logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2018-11-27 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys, Ąžuolas Čekanavičius.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. V.Z. skundas dėl Margaritos Vorobjovaitės publikacijos „Atsargiai, nepasirašinėkite ant tuščio lapo!“ (lzinios.lt, 2018-08-21).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Margaritos Vorobjovaitės publikacijoje „Atsargiai, nepasirašinėkite ant tuščio lapo!“ (lzinios.lt, 2018-08-21) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

2. Rokiškio rajono savivaldybės mero Antano Vagonio skundas dėl:

- Aldonos Minkevičienės publikacijos „Rajono „galvai“ perkaito smegeninė? Viešomis maudynėmis spjovė ir į moralę, ir į reikalavimus“ („Gimtasis Rokiškis“, 2018-09-04);

- Aldonos Minkevičienės publikacijos „Bet nesakysiu...“ („Gimtasis Rokiškis“, 2018-09-08).

NUSPRĘSTA:

1) Aldonos Minkevičienės publikacijoje „Rajono „galvai“ perkaito smegeninė? Viešomis maudynėmis spjovė ir į moralę, ir į reikalavimus“ („Gimtasis Rokiškis“, 2018-09-04) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, nuomonės turi būti reiškiamos etiškai;

2) Aldonos Minkevičienės publikacijoje „Bet nesakysiu...“ („Gimtasis Rokiškis“, 2018-09-08) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, nuomonės turi būti reiškiamos etiškai.

 

SVARSTYTA:

3. J.J. skundas dėl Irenos Pauliukevičienės publikacijos „Darbuotoja viešai pasisako dėl patiriamo psichologinio teroro darbe“ (svencioniukrastas.lt, 2018-08-04).

NUSPRĘSTA: Irenos Pauliukevičienės publikacijoje „Darbuotoja viešai pasisako dėl patiriamo psichologinio teroro darbe“ (svencioniukrastas.lt, 2018-08-04) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

4. R.O. skundas dėl programos „Panorama“ („LRT televizija“, 2018-08-11).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Panorama“ („LRT televizija“, 2018-08-11) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į LRT ir atkreipti dėmesį, jog, nepaisant galimai ribotos reportažo trukmės ir konteksto, nemaža šio reportažo dalis buvo skirta paminklui, todėl paminklo autorių reikėjo nurodyti, juo labiau, pakalbinti renginyje dalyvavusius politikus reportažo laiko pakako.

 

SVARSTYTA:

5. Asociacijos „Čia tavo namai“ skundas dėl Valdo Kvedaro publikacijos „Daugiabučių namų bendrijose – nuostolingos pinklės“ (kauno.diena.lt, 2018-08-14).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą ir dar kartą pasiūlyti autoriui atvykti į Komisijos posėdį ir pateikti savo paaiškinimus.

 

SVARSTYTA:

6. V.S. ir D.B. skundas dėl Ramintos Blažytės publikacijos „Sulaikyta Viktorijos Siegel verslo partnerė: svetimais vardais grynindavo tūkstančius“ (lrytas.lt, 2018-08-09).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Ramintos Blažytės publikacijoje „Sulaikyta Viktorijos Siegel verslo partnerė: svetimais vardais grynindavo tūkstančius“ (lrytas.lt, 2018-08-09) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Lrytas“ ir atkreipti dėmesį, jog publikacija po jos paskelbimo buvo ženklai pataisyta. Komisija pritaria redakcijos sprendimui atsižvelgti į publikacijos herojų pageidavimus, tačiau atlikus publikacijos pataisymus, ypač tokius ženklius kaip šiuo konkrečiu atveju, tai būtina tinkamai pažymėti pačioje publikacijoje.

 

SVARSTYTA:

7. A.R. skundas dėl:

- programos „Prieš srovę“ („TV3“, 2018-05-16) ir šios programos anonso;

- publikacijos „Nufilmuotas žiaurus žinomo teisininko elgesys – metė daiktus per langą, auklėjo nepilnametę“ (tv3.lt, 2018-05-16).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

8. E.S. skundas dėl Kristinos Pocytės publikacijos „Sodroje“ guli šimtas milijonų, kurių dabartiniai pensininkai greičiausiai negaus“ (delfi.lt, 2018-08-23).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Kristinos Pocytės publikacijoje „Sodroje“ guli šimtas milijonų, kurių dabartiniai pensininkai greičiausiai negaus“ (delfi.lt, 2018-08-23) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Delfi“ ir atkreipti dėmesį, jog, nepaisant to, kad antraštės netikslumas ir nėra melagingas, dalį skaitytojų jis galėjo suklaidinti. Komisijos nuomone, redakcijai pritrūko geranoriškumo bendraujant su pareiškėja, be to, tikslinant publikacijos antraštę, privalu buvo tai pažymėti.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- Dėl Kriminalinės policijos biuro prašymo įvertinti publikacijas portale ldiena.lt.

NUSPRĘSTA: įtraukti šį klausimą 2018-12-19 posėdžio darbotvarkę ir pasiūlyti portalo redakcijai pateikti paaiškinimus dėl galimo Kodekso 3. 8, 15, 21 ir 49 str. pažeidimo ginčo publikacijose.