logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2019-08-07 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Ąžuolas Čekanavičius, Stasys Baublys, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Gražina Viktorija Petrošienė.

           Posėdžio pirmininkė –Komisijos pirmininko pavaduotoja Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. A.K. skundas dėl Dariaus Razmislevičiaus publikacijos „Darius Razmislevičius. Lietuvos statistika – vargstančių perpus mažiau nei buvo pernai?“ (delfi.lt, 2019-04-18).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Dariaus Razmislevičiaus publikacijoje „Darius Razmislevičius. Lietuvos statistika – vargstančių perpus mažiau nei buvo pernai?“ (delfi.lt, 2019-04-18) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

2.UAB „Delfi“ skundas dėl VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos veiksmų ir programos „TIESIOGIAI. Pokalbis po LRT tarybos posėdžio“ (facebook.com, 2019-03-20).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „TIESIOGIAI. Pokalbis po LRT tarybos posėdžio“ (facebook.com, 2019-03-20) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis viešu kreipimusi į LRT ir atkreipti jos dėmesį, jog visuomeninis transliuotojas turėtų paisyti pačių aukščiausių etikos standartų ir, tenkindama visuomenės lūkesčius, visuomet stengtis maksimaliai užtikrinti nuomonių įvairovę, net jei ginče LRT yra viena iš pusių.

 

SVARSTYTA:

3. Sveikatos apsaugos ministro patarėjos Linos Bušinskaitės-Šriubėnės skundas dėl:

1) programos „Panorama“ („LRT televizija“, 2019-04-27);

2) Ugnės Korsakovaitės publikacijos „Seime – nauja vaistų kompensavimo tvarka, siūloma nustatyti vieno paciento gydymo kainą“ (lrt.lt, 2019-04-27).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Panorama“ („LRT televizija“, 2019-04-27) ir Ugnės Korsakovaitės publikacijoje „Seime – nauja vaistų kompensavimo tvarka, siūloma nustatyti vieno paciento gydymo kainą“ (lrt.lt, 2019-04-27) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

4. G.S. skundas dėl programos „Ne vienas kelyje“ („LNK“, 2019-04-28).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Ne vienas kelyje“ („LNK“, 2019-04-28) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ ir atkreipti dėmesį, jog nacionalinio transliuotojo eteryje, kad ir humoro forma, nevertėtų vartoti klaidingų buitinių stereotipų ir, jog tam tikras šaržavimas ar kitoks pajuokavimas turėtų būti nukreiptas ne į žmogaus išvaizdą, lytį ar jo asmens savybes, o į galimai netinkamus jo veiksmus.

 

SVARSTYTA:

5. MB „Skineksa“ skundas dėl publikacijos „Stebuklinga gertuvė: įžymybės reklamuoja, o ekspertai mala į šipulius“ (alfa.lt, 2019-02-03).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl ginčo publikacijos priėmimą ir pasiūlyti UAB „Alfa Media“ pateikti paaiškinimus dėl galimo Kodekso 8 str. pažeidimo.

 

SVARSTYTA:

6. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skundas dėl:

1) Arvydo Lekavičiaus publikacijos „Globos namų prievaizdai vis perlenkia lazdą“ („Lietuvos rytas“, 2019-04-04);

2) Arvydo Lekavičiaus publikacijos „Globos namų prievaizdai perlenkė lazdą – bausdami peržengė proto ribas“ (lrytas.lt, 2019-04-04).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Arvydo Lekavičiaus publikacijose „Globos namų prievaizdai vis perlenkia lazdą“ („Lietuvos rytas“, 2019-04-04) ir „Globos namų prievaizdai perlenkė lazdą – bausdami peržengė proto ribas“ (lrytas.lt, 2019-04-04) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Lietuvos rytas“, UAB „Lrytas“ ir publikacijų autorių Arvydą Lekavičių ir atkreipti jų dėmesį, jog nežiūrint to, kad pareiškėjo skundžiama informacija buvo paimta iš oficialių informacijos šaltinių (oficialios institucijos interneto svetainės), šiuo konkrečiu atveju buvo tikslinga ją rūpestingiau patikrinti ir (ar) pasigilinti į iš skirtingų šaltinių gautos informacijos neatitikimo priežastis ir pan.

 

SVARSTYTA:

7. J.G. skundas dėl Danieliaus Jakubavičiaus veiksmų.

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą ir pasiūlyti D.Jakubavičiui pateikti papildomus paaiškinimus dėl savo paties ir tinklaraščio danielius.net statuso, o būtent, ar minėtą tinklaraštį jis laiko žiniasklaidos priemone, o save patį - šios žiniasklaidos priemonės redaktoriumi (publikacijų autoriumi), ar tik skelbia jame savo subjektyvią nuomonę, diskutuoja ir pan., kadangi pagal Kodekso 23 str. žurnalisto profesinė veikla yra nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl VRK 2019-07-25 prašymo Nr. 2-1780(2.10).

IŠVADA: publikacija „Radčenko: Manau, kad mano kandidatavimas LSDP sąrašuose nenuėjo veltui “ (zw.lt, 2019-02-04) laikytina paslėpta politine reklama.

 

           - Dėl A.B. skundo.

           NUSPRĘSTA: vadovaujantis Darbo reglamento 17 p., atsisakyti nagrinėti šį skundą.

 

           - Dėl M.S. skundo.

           NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka.

 

           - Dėl Kultūros ministerijos prašymo paskirti atstovą, dalyvausiantį VIRSIS kūrimo procese.

           NUSPRĘSTA: atstovu, dalyvausiančiu VIRSIS kūrimo procese, paskirti asociacijos direktorių V.Popandopulą.