logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2019-02-05 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys, Ąžuolas Čekanavičius.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

1. Susitikimas su VLKK pirmininku Audriu Antanaičiu.

 

SVARSTYTA:

2. M.K. skundas dėl programos „TV3 žinios“ („TV3“, 2018-10-18).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą iki ŽEIT išnagrinės analogišką pareiškėjo skundą ir pasisakys dėl pareiškėjo skundžiamų faktinių aplinkybių, taip pat išsireikalauti skundžiamo reportažo vaizdo įrašą.

 

SVARSTYTA:

3. Širvintų rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos skundas dėl VšĮ „Širvintų spauda“ ir jos direktorės Neringos Tuškevičienės veiksmų.

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatų VšĮ „Širvintų spauda“ ir šios viešosios įstaigos direktorė Neringa Tuškevičienė nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

4. J.N. skundas dėl programos „Vakaras su Edita“ („LRT televizija“, 2018-10-20).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Vakaras su Edita“ („LRT televizija“, 2018-10-20) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. UAB „Agrokoncerno grūdai“ skundas dėl Rūtos Juknevičiūtės publikacijos „LRT tyrimas. Valstybės įmonėje šeimininkaujantys R.Karbauskio žmonės nebijo net savo ministro“ (lrt.lt, 2018-10-08).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Rūtos Juknevičiūtės publikacijoje „LRT tyrimas. Valstybės įmonėje šeimininkaujantys R.Karbauskio žmonės nebijo net savo ministro“ (lrt.lt, 2018-10-08) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į LRT ir atkreipti dėmesį, jog, viešinant žurnalistiniais tyrimais paremtas ir skaitytojams atitinkamai pristatomas publikacijas, visą surinktą informaciją būtina perteikti itin profesionaliai, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, prioritetą teikti tikslumui, ypač vartojant sąvokas ir naudojant statistinius duomenis.

 

SVARSTYTA:

6. R.K. skundas dėl Ilonos Steponėnės publikacijos „Palangoje pareigūnams įkliuvo Ramūno Karbauskio „Cadillac“ (lrytas.lt, 2018-07-19).

NUSPRĘSTA: Ilonos Steponėnės publikacijoje „Palangoje pareigūnams įkliuvo Ramūno Karbauskio „Cadillac“ (lrytas.lt, 2018-07-19) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, nuomonės turi būti reiškiamos etiškai, ir 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

 

SVARSTYTA:

7. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos skundas dėl Ernesto Naprio publikacijos „Seimas skuba lopyti turtuoliams palankias mokesčių reformos spragas, buhalteriai piktinasi“ (15min.lt, 2018-11-16).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Ernesto Naprio publikacijoje „Seimas skuba lopyti turtuoliams palankias mokesčių reformos spragas, buhalteriai piktinasi“ (15min.lt, 2018-11-16) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „15min“ ir atkreipti jos dėmesį, jog rengiant publikacijas specializuotomis temomis, juo labiau, kvestionuojant srities specialistų nuomonę, nevertėtų remtis vien tik savo žiniomis ir (ar) nuomone, o pateikti ir nepriklausomų ekspertų vertinimus.

 

SVARSTYTA:

8. Dėl UAB „Alfa Media“ priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

NUSPRĘSTA: Tenkinti UAB „Alfa Media“ prašymą ir atidėti šio klausimo svarstymą kitam posėdžiui.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- Dėl Komisijos rekomendacijų, kaip žurnalistams, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams politinių kampanijų metu išvengti galimo interesų konflikto.

NUSPRĘSTA: pritarti su pakeitimais parengtoms Komisijos rekomendacijoms ir paskelbti jas Asociacijos interneto svetainėje bei išsiųsti susipažinti visiems Asociacijos nariams.

 

- Dėl anoniminio skundo dėl programos „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2019-01-24).

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog pagal Komisijos Darbo reglamento 21 p. anoniminių skundų Komisija nenagrinėja.

 

- Dėl VRK 2019-01-22 prašymo Nr. 2-218(7.9).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog publikacija „Pirmyn! Kartu mes galime“ komandoje – kovingos nuotaikos“ („Dzūkų žinios“, 2018-12-06) laikytina paslėpta politine reklama.

 

- Dėl VRK 2019-01-17 prašymo Nr. 2-134(2.10V).

NUSPRĘSTA:

1) išreikšti nuomonę, jog publikacija „Paskelbti Šimašiaus komiteto reitingai“ (delfi.lt, 2018-12-18) laikytina politine reklama;

2) išreikšti nuomonę, jog publikacijos „Nors negalima sakyti, kad viskas veltui...“ („Lazdijų žvaigždė“, 2018-12-28) ir „Meras A.Margelis: „Žinau, kad savivaldybės darbe stebuklų nebūna“ („Lazdijų žvaigždė“, 2018-12-28) paslėpta politine reklama nelaikytinos.

 

- Dėl VRK 2019-01-17 prašymo Nr. 2-140(2.10).

NUSPRĘSTA: išaiškinti K.K., jog, jeigu jis dalyvaus rinkimuose kaip Lietuvos centro partijos kandidatas ir tuo pačiu metu ves televizijos laidą, jis pažeis Kodekso 23 str. reikalavimus.