareiškėjui pateikti įrodymus, kad ginčo publikacijos buvo galimai sąmoningai skelbiamos prieš teismo posėdžius.

 

SVARSTYTA:

6. Komisijos pirmininkės pavaduotojo rinkimai.

NUSPRĘSTA: Komisijos pirmininkės pavaduotoja išrinkti R.Šimukauskaitę.

 

SVARSTYTA:

7. Kiti klausimai.

- Dėl Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos kreipimosi.

NUSPRĘSTA: padėkoti už informaciją ir, atitinkamai ją pakoregavus, paskelbti asociacijos interneto svetainėje.

 

Dėl U.U. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl ginčo publikacijos atitikimo Kodekso 8 str. reikalavimams.

 

- Dėl K.J. kreipimosi.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjai, jog programoje pateiktai profesionalaus mediko nuomonei žurnalistinės etikos reikalavimai netaikytini ir, jeigu ji nori paviešinti kitokią nuomonę, rekomenduoti kreiptis į visuomenės informavimo priemones.

 

- Dėl P.G. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl ginčo programos atitikimo Kodekso 3, 4 ir 5 str. reikalavimams.

 

- Dėl VRK parašymo įvertinti žurnalisto V.G. veiksmus.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį prašymą eilės tvarka dėl žurnalisto veiksmų atitikimo Kodekso 23 ir 28 str. reikalavimams.