logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2018-11-20 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininko pavaduotoja Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Anykščių rajono savivaldybės administracijos skundas dėl Vidmanto Šmigelsko publikacijos „Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centrui vadovaus ne gydytoja“ („Anykšta“, 2018-07-31).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Vidmanto Šmigelsko publikacijoje „Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centrui vadovaus ne gydytoja“ („Anykšta“, 2018-07-31) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

2. UAB „Ūkininko patarėjas“ skundas dėl publikacijos „Po skundų „Ūkininko patarėjo“ redakcijoje apsilankė ir Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnas“ (agroeta.lt, 2018-05-31).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Po skundų „Ūkininko patarėjo“ redakcijoje apsilankė ir Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnas“ (agroeta.lt, 2018-05-31) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

3. K.T. skundas dėl:

- programos „24/7“ („Lietuvos rytas.tv“, 2018-07-01);

- Astos Martišiūtės publikacijos „Smulkaus ūkininko laukė akibrokštas: sužinojo, kad aria ne savo žemę“ (lrytas.lt, 2018-07-02);

- Astos Martišiūtės publikacijos „Vargšas artojas pasijuto apvogtas vidury dienos“ („Lietuvos rytas“, 2018-07-04).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Lietuvos ryto“ televizija, UAB „Lietuvos rytas“ ir UAB „Lrytas“ ir atkreipti jų dėmesį, jog nagrinėjant tokias rimtas ir viešąjį interesą turinčias problemas, būtina atidžiau tikrinti skelbiamą informaciją, juo labiau šiuo konkrečiu atveju ji galėjo būti patikrinta oficialiai (VRK arba partijoje), o Wikipedia nėra pats patikimiausias tokio pobūdžio informacijos šaltinis.

 

SVARSTYTA:

4. UAB „Marijampolės atliekų tvarkymo centras“ skundas dėl Dominyko Griežės publikacijų portale alfa.lt.

NUSPRĘSTA:

1) Dominyko Griežės publikacijoje „Milijoninės sankcijos – nė motais: Marijampolės atliekų tvarkytojai į sąvartyną vertė bet ką“ (alfa.lt, 2018-05-18) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje, ir 34 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi priminti apie anksčiau pareikštus ir nepasitvirtinusius įtarimus padarius nusikalstamą veiką, nebent būtų viešas interesas tokią informaciją paskelbti;

2) Dominyko Griežės publikacijoje „Suvalkijos atliekų tvarkytojų veiksmai gali smogti visai Lietuvai“ (alfa.lt, 2018-05-22) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

3) Dominyko Griežės publikacijoje „Betvarkė Marijampolės krašte: šiukšlių gamyklą perėmusi bendrovė atvirai meluoja, prievaizdai melo nemato“ (alfa.lt, 2018-06-20) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

4) Dominyko Griežės publikacijoje „Kaip gudrauja valdininkai: „antrinėmis žaliavomis“ pavertė neperdirbamą plastiką ir gumą“ (alfa.lt, 2018-08-01) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

5. UAB „Danielita“ skundas dėl publikacijų laikraštyje „Širvis“ ir portale krastonaujienos.lt

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

6. G.Š. skundas dėl publikacijos „Sirijos diktatoriaus žmonai diagnozuotas krūties vėžys“ (delfi.lt, 2018-08-08).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Sirijos diktatoriaus žmonai diagnozuotas krūties vėžys“ (delfi.lt, 2018-08-08) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. UAB „Diena Media News“ skundas dėl Ingridos Žirlienės publikacijos „Buvusio V.Romanovo bendražygio veiklą lydi skandalai Klaipėdoje ir Panevėžyje“ (alfa.lt, 2018-08-02).

NUSPRĘSTA: Ingridos Žirlienės publikacijoje „Buvusio V.Romanovo bendražygio veiklą lydi skandalai Klaipėdoje ir Panevėžyje“ (alfa.lt, 2018-08-02) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl G.B. skundo.

NUSPRĘSTA: atsisakyti šį skundą nagrinėti.