logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2020-02-11 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Stasys Baublys, Ramutė Šimukauskaitė, Jolanta Mažylė, Gražina Viktorija Petrošienė, Ąžuolas Čekanavičius, Aistė Žilinskienė, Valdas Latoža.

           Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1 - 2. AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir AB „LG CARGO“ skundai dėl:

- Valdo Kvedaro publikacijos „Susisiekimo ministerija monopolio neatsisako“ (diena.lt, 2019-07-22);

- Valdo Kvedaro publikacijos „Lietuvos geležinkeliai“ tuština verslo kišenes“ („Klaipėda“, diena.lt, 2019-08-08).

NUSPRĘSTA:

1) Valdo Kvedaro publikacijoje „Susisiekimo ministerija monopolio neatsisako“ (diena.lt, 2019-07-22) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

2) Valdo Kvedaro publikacijoje „Lietuvos geležinkeliai“ tuština verslo kišenes“ („Klaipėda“, diena.lt, 2019-08-08) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 4 straipsnis, nustatantis, jog žinios ir nuomonės turi būti aiškiai skiriamos, o žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo užtikrinti, kad nuomonė būtų reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ar duomenų, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

3. D.M. skundas dėl:

- Dariaus Krasausko publikacijos „Tikrinosi melo detektoriumi ir turi vilčių“ („Panevėžio kraštas“, 2018-12-13);

- Dariaus Krasausko publikacijos „Viltis – tyrimo melo detektoriumi išvada“ („Lietuvos rytas“, 2018-12-21).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Panevėžio rytas“ ir atkreipti redakcijos dėmesį, jog, rengiant publikacijas apie vykstančius ikiteisminius tyrimus, teisminius procesus ir pan., visuomet privalu paisyti nekaltumo prezumpcijos ir faktus dėstyti taip, kad informacijos vartotojams nekiltų galimai nepagrįstų abejonių dėl aprašomų asmenų kaltės (nekaltumo) iki teismas priims galutinį sprendimą.

 

SVARSTYTA:

4. UAB „Pajūrio naujienos“ skundas dėl:

1) Alvydo Ziabkaus publikacijos „Panoręs pamokyti laikraštį griebėsi V.Putino metodų“ („Švyturys“, 2019-07-20);

2) Alvydo Ziabkaus publikacijos „Savivaldybėje taip skaidru, kad net dugnas matosi“ („Švyturys“, 2019-08-24);

3) publikacijos „Čia turėjo būti Kretingos rajono savivaldybės teikiama informacija apie praėjusiame Tarybos posėdyje priimtus sprendimus“ („Švyturys“, 2019-09-04);

4) Alvydo Ziabkaus įrašų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA:

1) UAB „Švyturio laikraštis“, paskelbusi Alvydo Ziabkaus publikaciją „Panoręs pamokyti laikraštį griebėsi V.Putino metodų“ („Švyturys“, 2019-07-20), Alvydo Ziabkaus publikaciją „Savivaldybėje taip skaidru, kad net dugnas matosi“ („Švyturys“, 2019-08-24) ir publikaciją „Čia turėjo būti Kretingos rajono savivaldybės teikiama informacija apie praėjusiame Tarybos posėdyje priimtus sprendimus“ („Švyturys“, 2019-09-04), pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 53 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi naudoti visuomenės informavimo priemonės savo privatiems reikalams spręsti bei asmeninėms sąskaitoms suvesti;

2) žurnalisto Alvydo Ziabkaus 2019 m. rugsėjo 4 d. įrašas socialiniame tinkle „Facebook“ pažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 32 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti nepagrįstų, nepatikrintų, faktais neparemtų kaltinimų, ir 59 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai, reikšdami savo nuomonę viešojoje erdvėje, turi laikytis Visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatų.

 

SVARSTYTA:

5. M.L. skundas dėl Bertos Ugniavijos publikacijos „Kultūra rajone: tūpt, žingsnelis dešinėn, tūpt, du žingsneliai kairėn...“ („Mūsų Ignalina“, mignalina.lt, 2019-09-27).

NUSPRĘSTA: Bertos Ugniavijos publikacijoje „Kultūra rajone: tūpt, žingsnelis dešinėn, tūpt, du žingsneliai kairėn...“ („Mūsų Ignalina“, mignalina.lt, 2019-09-27) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 4 straipsnis, nustatantis, jog žinios ir nuomonės turi būti aiškiai skiriamos, o žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo užtikrinti, kad nuomonė būtų reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ar duomenų.

 

SVARSTYTA:

6. I.Š. skundas dėl publikacijos „Už įtarimus dėl fiktyvių įdarbinimų nušalinta Žuvininkystės tarnybos vadovė“ (agroeta.lt, 2017-12-05) ir portalo agroeta.lt redakcijos veiksmų.

NUSPRĘSTA: portalo agroeta.lt redakcija, atsisakiusi patikslinti publikacijos „Už įtarimus dėl fiktyvių įdarbinimų nušalinta Žuvininkystės tarnybos vadovė“ (agroeta.lt, 2017-12-05) antraštę, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 17 straipsnį, nustatantį, jog paaiškėjus, kad visuomenės informavimo priemonėje pateikta informacija yra netiksli arba klaidinga, būtina nedelsiant patikslinti netikslius ir paneigti klaidingus faktus tos pačios visuomenės informavimo priemonės adekvačioje vietoje, be komentarų, o ištaisius klaidas internete, privalu nurodyti, kad kūrinio turinys buvo pakeistas ir (ar) papildytas.

 

SVARSTYTA:

7. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Rūtos Černiauskienės skundas dėl programos „KK2“ („LNK“, 2019-09-26) ir šios programos žurnalistų veiksmų.

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą ir pasiūlyti UAB „Be Tabu ir Ko“ papildomai pateikti Komisijai susipažinti nemontuotą interviu su pareiškėja medžiagą.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl UAB „Atvirai“ paklausimo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjai, jog kritikuojamam asmeniui visuomet turi būti suteikiama teisė atsakyti į kritiką, tačiau kiekvienas konkretus atvejis taip pat turi būti vertinamas individualiai, atsižvelgiant į publikacijos pobūdį, žanrą ir kontekstą. Taip pat priminti, jog Komisijos posėdžiai yra atviri, todėl visi suinteresuoti asmenys gali juose dalyvauti, teikti savo paaiškinimus ir užduoti jiems rūpimus klausimus.

 

- Dėl LRS nario Naglio Puteikio skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl galimo Kodekso 7 str. pažeidimo.