logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2019-06-11 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Valdas Latoža.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. S.D. skundas dėl Mariaus Aleksiūno publikacijos „Kam naudingas šilumos brangimas?“ („Radviliškio kraštas“, 2019-01-31).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą ir pasiūlyti M.Aleksiūnui pateikti įrodymus (tel. skambučių išklotinę, el. laiško kopiją ir pan.), kad buvo bandoma susiekti su pareiškėja ir suteikti jai atsakymo teisę.

 

SVARSTYTA:

2. UAB „Belor“ skundas dėl „Kauno diena“ žurnalistės Editos Šileikės veiksmų.

NUSPRĘSTA: žurnalistė Edita Šileikė visuomenės informavimo etikos nuostatų nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

3. N.T. skundas dėl programos „Nuoga tiesa“ („Lietuvos rytas.tv“, 2018-12-18).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Nuoga tiesa“ („Lietuvos rytas.tv“, 2018-12-18) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

4. M.Z. skundas dėl programos „TV pagalba“ rengėjų veiksmų.

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatų programos „TV pagalba“ rengėjai nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

5. A.Š. skundas dėl programos „TV pagalba“ („TV3“, 2019-02-13).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatų programos „TV pagalba“ rengėjai nepažeidė;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į programos „TV pagalba“ rengėjus ir atkreipti jų dėmesį, jog, rengiant programas apie socialiai pažeidžiamus asmenis ir jų problemas, visuomet ypač svarbu užtikrinti, kad dėl savo patiklumo ir (ar) nesuvokimo nenukentėtų patys programų herojai, taip pat nepiktnaudžiauti žmogiškąjį orumą galinčiais pažeisti vaizdais ir tinkamai užtikrinti šių asmenų teisę į privatų gyvenimą, net jei jie patys to neprašo.

 

SVARSTYTA:

6. L.U. skundas dėl žurnalistės Beatos Nicholson įrašų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: žurnalistė Beta Nicholson visuomenės informavimo etikos nuostatų nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

7. UAB „Pontem“ skundas dėl:

1) Laurynos Vireliūnaitės publikacijos „VMVT pareikalavo „Maisto banko“ nedalinti iš „Pontem“ pirktų vištienos konservų“ (15min.lt, 2018-10-22);

2) Laurynos Vireliūnaitės publikacijos „ESFA neketina mokėti „Pontem“ už varguoliams skirtus konservus“ (15min.lt, 2018-11-26).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „15min“ ir atkreipti dėmesį, jog, siekiant didesnio tikslumo ir informacijos vartotojų patogumo, patikslinus ir (ar) papildžius internete paskelbtą publikaciją nauja informacija, tikslinga būtų ne tik pažymėti, kad publikacija buvo atnaujinta ir kada tai buvo padaryta, bet ir trumpai nurodyti šių atnaujinimų esmę (pvz., „papildyta komentaru“, „papildyta nauja informacija“, „informacija patikslinta“ ir pan.) ir pranešti apie tai tiek publikacijos pradžioje, tiek ir tekste prie atitinkamų jos dalių.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl Komisijos Darbo reglamento.

NUSPRĘSTA: pritarti V.Popandopulos parengtiems Darbo reglamento pakeitimams.

 

- Dėl anoniminio skundo.

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog jos skundžiama fotonuotrauka iš ginčo publikacijos jau yra pašalinta ir, jeigu ji yra šią fotonuotrauką išsaugojusi ir pageidauja, kad Komisija įvertintų ginčo publikaciją visuomenės informavimo etikos požiūriu, turėtų kartu su atitinkamu skundu pateikti šią fotonuotrauką Komisijai.

 

- Dėl V.B. prašymo.

           NUSPRĘSTA: V.B. prašymą patenkinti.