logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2020-01-14 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Stasys Baublys, Ramutė Šimukauskaitė, Jolanta Mažylė, Gražina Viktorija Petrošienė, Ąžuolas Čekanavičius, Valdas Latoža, Aistė Žilinskienė.

           Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. VšĮ „Vilniaus rajono centrinė poliklinika“ skundas dėl Antoni Radczenko publikacijos „Vilniaus rajonas likviduoja vietines medicinines laboratorijas. Gydytojai pasipiktinę“ (zw.lt, 2019-05-20).

NUSPRĘSTA: Antoni Radczenko publikacijoje „Vilniaus rajonas likviduoja vietines medicinines laboratorijas. Gydytojai pasipiktinę“ (zw.lt, 2019-05-20) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

2 - 3.

- UAB „Atvirai“ skundas dėl Vidmanto Šmigelsko publikacijos „Apie „Šilelio“ tiražą“ (anyksta.lt, 2019-07-19; „Anykšta“, 2019-07-20);

- UAB „Atvirai“ skundas dėl publikacijos „Savivaldybė pirks melavimo paslaugą?“ („Anykšta“, 2019-08-13; anyksta.lt, 2019-09-11).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Vidmanto Šmigelsko publikacijoje „Apie „Šilelio“ tiražą“ (anyksta.lt, 2019-07-19; „Anykšta“, 2019-07-20) ir publikacijoje „Savivaldybė pirks melavimo paslaugą?“ („Anykšta“, 2019-08-13; anyksta.lt, 2019-09-11) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Anykštos redakcija“ ir atkreipti dėmesį, jog konkurencija tarp visuomenės informavimo priemonių visuomet turėtų išlikti garbinga, o krikta turėtų būti konstruktyvi ir nukreipta į galimai netinkamus kritikuojamųjų veiksmus, o ne į asmenines jų savybes.

 

SVARSTYTA:

4. Lietuvos Respublikos Seimo nario Bronislovo Matelio skundas dėl:

- Ingridos Nagrockienės publikacijos „Paliko kvailio vietoje“ („Sekundė“, 2019-07-19);

- Ingridos Nagrockienės publikacijos „Įtarinėjimus pavertė šnipštu“ (sekunde.lt, 2019-07-19).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Ingridos Nagrockienės publikacijose „Paliko kvailio vietoje“ („Sekundė“, 2019-07-19) ir „Įtarinėjimus pavertė šnipštu“ (sekunde.lt, 2019-07-19) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. D.M. skundas dėl:

- Dariaus Krasausko publikacijos „Tikrinosi melo detektoriumi ir turi vilčių“ („Panevėžio kraštas“, 2018-12-13);

- Dariaus Krasausko publikacijos „Viltis – tyrimo melo detektoriumi išvada“ („Lietuvos rytas“, 2018-12-21).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą ir pasiūlyti UAB „Panevėžio rytas“ bei publikacijos autoriui pateikti papildomus paaiškinimus dėl publikacijai panaudotų informacijos šaltinių ir rekomenduoti publikacijos autoriui atvykti į Komisijos posėdį, kai bus pratęstas skundo svarstymas.

 

SVARSTYTA:

6. UAB koncerno „Achemos grupė“ skundas dėl Arvydo Lekavičiaus publikacijos „Vaiduoklystė „Achemoje“: aiškinasi, kaip numiręs sugebėjo parduoti 12 mln. eurų vertės akcijas“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2019-08-02).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Arvydo Lekavičiaus publikacijoje „Vaiduoklystė „Achemoje“: aiškinasi, kaip numiręs sugebėjo parduoti 12 mln. eurų vertės akcijas“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2019-08-02) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. UAB „Delfi“ skundas dėl Mindaugo Aušros publikacijos „LRT tyrimas. Milijonai eurų nuomonei pirkti – kalbama apie šešėlines schemas žiniasklaidoje“ (lrt.lt, 2019-09-04).

NUSPRĘSTA: Mindaugo Aušros publikacijoje „LRT tyrimas. Milijonai eurų nuomonei pirkti – kalbama apie šešėlines schemas žiniasklaidoje“ (lrt.lt, 2019-09-04) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl Komisijos atstovo Medijų taryboje.

NUSPRĘSTA: Komisijos atstovu į Medijų tarybą deleguoti J.Mažylę.

 

- Dėl A.V. prašymo.

           NUSPRĘSTA: A.V. prašymo netenkinti.

 

           - Dėl B.D. skundo.

           NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka.

 

           - Dėl D.P. 2020-01-06 skundo.

           NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog jo skundžiamai organizacijai visuomenės informavimo etikos nuostatos netaikytinos, todėl jos veiksmų vertinimas išeina už Komisijos kompetencijos ribų.