logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2020-05-12 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Stasys Baublys, Ramutė Šimukauskaitė, Jolanta Mažylė, Gražina Viktorija Petrošienė, Aistė Žilinskienė, Valdas Latoža, Asta Cibienė.

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos skundas dėl programos „Panorama“ reportažo „Trakuose norėtų statyti naują pėsčiųjų tiltą, tačiau tokiems planams pritaria ne visi“ („LRT televizija“, lrt.lt, 2019-09-14).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog programos „Panorama“ reportažas „Trakuose norėtų statyti naują pėsčiųjų tiltą, tačiau tokiems planams pritaria ne visi“ („LRT televizija“, lrt.lt, 2019-09-14) neatitinka Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.

 

SVARSTYTA:

2. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Rūtos Černiauskienės skundas dėl programos „KK2“ („LNK“, 2019-09-26) ir šios programos žurnalistų veiksmų.

NUSPRĘSTA:

1) išreikšti nuomonę, jog programa „KK2“ („LNK“, 2019-09-26) ir šios programos rengėjų veiksmai atitinka visuomenės informavimo etikos reikalavimus;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Be Tabu ir Ko“ ir atkreipti dėmesį, jog, siekiant išvengti galimų nesusipratimų, pašnekovus visuomet yra būtina įspėti, jog pokalbis yra įrašomas (filmuojamas), net jeigu jie patys tai mato ar gali suprasti iš žurnalistų veiksmų.

 

SVARSTYTA:

3. E.D. skundas dėl žurnalistės Jurgitos Morkūnienės veiksmų ir publikacijos „Už kuosos paėmimą - bauda“ („Šiaurės rytai“, 2019-09-24).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą ir užklausti laikraščio „Šiaurės rytai“ redakcijos, ar buvo pranešta skaitytojams apie tai, jog administracinio nusižengimo byla pareiškėjo atžvilgiu buvo nutraukta.

 

SVARSTYTA:

4. D.G. skundas dėl Gretos Čižinauskaitės publikacijos „Slaugytojų žūties byla: paaiškėjus, ką nuslėpė advokatas, teisiamoji jo atsisakė“ (kauno.diena.lt, 2019-11-25).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Gretos Čižinauskaitės publikacija „Slaugytojų žūties byla: paaiškėjus, ką nuslėpė advokatas, teisiamoji jo atsisakė“ (kauno.diena.lt, 2019-11-25) atitinka visuomenės informavimo etikos reikalavimus.

 

SVARSTYTA:

5. A.B. skundas dėl Dainiaus Sinkevičiaus publikacijos „Vilniuje siaubą kėlęs, įtariama, maniakas, kurio policija ieškojo net feisbuke, - suimtas“ (delfi.lt, 2019-06-26).

NUSPRĘSTA:

1) išreikšti nuomonę, jog Dainiaus Sinkevičiaus publikacija „Vilniuje siaubą kėlęs, įtariama, maniakas, kurio policija ieškojo net feisbuke, - suimtas“ (delfi.lt, 2019-06-26) atitinka visuomenės informavimo etikos reikalavimus;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Delfi“ ir atkreipti dėmesį, jog, rengiant publikacijas tokiomis visuomenei itin jautriomis ir didelio atgarsio sulaukiančiomis temomis, būtina ne tik rūpestingai tikrinti visą surinktą informaciją, bet ir ypatingai tiksliai perteikti visas visuomenei svarbias aprašomų įvykių detales.

 

SVARSTYTA:

6. Dėl publikacijos „Paaiškinimas“ („Mūsų Ignalina“, 2019-07-19) atitikimo Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 str. reikalavimams.

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog publikacija „Paaiškinimas“ („Mūsų Ignalina“, 2019-07-19) neatitinka Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.

 

SVARSTYTA:

7. Kiti klausimai.

- Dėl R.K. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl skundžiamos publikacijos (veiksmų) atitikimo Kodekso 7 str. reikalavimams.

 

- Dėl Lietuvos archeologijos draugijos skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl skundžiamos publikacijos (veiksmų) atitikimo Kodekso 3, 7 ir 39 str. reikalavimams.

 

- Dėl VRK 2020-04-09 prašymo Nr. 2-311(7.9).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Aušros Malinauskienės publikacija „Tradiciniame susitikime – saldus protų mūšis“ (muge.eu, 2020-02-27) paslėpta politine reklama nelaikytina.

 

- Dėl VRK 2020-05-07 prašymo Nr. 2-406(7.9).

NUSPRĘSTA:

1) išreikšti nuomonę, jog publikacija „Darbiečiai pritarė Kėdainių rajono savivaldybės rezervo fondo didinimui“ („Rinkos aikštė“, 2020-04-07) laikytina paslėpta politine reklama;

2) įvertinti publikaciją „Darbiečiai pritarė Kėdainių rajono savivaldybės rezervo fondo didinimui“ („Rinkos aikštė“, 2020-04-07) dėl atitikimo Kodekso 26 ir 27 str. reikalavimams.

 

- Dėl A.V. skundo.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą nagrinėti ŽEIT.