logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2021-02-23 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Aistė Žilinskienė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. F.R. ir E.P. skundas dėl publikacijos „Policijos automobiliai vestuvių parade papiktino klaipėdietį“ (lrytas.lt, 2020-09-12).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Policijos automobiliai vestuvių parade papiktino klaipėdietį“ (lrytas.lt, 2020-09-12) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Lrytas“ ir atkreipti portalo redakcijos dėmesį, jog siekiant išsaugoti informacijos šaltinio paslaptį ir išvengti galimų konfliktinių situacijų, derėtų tokiais atvejais šaltinį apibūdinti bent bendrais bruožais, pvz. prierašu „Skaitytojo nuotrauka“ ir pan.

 

SVARSTYTA:

2. V.A. skundas dėl:

1) Rasos Karmazaitės publikacijos „Milijonieriaus palikimo dramoje – ir apsukrusis politikos veikėjas“ („Lietuvos rytas“, 2020-09-19);

2) Rasos Karmazaitės publikacijos „Turtuolio R.Karpavičiaus palikimo detektyve – dingę ligos įrašai ir šarlatanų šešėlis“ (lrytas.lt, 2020-09-19);

3) Rasos Karmazaitės publikacijos „Kova dėl R.Karpavičiaus milijonų kaista: prabilo apie paskolą politikos veikėjui ir šantažą“ (lrytas.lt, 2020-09-20).

NUSPRĘSTA: atidėti skundo svarstymą iki ŽEIT išnagrinės analogišką pareiškėjo skundą ir pasisakys dėl šalių ginčijamų faktinių aplinkybių atitikimo tikrovei.

 

SVARSTYTA:

3. A.V. skundas dėl žurnalisto Vygando Trainio 2020-07-23 įrašo asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

NUSPRĘSTA: žurnalisto Vygando Trainio 2020-07-23 įrašas asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje visuomenės informavimo etikos nuostatoms neprieštarauja.

 

SVARSTYTA:

4. Vyriausiosios rinkimų komisijos prašymas įvertinti programą „Persona grata“ („Žinių radijas“, 2020-04-28) ir šios programos vedėjo Raigardo Musnicko veiksmus dėl atitikimo Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 28 str. reikalavimams.

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo priėmimą ir dar kartą pasiūlyti laidos vedėjui R.Musnickui dalyvauti Komisijos posėdyje, kad galėtų pateikti savo paaiškinimus.

 

SVARSTYTA:

5. A.G. skundas dėl Daivos Bartkienės publikacijos „Nuo infekcijos rajone labiausiai saugoma valdžia?“ („Šilalės artojas“, 2020-10-06).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Daivos Bartkienės publikacijoje „Nuo infekcijos rajone labiausiai saugoma valdžia?“ („Šilalės artojas“, 2020-10-06) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Šilalės artojas“ ir atkreipti dėmesį, jog net tais atvejais, kai atsisakymas patikslinti ar paneigti paskelbtą informaciją yra pagrįstas, visuomet būtina informuoti apie tai suinteresuotą asmenį bei paaiškinti tokio atsisakymo priežastis.

 

SVARSTYTA:

6. E.U.U. ir D.Č. skundas dėl:

1) Dominyko Griežės publikacijos „Ūkio banko ir susikompromitavusių prokurorų istorijos galas – Palangos viešbutyje“ (alfa.lt, 2020-05-28);

2) Dominyko Griežės publikacijos „Milijoninės Palangos viešbučio istorijos dalyvių pėdsakai – kitoje milijoninėje istorijoje Juodkrantėje“ (alfa.lt, 2020-07-13);

3) Dominyko Griežės publikacijos „Verslininkai kreipėsi į STT, FNTT ir patį G.Nausėdą: pateko į itin rimtą užnugarį turinčių veikėjų pinkles“ (alfa.lt, 2020-10-19).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Naujienų centras“ ir atkreipti dėmesį, jog atsakymui į žurnalisto klausimus pateikti turėtų būti suteikiamas protingas terminas, atsižvelgiant ne tik į paties viešosios informacijos rengėjo leidybos planus, bet ir į pateiktų klausimų sudėtingumą, galimą klausiamo asmens užimtumą, nedarbo dienas ir pan.

 

SVARSTYTA:

7. U.V. skundas dėl Gerimanto Statinio publikacijos „Gerimantas Statinis: „Trimitui“ skamba pavojaus trimitai“ (15min.lt, 2020-03-02) ir Gerimanto Statinio įrašų asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijoje ir skundžiamame įraše socialiniame tinkle „Facebook“ pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į publikacijos autorių ir atkreipti dėmesį, jog net reiškiant subjektyvią nuomonę, visuomet tikslinga ne tik tinkamai pagrįsti savo teiginius, bet ir vengti galimo šališkumo ir atsakingai rinktis retoriką.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl A.K. kreipimosi.

NUSPRĘSTA: išaiškinti, jog jos keliami klausimai taip pat yra aptariami ir Etikos kodekse ir Komisija, gavusi atitinkamus prašymus, visuomet į juos reaguoja, yra kreipusis į viešosios informacijos rengėjus su atitinkamomis rekomendacijomis ir viešai.

 

- Dėl S.M. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl ginčo programos atitikimo Etikos kodekso 3, 7 ir 20 str. reikalavimams, taip pat prašyti UAB „All Media Lithuania“ pateikti Komisijai susipažinti skundžiamos programos vaizdo įrašą.

 

- Dėl V.N. skundo.

NUSPRĘSTA: vadovaujantis Darbo reglamento 17 p., atsisakyti šį skundą nagrinėti.

 

- Dėl I.D. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl ginčo publikacijos atitikimo Etikos kodekso 3 str. reikalavimams, taip pat persiųsti jį nagrinėti ŽEIT dėl pareiškėjos asmens duomenų paviešinimo.

 

- Dėl V.E. skundų.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šiuos skundus eilės tvarka dėl ginčo publikacijų atitikimo Etikos kodekso 3 ir 20 str. reikalavimams.

 

- Dėl V.N. kreipimosi.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjui, jog Komisija ginčo publikaciją jau įvertino dėl jos atitikimo Etikos kodekso reikalavimams ir, nesant naujų aplinkybių, keisti jau priimtą sprendimą nėra objektyvaus pagrindo.

 

- Dėl M.S. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl ginčo publikacijos atitikimo Etikos kodekso 3 ir 6 str. reikalavimams.

 

- Dėl M.A. kreipimosi.

NUSPRĘSTA: skundžiamam asmeniui Etikos kodekso nuostatos netaikytinos, todėl siūlyti pareiškėjui kreiptis su atitinkamu skundu į ŽEIT.

 

- Dėl asociacijos „Lietuvos tėvų forumas“ kreipimosi.

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog Komisija su jos kreipimusi susipažino ir priėmė jį domėn.