logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2020-08-11 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Ramutė Šimukauskaitė, Gražina Viktorija Petrošienė, Aistė Žilinskienė, Asta Cibienė, Valdas Latoža.

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Druskininkų savivaldybės administracijos skundas dėl:

1) publikacijos „Ar valdžia neprieis liepto galą su 21 mln. eurų įsipareigojimu gigantiškam kultūros centrui?“ („Druskonis“, 2019-10-04);

2) publikacijos „Opoziciją pribloškė mero atsakymas, iš kur iškas milijonus gigantiškam Kultūros centrui“ („Druskonis“, 2020-01-17);

3) publikacijos „Įvertino nesibaigiančias mero keliones: „Jeigu tu esi tiek skrajojantis ir laisvas, tai gal tada ir skrajok, o ne užimk valstybinių pareigų?“ („Druskonis“, 2019-11-29);

4) publikacijos „Savivaldybė džiūgauja atkovojusi „nežinia kaip“ prie R.Malinausko namų atsiradusią tvorą: kokio valdžios tarnų įvertinimo ši istorija sulauktų civilizuotame pasaulyje?“ („Druskonis“, 2020-01-24);

5) publikacijos „Opozicijos nutildyti nepavyko: „Teismas patvirtino, kad Lietuvoje turi galioti reali, o ne mygtukinė teisė“ („Druskonis“, 2020-02-07).

NUSPRĘSTA: kreiptis individualiu kreipimusi į „Druskonio“ redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog tais atvejais, kai publikacijose yra pateikiamos nuomonės, visuomet tikslinga nurodyti, kam ši nuomonė priklauso (pozicijai, opozicijai, konkrečiam politikui, publikacijos autoriui ar pan.), o tais atvejais, kai publikacijoje pateikiama informacija iš savivaldybės tarybos posėdžių bei kurios nors suinteresuotos šalies komentaras – pateikti ir jos oponentų nuomonę. Taip pat, siekiant gauti kuo tikslesnę ir išsamesnę informaciją, informacijos šaltiniui pateikiami klausimai, nepriklausomai nuo redakcijos pozicijos ir (ar) konkretaus žurnalisto požiūrių, visuomet turėtų būti formuluojami korektiškai ir neturėti vertinamojo atspalvio, o užrašas, jog tai yra redakcijos informacija, laikytinas tinkamu ir pakankamu tik prie informacinių pranešimų, o prie publikacijų, kuriose yra pateikiamos nuomonės, turėtų būti skelbiama autoriaus pavardė.

 

SVARSTYTA:

2.

- Radviliškio rajono savivaldybės mero Antano Čepononio skundas dėl Mariaus Aleksiūno publikacijos „Nufilmavo Radviliškio rajono valdininkų linksmybes: viskas vos nesibaigė tragedija“ (delfi.lt, 2019-06-09) ir įrašų socialiniame tinkle „Facebook“;

- Šeduvos miesto seniūno Justino Pranio skundas dėl Mariaus Aleksiūno publikacijos „Nufilmavo Radviliškio rajono valdininkų linksmybes: viskas vos nesibaigė tragedija“ (delfi.lt, 2019-06-09).

NUSPRĘSTA:

1) atidėti sprendimo dėl A.Čepononio skundo priėmimą iki teismas išnagrinės jo ginčą su publikacijos autoriumi ir pasisakys dėl šalių ginčijamų faktinių aplinkybių atitikimo tikrovei;

2) atidėti sprendimo dėl J.Pranio skundo priėmimą iki kito posėdžio ir pasiūlyti publikacijos autoriui papildomai pateikti vaizdo įrašą, patvirtinantį publikacijos teiginius.

 

SVARSTYTA:

3. AB „Spauda“ skundas dėl informacinio pranešimo apie žemės sklypą prie Spaudos rūmų („M-1“, „RELAX FM“, 2020-03-12).

NUSPRĘSTA:

1) išreikšti nuomonę, jog skundžiami informaciniai pranešimai visuomenės informavimo etikos reikalavimus atitinka;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „M-1“ ir priminti, jog rengiant informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalu atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą.

 

SVARSTYTA:

4. AB „Spauda“ skundas dėl Tomo Janonio publikacijos „Dėl aukso vertės žemės kilo kova be taisyklių: pareigūno tūpsnis labiau nei iškalbingas“ (delfi.lt, 2020-03-12).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Tomo Janonio publikacija „Dėl aukso vertės žemės kilo kova be taisyklių: pareigūno tūpsnis labiau nei iškalbingas“ (delfi.lt, 2020-03-12) visuomenės informavimo etikos reikalavimus atitinka.

 

SVARSTYTA:

5. J.V. skundas dėl:

1) publikacijos „Veryga užsipuolė įstaigas, skelbiančias apie koronaviruso atvejus“ (delfi.lt, 2020-03-18);

2) vaizdo įrašo „Veryga pateikė naujausią informaciją apie sunkiausią koronaviruso atvejį“ (delfi.lt, 2020-03-18).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog publikacija „Veryga užsipuolė įstaigas, skelbiančias apie koronaviruso atvejus“ (delfi.lt, 2020-03-18) ir žurnalistės Vilmos Danauskienės veiksmai A.Verygos 2020-03-18 spaudos konferencijos metu visuomenės informavimo etikos reikalavimus atitinka.

 

SVARSTYTA:

6. Lietuvos archeologijos draugijos skundas dėl Rimo Bružo filmo „Elė ir Daktaras“ ir Rimo Bružo veiksmų, kuriant minėtą filmą.

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Rimo Bružo filmas „Elė ir Daktaras“ neatitinka Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 7 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog informacija turi būti renkama ir skelbiama tik etiškais ir teisėtais būdais.

 

SVARSTYTA:

7. Kiti klausimai.

- Dėl UAB „Delfi“ 2020-07-07 skundo.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą pagal kompetenciją nagrinėti ŽEIT.

 

- Dėl Valstybinės darbo inspekcijos skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl skundžiamos publikacijos (veiksmų) atitikimo Etikos kodekso 7 ir 48 str. reikalavimams.

 

- Dėl D.K. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą skubos tvarka dėl skundžiamos publikacijos (veiksmų) atitikimo Etikos kodekso 3 ir 6 str. reikalavimams.

 

- Dėl VRK 2020-07-27 prašymo Nr. 2-879(7.9).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog programa „Studija 50“ su rinkimų į Seimą politinės kampanijos dalyve Rūta Bilkštyte („LRT radijas“, 2020-06-25) laikytina paslėpta politine reklama.

 

- Dėl VRK 2020-07-07 prašymo Nr. 2-701(7.9).

NUSPRĘSTA:

1) atidėti Kęstučio Isako publikacijos „Vicemerės noras visus valdyti sugriovė koaliciją“ („Biržiečių žodis“, 2020-05-29) vertinimą politinės reklamos požiūriu iki D.K. skundo dėl tos pačios publikacijos nagrinėjimo;

2) išreikšti nuomonę, jog publikacija „Į Lietuvos politiką grįžtanti Laima Andrikienė į Seimą kandidatuos Telšių vienmandatėje apygardoje“ („Kalvotoji Žemaitija“, 2020-06-20) laikytina politine reklama;

3) išreikšti nuomonę, jog publikacija „Signatarės parodoje valstybės kelias, susipynęs su žmogaus keliu“ („Kalvotoji Žemaitija“, 2020-06-20) laikytina politine reklama.