logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2020-07-01 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Stasys Baublys, Ramutė Šimukauskaitė, Jolanta Mažylė, Gražina Viktorija Petrošienė, Aistė Žilinskienė, Asta Cibienė, Valdas Latoža.

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. E.D. skundas dėl žurnalistės Jurgitos Morkūnienės veiksmų ir publikacijos „Už kuosos paėmimą - bauda“ („Šiaurės rytai“, 2019-09-24).

NUSPRĘSTA: kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Šiaurės rytai“ ir atkreipti dėmesį, jog, informuojant visuomenę apie valstybės institucijų atliekamus tyrimus ir (ar) asmenims paskirtas nuobaudas, visuomet būtina itin kruopščiai tikrinti skelbiamus faktus, o paaiškėjus, kad visuomenės informavimo priemonėje aprašytas tyrimas buvo nutrauktas arba paskirta nuobauda buvo panaikinta, pranešti apie tai informacijos vartotojams.

 

SVARSTYTA:

2. UAB „Agrokoncernas“ skundas dėl:

1) Tado Ignatavičiaus publikacijos „Purvinų trąšų advokatai - netikėti“ („Lietuvos rytas“, 2019-11-21);

2) Tado Ignatavičiaus publikacijos „Rusiškų trąšų skandalo tvaikas nedingo – užuot skyrę baudas, valdininkai ėmėsi keistų manevrų“ (lrytas.lt, 2019-11-21);

3) įrašų portalo lrytas.lt paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Tado Ignatavičiaus publikacija „Purvinų trąšų advokatai - netikėti“ („Lietuvos rytas“, 2019-11-21) neatitinka Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 20 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

3. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos skundas dėl Ingridos Marijošienės publikacijos „Atliekų mokesčio brangimo galima išvengti“ („Kėdainių mugė“, 2020-01-21).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Ingridos Marijošienės publikacija „Atliekų mokesčio brangimo galima išvengti“ („Kėdainių mugė“, 2020-01-21) atitinka visuomenės informavimo etikos reikalavimus.

 

SVARSTYTA:

4. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narės Nijolės Naujokienės skundas dėl Roberto Kartavičiaus publikacijos „Tarp pažadų ir realybės – milžiniška finansinė skylė“ („Kėdainių mugė“, 2020-01-21).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Roberto Kartavičiaus publikacija „Tarp pažadų ir realybės – milžiniška finansinė skylė“ („Kėdainių mugė“, 2020-01-21) atitinka visuomenės informavimo etikos reikalavimus.

 

SVARSTYTA:

5. Klaipėdos miesto savivaldybės mero Vytauto Grubliausko skundas dėl publikacijos „Kada užfiksuota Klaipėdos mero Grubliausko achilo sausgyslės problema“ (laisvaslaikrastis.lt, 2020-01-22).

NUSPRĘSTA: kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Patikimas verslas“ ir atkreipti dėmesį, jog net tais atvejais, kai nuotraukos publikacijoms yra paimamos iš viešų socialinių tinklų profilių ir (ar) kitų visuomenės informavimo priemonių publikacijų, visuomet būtina gauti sutikimą tokiam nuotraukos panaudojimui ir, jog žurnalistai turi teisę kelti įvairias įvykių versijas, tačiau, tai darydami, jie neturėtų piktnaudžiauti nelaimingų atsitikimų, sveikatos ar kitomis socialiai jautriomis temomis, kadangi tai gali įskaudinti susijusius asmenis ir kitus informacijos vartotojus.

 

SVARSTYTA:

6. Kiti klausimai.

- Dėl galimybės atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020.

NUSPRĘSTA: kreiptis į LVAT dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020.

 

- Dėl A.K. paklausimo.

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog Komisija susipažino su jos paklausimu ir, jog žiniasklaidos priemonės jau pradėjo įgyvendinti jos siūlomą iniciatyvą dėl pagalbos numerių skelbimo atitinkamo pobūdžio publikacijose.

 

- Dėl VRK 2020-06-18 prašymo Nr. 2-632(7.9).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Vytauto Radžvilo publikacija „Nacionalinis susivienijimas – sąjūdinio tipo partija“ („Miškai“, 2020 m. gegužės mėn.) laikytina paslėpta politine reklama.

 

- Dėl A.K. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl skundžiamos publikacijos (veiksmų) atitikimo Kodekso 3, 4 ir 20 str. reikalavimams.

 

- Dėl E. paklausimo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjui, jog už nepilnamečių apsaugą nuo galimo žalingo viešosios informacijos poveikio yra atsakinga ŽEIT, todėl jeigu kuriose nors publikacijose jis įžvelgia tokio pobūdžio pažeidimus, jis turėtų kreiptis su atitinkamu skundu į ŽEIT.