logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2018-08-21 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Ąžuolas Čekanavičius, Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Grupės Širvintų rajono savivaldybės tarybos narių skundas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos narių Živilės Pinskuvienės, Remigijaus Bonikato ir Romo Zibalo veiklos.

NUSPRĘSTA:

1) skundo dalyje dėl Ž.Pinskuvienės nesvarstyti;

2) Remigijus Bonikatas, dirbdamas laikraščio „Širvintų kraštas“ ir portalo sirvinta.net apžvalgininku bei rengdamas šioms visuomenės informavimo priemonėms publikacijas ir tuo pačiu metu būdamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariu, pažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje;

3) Romas Zibalas, reguliariai rengdamas ir skelbdamas publikacijas laikraštyje „Širvintų kraštas“ bei portale sirvinta.net ir tuo pačiu metu būdamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariu, tačiau neinformuodamas apie tai savo skaitytojų, pažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

 

SVARSTYTA:

2. A.Ž. skundas dėl Lauros Baliukonienės publikacijos „Jaunosios kartos laisvė ir pilietiškumas neturėtų leisti peržengti normų“ („Alytaus naujienos“, 2018-03-08).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Lauros Baliukonienės publikacijoje „Jaunosios kartos laisvė ir pilietiškumas neturėtų leisti peržengti normų“ („Alytaus naujienos“, 2018-03-08) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. D.M. skundas dėl Dariaus Krasausko publikacijos „Ekspolitiko žmona patyrė avariją“ (panskliautas.lt, 2018-04-07).

NUSPRĘSTA: Dariaus Krasausko publikacijoje „Ekspolitiko žmona patyrė avariją“ (panskliautas.lt, 2018-04-07) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 47 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami asmens teisę į privatų gyvenimą ir jo slaptumą, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti informacijos apie asmens sveikatos būklę, gydymą, prognozes, taip pat kitos sveikatos informacijos be to asmens ar jo įstatyminių atstovų sutikimo, ir, jog tokia informacija gali būti skelbiama be asmens artimųjų sutikimo tik esant šių sąlygų visumai: kai kalbama apie viešąjį asmenį, kai skelbti šią informaciją yra viešas interesas ir kai turima oficiali medicinos įstaigos išvada.

 

SVARSTYTA:

4. Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento skundas dėl Kristinos Rancaitės publikacijos „Atliekų tvarkymo korupcijos voratinklis: gijos veda į Vilniaus RAAD“ (alfa.lt, 2018-03-29).

NUSPRĘSTA: atidėti skundo svarstymą kitam posėdžiui ir dar kartą pasiūlyti redakcijai pateikti dėl jo paaiškinimus.

 

SVARSTYTA:

5. Sveikatos apsaugos ministerijos skundas dėl Valdo Kvedaro publikacijos „A.Verygos ministerijoje proteguojami tik savi?“ („Kauno diena“, 2018-03-23).

NUSPRĘSTA: Valdo Kvedaro publikacijoje „A.Verygos ministerijoje proteguojami tik savi?“ („Kauno diena“, 2018-03-23 buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

6. 250-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos skundas dėl Jurgitos Šakienės publikacijos „Bendrijos vadovė į prašymus reaguoja špygomis (pritrenkianti įvykių chronologija)“ (diena.lt, kauno.diena.lt, klaipeda.diena.lt, 2018-01-18).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Jurgitos Šakienės publikacijoje „Bendrijos vadovė į prašymus reaguoja špygomis (pritrenkianti įvykių chronologija)“ (diena.lt, kauno.diena.lt, klaipeda.diena.lt, 2018-01-18) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiau kreipimusi į UAB „Diena Media News“ ir atkreipti jos dėmesį, jog publikacijoje buvo pasakojama konfliktinė situacija ir, nepaisant to, jog informacija buvo tikrinama (pakalbinta savivaldybės atstovė ir kt.), pats konfliktas iš vidaus nebuvo ištirtas. Publikacijos autorė, siekdama objektyvumo, galėjo pakalbinti daugiau bendrijos narių ir pasiaiškinti ar bendrijoje yra daugiau nepatenkintų, kaip kiti bendrijos nariai vertina pirmininkės veiklą ir ar tai yra reali problema, o ne vien dviejų žmonių konfliktas, t. y. pasiaiškinti problemos mąstą ir geriau užtikrinti nuomonių įvairovę.

 

SVARSTYTA:

7. V.P. skundas dėl Editos Stanevičiūtės publikacijos „Pacientas įsiuto: odontologė su vyru norėjo išmelžti jo pinigus“ (lrytas.lt, 2018-03-22).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Editos Stanevičiūtės publikacijoje „Pacientas įsiuto: odontologė su vyru norėjo išmelžti jo pinigus“ (lrytas.lt, 2018-03-22) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiau kreipimusi į UAB „Lrytas“ ir atkreipti jos dėmesį, jog nevertėtų publikacijų antraštėse naudoti publikacijų herojų subjektyvių neigiamų vertinimų, ypač jeigu pačioje publikacijose tie vertinimai nėra pagrindžiami faktais.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl A.R. skundo dėl galimai nepažymėtos reklamos portale news.tts.lt.

NUSPRĘSTA: nagrinėti skundą eilės tvarka.

 

- Dėl Alytaus m. savivaldybės mero V.Grigaravičiaus skundų dėl žurnalistės L.Radezevičiūtės veiklos.

NUSPRĘSTA: skundų nenagrinėti, kadangi žurnalistė L.Radzevičiūtė kito pareiškėjo skundo pagrindu jau yra pripažinta pažeidžianti Kodekso 23 str. reikalavimus.

 

- Dėl VPK Vilniaus m. 3 PK prašymo įvertinti A.Kuznecovaitės publikaciją „Žmogžudystė už grotų“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2017-07-12).

NUSPRĘSTA: atsižvelgiant į tai, jog Komisijos išvada yra būtina teisėsaugos organų atliekamame ikiteisminiame tyrime, šį prašymą nagrinėti nežiūrint to, jog į Komisiją buvo kreiptasi praėjus daugiau nei 12 mėn. nuo ginčo publikacijos paskelbimo.

 

- Dėl Z.G. prašymo.

NUSPRĘSTA: atsisakyti skundą nagrinėti ir informuoti pareiškėją, jog visuomenės informavimo priemonių redakcijos pačios renkasi, kokią informaciją skelbti ir Komisija negali įtakoti jų pasirinkimo. Tuo atveju, jeigu pareiškėjas turi pretenzijų dėl konkrečios publikacijos, jis turėtų pateikti Komisijai atitinkamą skundą.

 

- Dėl žurnalistės R.Karmazaitės prašymo pašalinti jos asmens duomenis iš Komisijos interneto svetainės.

NUSPRĘSTA: atsižvelgiant į tai, jog Visuomenės informavimo įstatymas įpareigoja Komisiją viešai skelbti jos priimtus sprendimus dėl nustatytų visuomenės informavimo etikos pažeidimų, kaip ir į tai, jog publikacijų autorių vardai ir pavardės kartu su jų publikacijų pavadinimais Komisijos svetainėje skelbiami tik tais atvejais, kai jie yra viešai skelbiami pačiose šias publikacijas paskelbusiose visuomenės informavimo priemonėse, prašymo netenkinti.