logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2020-07-08 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Stasys Baublys, Ramutė Šimukauskaitė, Jolanta Mažylė, Gražina Viktorija Petrošienė, Aistė Žilinskienė, Asta Cibienė.

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. AB „Spauda“ skundas dėl informacinio pranešimo apie žemės sklypą prie Spaudos rūmų („M-1“, „RELAX FM“, 2020-03-12).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą ir paprašyti UAB „M-1“ pateikti skundžiamo reportažo garso įrašą.

 

SVARSTYTA:

2. S.G. skundas dėl Eglės Kuktienės publikacijos „Projektas siutina gyventojus – ar dar įmanoma ką nors pakeisti?“ (rinkosaikste.lt, 2020-02-13).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Eglės Kuktienės publikacija „Projektas siutina gyventojus – ar dar įmanoma ką nors pakeisti?“ („Rinkos aikštė“, 2020-02-13) visuomenės informavimo etikos reikalavimus atitinka.

 

SVARSTYTA:

3. VšĮ „Radviliškio ligoninė“ skundas dėl publikacijos „Skandalas Radviliškio ligoninėje: vieniems pacientams gėlės, kitiems - smūgiai“ (visuomenesbalsas.lt, 2020-02-12).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog publikacija „Skandalas Radviliškio ligoninėje: vieniems pacientams gėlės, kitiems - smūgiai“ (visuomenesbalsas.lt, 2020-02-12) neatitinka Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 20 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

4. I.V. skundas dėl Rimvydo Valatkos publikacijos „Rimvydas Valatka. Koronavirusas kaip Dievo koronė kertanti per smegenis“ (delfi.lt, 2020-03-01).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Rimvydo Valatkos publikacija „Rimvydas Valatka. Koronavirusas kaip Dievo koronė kertanti per smegenis“ (delfi.lt, 2020-03-01) visuomenės informavimo etikos reikalavimus atitinka.