logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2018-10-16 POSĖDĮ

            Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Ąžuolas Čekanavičius, Gražina Viktorija Petrošienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Raseinių r. savivaldybės mero Algirdo Griciaus skundas dėl Arūno Dambrausko publikacijos „Vaikams – skurdžios dovanos“ („Naujas rytas“, 2018-06-21).

NUSPRĘSTA: Arūno Dambrausko publikacijoje „Vaikams – skurdžios dovanos“ („Naujas rytas“, 2018-06-21) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

SVARSTYTA:

2. B.L. skundas dėl:

1) Artūro Račo publikacijos „B.Lukoškov neblaivus sukėlė avariją ir teisę vairuoti transporto priemonę prarado trims metams“ (ntts.lt, 2018-06-05);

2) publikacijos „Utenos apskrities policija per savaitgalį sulaikė rekordinį skaičių „Lukoškovų“ (ntts.lt, 2018-06-11).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos skundžiamose publikacijose pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į portalo ntts.lt redakciją ir atkreipti dėmesį, jog konkretaus asmens pavardės apibendrintas naudojimas, kai ja įvardijami kiti galimi pažeidėjai, turi būti pagrįstas, ypač, jei kiti asmenys yra privatūs ir nėra niekaip susiję su kritikuojamu viešu asmeniu.

 

SVARSTYTA:

3. B.L. skundas dėl publikacijos „Borisai, tu be teisių“ („Sugardas“, 2018-03-22).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Borisai, tu be teisių“ („Sugardas“, 2018-03-22) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

4. M.L. skundas dėl publikacijų portale naujienos.alfa.lt/leidinys/sekunde.

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos skundžiamose publikacijose pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. M.Š. skundas dėl VšĮ „Utenos radijas“ veiksmų.

NUSPRĘSTA: Linas Bražionis, būdamas VšĮ „Utenos radijas“ (radijo programa „Utenos radijas“) žurnalistu ir tuo pačiu metu – Utenos LSDP skyriaus pirmininku, pažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

 

SVARSTYTA:

6. A.L. skundas dėl publikacijos „Vilniaus savivaldybei dėl pažeidimų tvarkant Lukiškių aikštę gresia nemenka bauda“ (delfi.lt, 2018-05-14).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Vilniaus savivaldybei dėl pažeidimų tvarkant Lukiškių aikštę gresia nemenka bauda“ (delfi.lt, 2018-05-14) pažeistos nebuvo;

2) parengti viešą kreipimąsi į visuomenės informavimo priemones ir atkreipti jų dėmesį, jog asociatyvios nuotraukos, ypač ginčytinais arba konfliktiniais atvejais, turėtų būti parenkamos itin atsakingai, kad nepažeisti suinteresuotų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

 

SVARSTYTA:

7. Vilniaus apskr. VPK Vilniaus m. 3 PK kreipimasis dėl Astos Kuznecovaitės publikacijos „Žmogžudystė už grotų“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2017-07-12).

NUSPRĘSTA: Astos Kuznecovaitės publikacijoje „Žmogžudystė už grotų“ („Lietuvos rytas“, 2017-07-12) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 35 straipsnis, nustatantis, jog draudžiama skelbti duomenis apie asmenį, nukentėjusį nuo nusikalstamos veikos be to asmens sutikimo, o asmeniui žuvus – be jo artimųjų sutikimo, šie duomenys gali būti skelbiami be asmens ar jo artimųjų sutikimo tik tais atvejais, kai nuo nusikalstamos veikos nukentėjo viešasis asmuo arba skelbti šiuos duomenis yra viešasis interesas, ir 47 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami asmens teisę į privatų gyvenimą ir jo slaptumą, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti informacijos apie asmens sveikatos būklę, gydymą, prognozes, taip pat kitos sveikatos informacijos be to asmens ar jo įstatyminių atstovų sutikimo, tokia informacija gali būti skelbiama be asmens artimųjų sutikimo tik esant šių sąlygų visumai: kai kalbama apie viešąjį asmenį, kai skelbti šią informaciją yra viešasis interesas ir kai turima oficiali medicinos įstaigos išvada.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl VRK 2018-09-03 prašymo pateikti nuomonę dėl galimai paslėptos politinės reklamos radijo programos „Mažeikių aidas“ programoje „Opozicijos valanda su Lina Rimkiene“.

NUSPRĘSTA:

1) išreikšti nuomonę, jog programos (laidos) „Opozicijos valanda su Lina Rimkiene“ laikytinos paslėpta L.Rimkienės politine reklama;

2) eilės tvarka svarstyti klausimą dėl L.Rimkienės galimai daromo Kodekso 23 str. pažeidimo.

 

- Dėl VRK 2018-09-19 prašymo pateikti nuomonę dėl galimai paslėptos politinės reklamos laikraščiuose „Draugas“, „Laikraštis „Valsčius“ ir „Ūkininko patarėjas“.

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog pateiktos publikacijos laikraščiuose „Draugas“, „Laikraštis „Valsčius“ ir „Ūkininko patarėjas“ paslėpta politine reklama nelaikytinos.