logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2019-12-17 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Stasys Baublys, Ramutė Šimukauskaitė, Jolanta Mažylė, Gražina Viktorija Petrošienė, Ąžuolas Čekanavičius, Valdas Latoža, Aistė Žilinskienė.

           Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Susitikimas su M.K.Čiurlionio fondo atstovais.

Susitikimo metu M.K.Čiurlionio fondo atstovai pristatė fondo veiklą, buvo aptartos galimo Komisijos bendradarbiavimo su fondu galimybės.

 

SVARSTYTA:

2. Asociacijos „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis“ skundas dėl:

1) Dominyko Genevičiaus publikacijos „Irkluotojus suglumino išsišokėlės laiškas – gali sumažėti Trakų šansai tapti pasaulio čempionato šeimininkais“ (delfi.lt, 2019-08-22);

2) Dominyko Genevičiaus publikacijos „Įžūli išsišokėlė savo laišku skandina Trakų šansus tapti 2023-ųjų pasaulio irklavimo čempionato sostine“ (lrytas.lt, 2019-08-22).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą ir pasiūlyti agentūrai ELTA pateikti savo paaiškinimus dėl skundo bei pirminį ginčo publikacijos tekstą su originaliu pavadinimu, taip pat pasiūlyti šią publikaciją išplatinusiems portalams pateikti papildomus paaiškinimus dėl galimo Etikos kodekso 8 str. pažeidimo.

 

SVARSTYTA:

3.

- Radviliškio rajono savivaldybės mero Antano Čepononio skundas dėl Mariaus Aleksiūno publikacijos „Nufilmavo Radviliškio rajono valdininkų linksmybes: viskas vos nesibaigė tragedija“ (delfi.lt, 2019-06-09) ir įrašų socialiniame tinkle „Facebook“;

- Šeduvos miesto seniūno Justino Pranio skundas dėl Mariaus Aleksiūno publikacijos „Nufilmavo Radviliškio rajono valdininkų linksmybes: viskas vos nesibaigė tragedija“ (delfi.lt, 2019-06-09).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šių skundų priėmimą iki Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba išnagrinės analogišką pareiškėjų skundą ir pasisakys dėl šalių ginčijamų faktinių aplinkybių atitikimo tikrovei.

 

SVARSTYTA:

4.

- Radviliškio rajono savivaldybės mero Antano Čepononio skundas dėl Mariaus Aleksiūno publikacijos „Valdininkų išgertuvės vos nesibaigė tragedija“ („Radviliškio kraštas“, 2019-06-13; radviliskiokrastas.lt, 2019-06-17);

- VšĮ „Radviliškio ligoninė“ skundas dėl Mariaus Aleksiūno publikacijos „Valdininkų išgertuvės vos nesibaigė tragedija“ („Radviliškio kraštas“, 2019-06-13; radviliskiokrastas.lt, 2019-06-17).

NUSPRĘSTA: Mariaus Aleksiūno publikacijoje „Valdininkų išgertuvės vos nesibaigė tragedija“ („Radviliškio kraštas“, 2019-06-13; radviliskiokrastas.lt, 2019-06-17) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

5.Druskininkų savivaldybės administracijos skundas dėl publikacijos „Kieno širdžiai mieliausias nelegalus „dvaras“?“ (vz.lt, 2019-08-13).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Kieno širdžiai mieliausias nelegalus „dvaras“?“ (vz.lt, 2019-08-13) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

6. P.G. skundas dėl Evelinos Joteikaitės publikacijos „Ant motociklo – su automobilio vairuotojo teisėmis: kaip tokią idėją vertina ekspertai?“ (alfa.lt, 2019-08-28).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Evelinos Joteikaitės publikacijoje „Ant motociklo – su automobilio vairuotojo teisėmis: kaip tokią idėją vertina ekspertai?“ (alfa.lt, 2019-08-28) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7.Vyriausiosios rinkimų komisijos prašymas įvertinti publikacijas portale minfo.lt ir šio portalo redakcijos veiksmus.

NUSPRĘSTA: portalo minfo.lt redakcija, skelbdama niekaip nepažymėtą ir nuo žurnalistinių kūrinių neatskirtą kandidato į Respublikos Prezidentus Mindaugo Puidoko politinę reklamą, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 26 straipsnį, nustatantį, jog visuomenės informavimo priemonėse turi būti aiškiai atskirta reklama (įskaitant ir politinę reklamą) nuo žurnalistinių kūrinių, ir 27 straipsnį, nustatantį, jog draudžiama reklamą pateikti nepažymėtą ir kaip nešališką informaciją ar kitaip ją slėpti.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl A.D. paklausimo.

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog Komisija buvo įsteigta 2015 m. ir informacijos apie jam anksčiau skirtas nuobaudas neturi. Taip pat išaiškinti pareiškėjui, jog K.S. skundą buvo atsisakiusi nagrinėti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, o ne Komisija, ką patvirtina jo paties persiųstas šios institucijos sprendimas.

 

- Dėl D.P. skundo.

           NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog Komisija viešąją informaciją vertina tik dėl jos atitikimo Etikos kodekso nuostatoms, ir išaiškinti, jog jeigu jis pageidauja, kad Komisija įvertintų kurias nors publikacijas visuomenės informavimo etikos požiūriu, jis turėtų šias publikacijas konkrečiai įvardinti ir pateikti skundą, atrinkantį Komisijos darbo reglamento reikalavimus.