logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2019-01-08 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Anykščių rajono savivaldybės administracijos skundas dėl Daivos Goštautaitės publikacijos „Už ilgametį darbą valdininkams negėda numesti apgraužtą kaulą“ („Anykšta“, 2018-06-30; anyksta.lt, 2018-07-08).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Daivos Goštautaitės publikacijoje „Už ilgametį darbą valdininkams negėda numesti apgraužtą kaulą“ („Anykšta“, 2018-06-30; anyksta.lt, 2018-07-08) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Anykštos redakcija“ ir atkreipti jos dėmesį, jog net ir skelbiant savo nuomonę specialiai tam skirtoje nuomonių skiltyje, visuomet privalu atidžiai tikrinti skelbiamus faktus ir laikytis tikslumo.

 

SVARSTYTA:

2. V.S. skundas dėl publikacijos „Ar V.Semeška nori būti „lygesnis tarp lygių“?“ („Mano Druskininkai“, manodruskininkai.lt, 2018-10-11).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Ar V.Semeška nori būti „lygesnis tarp lygių“?“ („Mano Druskininkai“, manodruskininkai.lt, 2018-10-11) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

3. K.R. skundas dėl publikacijos „Nuomonių spektras: Opozicija griebiasi šiaudo?“ („Mano Druskininkai“, manodruskininkai.lt, 2018-10-11).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Nuomonių spektras: Opozicija griebiasi šiaudo?“ („Mano Druskininkai“, manodruskininkai.lt, 2018-10-11) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

4. M.Z. skundas dėl Kamilės Ščavinskaitės publikacijos „Kauniečių gyvenimą kartina politiko automobilis: net į darbą išvažiuoti negalime“ (diena.lt, kauno.diena.lt, 2018-10-09).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Kamilės Ščavinskaitės publikacijoje „Kauniečių gyvenimą kartina politiko automobilis: net į darbą išvažiuoti negalime“ (diena.lt, kauno.diena.lt, 2018-10-09) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimuisi į UAB „Diena Media News“ ir atkreipti jos dėmesį, jog publikacijos antraštėje būtina buvo tiksliau įvardinti asmens, apie kurį kalbama, statusą, juo labiau, jis ne tik neužima jokių pareigų valstybės ir (ar) vietos savivaldos institucijose, bet ir apskritai nebedalyvauja plotinėje veikloje.

 

SVARSTYTA:

5. Dėl L.R. galimai daromo Visuomenės informavimo etikos kodekso 23 str. pažeidimo.

NUSPRĘSTA: Lietuvos visuomenės informavimo kodekso 23 straipsnio nuostatos L.R. netaikytinos.

 

SVARSTYTA:

6. M.M. skundas dėl Astos Kuznecovaitės ir Vytauto Bruverio publikacijos „Kaimynė V.Ušacką apskundė teismui: teko aiškintis dėl poelgio namuose“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2018-10-04).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Astos Kuznecovaitės ir Vytauto Bruverio publikacijoje „Kaimynė V.Ušacką apskundė teismui: teko aiškintis dėl poelgio namuose“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2018-10-04) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Lietuvos rytas“ ir UAB „Lrytas“ ir atkreipti jų dėmesį, jog, atsižvelgiant į pagrindinį publikacijos tikslą, kaip ir tai, jog pareiškėja nebuvo pagrindinis publikacijos objektas, šiuo konkrečiu atveju skelbti jos asmens duomenis viešo intereso nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. E.M. skundas dėl publikacijos „Selena Gomez išvežta į psichiatrinę ligoninę – pasiekė dugną“ (tv3.lt, 2018-10-11).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Selena Gomez išvežta į psichiatrinę ligoninę – pasiekė dugną“ (tv3.lt, 2018-10-11) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi UAB „All Media Lithuania“ ir atkreipti dėmesį, jog visuomet būtina itin atidžiai ir jautriai įvertinti viešai skelbiamą informaciją, ypač kai ši informacija yra susijusi sveikata ir (ar) joje atsiliepiama apie asmenis, kuriais domisi ir seka jaunimas. Taip pat, patikslinus internete paskelbtą informaciją, privalu nurodyti, jog kūrinys buvo pakeistas ir (ar) papildytas.

 

SVARSTYTA:

8. J.J. skundas dėl žurnalistės Vilmos Danauskienės įrašų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatų žurnalistė Vilma Danauskienė nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- Dėl VRK 2018-12-20 prašymo Nr. 2-1307(2.10V).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Alfredos Gudienės publikacija „Visuomeninis rinkimų komitetas – pirmoji kregždė Biržuose“ („Šiaurės rytai“, 2018-12-11) paslėpta politine reklama nelaikytina.

 

- Dėl viešo Komisijos pareiškimo dėl siūlomų Visuomenės informavimo įstatymo pataisų.

NUSPRĘSTA: pritarti siūlomam viešo pareiškimo tekstui ir paskelbti jį per naujienų agentūrą BNS.