logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2020-11-24 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. A.G. skundas dėl žurnalisto Mariaus Aleksiūno 2020-01-12 įrašo socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog žurnalisto Mariaus Aleksiūno 2020 m. sausio 12 d. įrašas asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje neatitinka Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 32 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti nepagrįstų, nepatikrintų, faktais neparemtų kaltinimų, ir 59 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai, reikšdami savo nuomonę viešojoje erdvėje, turi laikytis Visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatų.

 

SVARSTYTA:

2. Druskininkų savivaldybės administracijos skundas dėl Vilmos Danauskienės publikacijos „Aplinkos ministras Mažeika: Druskininkai vietoj vieno nugriauto dvaro rengiasi statyti ištisą dvarų kvartalą“ (delfi.lt, 2020-04-24).

NUSPRĘSTA:

1) išreikšti nuomonę, jog Vilmos Danauskienės publikacija „Aplinkos ministras Mažeika: Druskininkai vietoj vieno nugriauto dvaro rengiasi statyti ištisą dvarų kvartalą“ (delfi.lt, 2020-04-24) neatitinka Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Delfi“ ir atkreipti portalo redakcijos dėmesį, jog tais atvejais, kai publikacija yra tikslinama ar pildoma, kad ir vykdant teisės aktų reikalavimus, pvz. paskelbiant kitos pusės nuomonę, paneigimą ir pan., visuomet tikslinga apie tai informuoti ir publikacijos autorių.

 

SVARSTYTA:

3. G.Ž. skundas dėl:

1) Publikacijos „Druskininkai 1997 – 2000 metais: rezultatai kalba patys už save“ („Mano Druskininkai“, 2020-04-02);

2) Publikacijos „Niekas neprašė – parašė ir papasakojo pats...“ („Mano Druskininkai“, 2020-04-30).

NUSPRĘSTA:

1) išreikšti nuomonę, jog publikacija „Druskininkai 1997 – 2000 metais: rezultatai kalba patys už save“ („Mano Druskininkai“, 2020-04-02) visuomenės informavimo etikos reikalavimus atitinka;

2) išreikšti nuomonę, jog publikacija „Niekas neprašė – parašė ir papasakojo pats...“ („Mano Druskininkai“, 2020-04-30) neatitinka Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, nuomonės turi būti reiškiamos etiškai.

 

SVARSTYTA:

4. UAB „Anykštos redakcija“ skundas dėl Lino Bitvinsko publikacijos „Kaip savivaldybė „Anykštai“ organizavo konkursą“ („Šilelis“, 2020-05-30; nyksciai.lt, 2020-06-01).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą ir pasiūlyti UAB „Atvirai“ pateikti papildomus paaiškinimus dėl ginčo publikacijos atitikimo Etikos kodekso 3, 8 ir 53 straipsnių reikalavimams.

 

SVARSTYTA:

5 - 7.

- UAB „Diena Media News“ skundas dėl Olavos Strikulienės publikacijos „Kaip Lietuvoje susipina žiniasklaida, milijonų paveldėtojai ir teisė“ (respublika.lt, 2020-06-06).

- UAB „Diena Media News“ skundas dėl Tomo Dumalako publikacijos „Banditų praminti keliai dar neužžėlė“ („Vakaro žinios“, 2020-06-05; respublika.lt, 2020-06-06).

- UAB „Klaipėdos dienraštis“ skundas dėl Tomo Dumalako publikacijos „Banditų praminti keliai dar neužžėlė“ („Vakaro žinios“, 2020-06-05; respublika.lt, 2020-06-06).

- UAB „Diena Media News“ skundas dėl Olavos Strikulienės ir Tomo Dumalako publikacijos „Milijonų dalybos, kuriose sutapo žiniasklaidos ir korumpuotos teisėsaugos interesai“ („Respublika“, 2020-06-06).

- UAB „Klaipėdos dienraštis“ skundas dėl Olavos Strikulienės ir Tomo Dumalako publikacijos „Milijonų dalybos, kuriose sutapo žiniasklaidos ir korumpuotos teisėsaugos interesai“ („Respublika“, 2020-06-06).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šių skundų priėmimą iki ŽEIT išnagrinės analogiškus pareiškėjų skundus ir pasisakys dėl šalių ginčijamų faktinių aplinkybių atitikimo tikrovei.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl A.J. paklausimo.

NUSPRĘSTA: užklausti pareiškėjo, ar šis jo kreipimais laikytinas skundu, ir jeigu taip, pasiūlyti jam jį patikslinti atsižvelgiant į Komisijos Darbo reglamento reikalavimus.

 

- Dėl D.A. 2020-11-22 skundo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjui, jog skunde keliami klausimai dėl asmens duomenų paviešinimo ir galimai pažeistos dalykinės reputacijos neįeina į Komisijos kompetenciją. Jeigu jis ginčo publikacijoje įžvelgia Etikos kodekso pažeidimų, turėtų juos įvardinti ir nurodyti konkrečias publikacijos vietas (teiginius), kuriose jie galimai pasireiškia.