logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2019-09-10 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Ąžuolas Čekanavičius, Stasys Baublys, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Valdas Latoža.

           Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininko pavaduotoja Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

           SVARSTYTA:

1. Asociacijos „EEPA“ skundas dėl Kristinos Rancaitės publikacijos „Spragas elektronikos atliekų tvarkymo sistemoje gaubia abejingumas“ (alfa.lt, 2019-02-27).

NUSPRĘSTA: Kristinos Rancaitės publikacijoje „Spragas elektronikos atliekų tvarkymo sistemoje gaubia abejingumas“ (alfa.lt, 2019-02-27) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 5 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi pateikti ne mažiau kaip dviejų skirtingų, tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomones, kai informacija yra prieštaringa, neaiški arba susijusi su konfliktiniais klausimais.

 

SVARSTYTA:

2. Sveikatos apsaugos ministerijos skundas dėl Linos Brazauskienės publikacijos „Spjovė“ į A.Verygos siūlomą jovalą: mokyklos dovanoja skanias receptūras“ (lrytas.lt, 2019-02-14).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Linos Brazauskienės publikacijoje „Spjovė“ į A.Verygos siūlomą jovalą: mokyklos dovanoja skanias receptūras“ (lrytas.lt, 2019-02-14) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Lrytas“ ir atkreipti dėmesį, jog nepaisant to, jog ginčo publikacija buvo tai pačiai temai skirto publikacijų ciklo dalimi, tikslinga buvo nepasikliauti vien tik nuorodomis į ankstesnes publikacijas, o pakartoti SAM poziciją ir šioje publikacijoje, juo labiau vaikų maitinimo tema yra itin jautri ir aktuali nemažai daliai skaitytojų ir SAM nuomonė šiuo klausimu jiems gali būti svarbi.

 

SVARSTYTA:

3. Vyriausiosios rinkimų komisijos prašymas įvertinti publikaciją „Kieno veikla iš tikrųjų kenkėjiška“ („Žeimenos krantai“, 2018-06-30).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Kieno veikla iš tikrųjų kenkėjiška“ („Žeimenos krantai“, 2018-06-30) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Žeimenos krantų“ redakcija ir atkreipti dėmesį, jog skaitytojams yra svarbi net ir galimai pagrįstai kritikuojamų asmenų nuomonė, todėl visuomet yra svarbu tinkamai užtikrinti nuomonių įvairovę, o rašant apie politines aktualijas, turėtų būti vienodai nušviečiamos visų politinių jėgų pozicijos ir neatstovaujama kuriai nors vienai politinei pakraipai.

 

SVARSTYTA:

4. UAB „Delfi“ skundas dėl publikacijos „Delfi.lt Ingridai Šimonytei rodo raudoną kortelę?“ („Valstybė“, 2019 m., Nr. 3(142)).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Delfi.lt Ingridai Šimonytei rodo raudoną kortelę?“ („Valstybė“, 2019 m., Nr. 3(142)) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

5. A.I. skundas dėl programos „TV pagalba“ rengėjų veiksmų.

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatų programos „TV pagalba“ rengėjai nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

6. L.G. skundas dėl žurnalistės Rūtos Janutienės knygos „Ir saugok mus nuo pikto...“.

NUSPRĘSTA: atidėti skundo svarstymą ir paprašyti R.Janutienės iki 2019-09-24 pateikti Komisijai susipažinti jos knygos „Ir saugok mus nuo pikto...“ egzempliorių.

 

SVARSTYTA:

7. Patikslintas A.Č. skundas dėl:

1) Jurgitos Šakienės publikacijos „Prieštaringos reputacijos verslininkas A.Čėsna apsimelavo teismui“ (kauno.diena.lt, 2018-01-12);

2) Astos Aleksėjūnaitės publikacijos „Byloje – prokurorų tūpsniai?“ (kauno.diena.lt, 2018-03-02);

3) Astos Aleksėjūnaitės publikacijos „Pinigų detektyve – nauji veidai“ (kauno.diena.lt, 2018-03-03);

4) Jurgitos Šakienės publikacijos „Į konfliktą įtraukė aštuoniasdešimtmetę mamą“ (kauno.diena.lt, 2018-03-20);

5) Jurgitos Šakienės publikacijos „Prieštaringai vertinamas Kauno verslininkas senolę toliau tampys po teisimus“ (kauno.diena.lt, 2018-07-18);

6) Jurgitos Šakienės publikacijos „Verslininkų ginče – klausimai dėl teisėsaugos veiksmų“ (kauno.diena.lt, 2018-11-05).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą iki ŽEIT išnagrinės analogišką pareiškėjo skundą ir pasisakys dėl šalių ginčijamų faktinių aplinkybių atitikimo tikrovei.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl advokato padėjėjo O.R. paklausimo dėl portalo rekvizitai.lt.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį paklausimą išnagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT.

 

- Dėl A.K. skundo.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą išnagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT.

 

- Dėl VšĮ „Krizinio nėštumo centras“ kreipimosi.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjui parengti kreipimosi (pareiškimo) tekstą, kurį jis norėtų, kad Asociacija išplatintų visiems savo nariams.

 

- Dėl G.Ž. skundo.

NUSPRĘSTA: užklausyti UAB „15min“, ar pareiškėjo skundžiamą publikaciją portalo redakcija rengė pati, ar išoriniai redakcijos partneriai. Tuo atveju, jeigu publikaciją rengė pati portalo redakcija – nagrinėti skundą eilės tvarka, o jeigu išoriniai partneriai – persiųsti jį nagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT.

 

- Dėl A.N. skundo.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą išnagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT.

 

    - Dėl VšĮ „Ištiesk gerumo ranką nuskriaustiesiems“ skundo.

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog jeigu jis pageidauja, kad Komisija įvertintų kurią nors konkrečią publikaciją ar konkrečių žurnalistų veiksmus dėl galimo visuomenės informavo etikos nuostatų pažeidimo, jis turėtų Komisijos Darbo reglamente nustatyta tvarka pateikti atitinkamą skundą.

 

           - Dėl LRT prašymo dėl skundo svarstymo procedūros.

           NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjai, jog Komisija yra žiniasklaidos savitvarkos institucija ir neturi administracinių galių nei pati įslaptinti kurią nors jos atliekamo tyrimo dalį, nei savo tyrime remtis įslaptinta medžiaga, o viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai, kurių veiksmai (publikacijos) yra vertinami visuomenės informavimo etikos požiūriu, tam, kad galėtų tinkamai apsiginti, visuomet turi turėti galimybę susipažinti tiek su jiems keliamais kaltinimais, tiek ir su šių kaltinimų pagrindimu. Todėl, jeigu pareiškėja nemato galimybių, kad jos skundžiamas viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas susipažintų su jam keliamų kaltinimų pagrindimu (įrodymais), Komisija šiais įrodymais taip pat negali remtis.