logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2020-11-17 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Aistė Žilinskienė, Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. U.K. skundas dėl:

1) Viliaus Petkausko publikacijos „U.Kiguolis klaidina: autizmą ir skiepus siejanti organizacija bylos nelaimėjo“ (15min.lt, 2020-03-12);

2) Publikacijos „Tyrimas: Italijoje 96 proc. COVID-19 aukų sirgo kitomis ligomis“ (15min.lt, 2020-05-27).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog ginčo publikacijos visuomenės informavimo etikos reikalavimus atitinka.

 

SVARSTYTA:

2. VRK prašymas įvertinti Vytauto Radžvilo publikaciją „Nacionalinis susivienijimas – sąjūdinio tipo partija“ („Miškai“, 2020 m. gegužės mėn.) dėl jos atitikimo visuomenės informavimo etikos reikalavimams.

NUSPRĘSTA: kreiptis individualiu kreipimusi į VšĮ „Baltijos miškai“ ir atkreipti jos dėmesį, jog, vykstant rinkimų politinėms kampanijoms, visuomenės informavimo priemonių redakcijos turėtų maksimaliai stengtis išlaikyti lygiateisiškumą, vengti išskirti kurį nors politinės kampanijos dalyvį ir nesuteikti prioriteto atskiriems politikams ar judėjimams.

 

SVARSTYTA:

3. G.Ž. skundas dėl:

1) Publikacijos „Druskininkai 1997 – 2000 metais: rezultatai kalba patys už save“ („Mano Druskininkai“, 2020-04-02);

2) Publikacijos „Niekas neprašė – parašė ir papasakojo pats...“ („Mano Druskininkai“, 2020-04-30).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą iki kito posėdžio ir dar kartą pasiūlyti „Mano Druskininkai“ redaktorei dalyvauti Komisijos posėdyje, kad galėtų atsakyti į papildomus Komisijos narių klausimus.

 

SVARSTYTA:

4. Visagino savivaldybės administracijos skundas dėl Inos Negodos publikacijos „Kas mieste šeimininkas? Ir kam suteikta teisė spręsti už gyventojus, ko jiems reikia?“ (news.tts.lt, 2020-05-15).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Inos Negodos publikacija „Kas mieste šeimininkas? Ir kam suteikta teisė spręsti už gyventojus, ko jiems reikia?“ (news.tts.lt, 2020-05-15) visuomenės informavimo etikos reikalavimus atitinka.

 

SVARSTYTA:

5. UAB „Traidenis“ skundas dėl publikacijos „Stebuklai Alytuje: užkastos atliekos pavirto drenažu?“ (dzukijosveidas.lt, 2020-06-12).

NUSPRĘSTA: kreiptis individualiu kreipimusi į VšĮ „Alytaus verslo uostas“ ir atkreipti jos dėmesį, jog tęsiant senas, kad ir plačiai žinomas istorijas, visuomet yra tikslinga skaitytojams priminti aprašomų įvykių priešistorę, kaip ir nurodyti, kada ir kokiomis aplinkybėmis yra gauti publikacijoje pateikti komentarai, ypač jeigu jie gauti seniau ir publikacijoje yra atsiliepiama į po šių komentarų įvykusius pokyčius.

 

SVARSTYTA:

6. V.B. skundas dėl:

1) Arūno Dumalako publikacijos „Dėl vieno konteinerio suraitė 423 skundus“ („Lietuvos rytas“ priedas „Sostinė“, 2020-05-23);

2) Arūno Dumalako publikacijos „Vilniaus sodininkų bendrijos gyventojas tapo visų kaimynų siaubu – žmonės kenčia dėl kiekvieno mažmožio“ (lrytas.lt, 2020-06-17).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. A.K. skundas dėl programos „Labas rytas“ („LRT televizija“, 2020-06-22).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Labas rytas“ („LRT televizija“, 2020-06-22) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl T.L. paklausimo.

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog Komisija jau yra pasisakiusi dėl visuomenės informavimo koronaviruso tema ir papildomai perkelti minėtą Komisijos pareiškimą į interneto svetainės viršų.

 

- Dėl K.I. 2020-11-12 skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl ginčo publikacijos atitikimo Etikos kodekso 3 ir 20 str. reikalavimams.

 

- Dėl VRK 2020-11-16 prašymo Nr. 2-1787(7.9).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog publikacija „Neptūno“ krepšininkas Simas Galdikas su bendraminčiais išskleidė milžinišką trispalvę“ (ve.lt, 2020-07-06) politine reklama nelaikytina.