logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2019-05-21 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Ąžuolas Čekanavičius.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. M.A. skundas dėl Stanislavos Tijūnaitienės publikacijos „Romaldas Zubiela: „Purvais taškytis lengviau, nei tuos purvus valyti“ („Naujas rytas“, 2019-01-31).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Stanislavos Tijūnaitienės publikacijoje „Romaldas Zubiela: „Purvais taškytis lengviau, nei tuos purvus valyti“ („Naujas rytas“, 2019-01-31) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

2. M.Ž. skundas dėl publikacijos „Žemės ūkio ministerijai nusišvilpt ant smulkiųjų ūkininkų“ (dzukuzinios.lt, 2019-01-31; agroeta.lt, 2019-02-01).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Žemės ūkio ministerijai nusišvilpt ant smulkiųjų ūkininkų“ (dzukuzinios.lt, 2019-01-31) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

3. Asociacijos EEPA skundas dėl publikacijos „Atsakingų neranda: garsūs gamintojai nesirūpina elektronikos atliekų sutvarkymu Lietuvoje?“ (alfa.lt, 2018-12-18).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Atsakingų neranda: garsūs gamintojai nesirūpina elektronikos atliekų sutvarkymu Lietuvoje?“ (alfa.lt, 2018-12-18) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.

 

SVARSTYTA:

4. A.Z. skundas dėl Aidos Valinskienės publikacijos „Politikai žarijas žarsto svetimomis rankomis?“ („Vilniaus diena“, 2019-01-21).

NUSPRĘSTA: Aidos Valinskienės publikacijoje „Politikai žarijas žarsto svetimomis rankomis?“ („Vilniaus diena“, 2019-01-21)) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 9 straipsnis, nustatantis, jog, prašydami informacijos, žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai turi prisistatyti savo vardu ir pavarde, nurodyti, kokiai žiniasklaidos priemonei atstovauja, įspėti žmogų, kad jo žodžiai gali būti viešai paskelbti visuomenės informavimo priemonėse, ir 14 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistams, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams dera nurodyti, kas jiems suteikė informaciją, todėl jie turi gauti leidimą iš informaciją suteikusio asmens remtis jo vardu, o jeigu informacijos šaltinis prašo išlaikyti jo vardą paslaptyje, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi teisės jo atskleisti.

 

SVARSTYTA:

5. VšĮ „Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė“ skundas dėl Aidos Valinskienės publikacijos „Laukę algų medikai liko it musę kandę“ („Vilniaus diena“, 2018-10-22; kauno.diena.lt, 2018-10-26).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą iki ŽEIT išnagrinės analogišką pareiškėjo skundą ir pasisakys dėl šalių ginčijamų faktinių aplinkybių.

 

SVARSTYTA:

6. A.Č. skundas dėl publikacijų portaluose kauno.diena.lt ir klaipeda.diena.lt.

NUSPRĘSTA: atidėti skundo svarstymą ir pasiūlyti pareiškėjui per 20 dienų pateikti patikslintą skundą, kuriame būtų nurodytos konkrečios, ne senesnės nei 12 mėn. iki skundo persiuntimo iš ŽEIT Komisijai, skundžiamos publikacijos bei konkretūs galimai pažeisti Kodekso straipsniai kiekvienoje publikacijoje ir šių pažeidimų pagrindimas.

 

SVARSTYTA:

7. D.A. skundas dėl žurnalisto Algirdo Ramanausko įrašų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: žurnalistas Algirdas Ramanauskas, paskelbdamas 2019 m. sausio 21 d. įrašus socialiniame tinkle „Facebook“, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 15 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti informacijos, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai skatina daryti nusikaltimus, pažeisti viešąją tvarką, mėgdžioti agresyvų elgesį, 21 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių, ir 59 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai, reikšdami savo nuomonę viešojoje erdvėje, turi laikytis Visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatų.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl Komisijos viešo kreipimosi į VšĮ „Alytaus regioninė televizija“.

NUSPRĘSTA: pritarti V.Trofimišino parengtam kreipimosi tekstui.

 

- Dėl A.D. prašymo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjui, jog nei Komisijos Darbo reglamentas, nei kiti galiojantys teisės aktai nenumato proceso atnaujinimo galimybės, be to, visi Komisijos priimti sprendimai galioja vienerius metus, todėl jo skundžiamų sprendimų galiojimas jau yra pasibaigęs.

 

- Dėl LVAT sprendimo, kuriuo jis išaiškino, jog Komisijai išėjus už skundo ribų, privalu atsakovui duoti terminą papildomiems raštiškiems paaiškinimams pateikti.

NUSPRĘSTA: patikslinti Komisijos Darbo reglamentą, konkretizuojant Komisijai teikiamiems skundams keliamus reikalavimus.

 

- Dėl LŽS pirmininko D.Radzevičiaus kreipimosi.

NUSPRĘSTA: pripažinti, jog portalo 15min.lt redakcija pasielgė tinkamai, kai kreipėsi į teisėsaugos institucijas dėl galimai neteisėtos žurnalisto veiklos.