logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2018-08-07 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Gražina Viktorija Petrošienė, Ramutė Šimukauskaitė, Ąžuolas Čekanavičius, Vaiva Žukienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininko pavaduotoja Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Mažeikių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų skundas dėl publikacijos „Kaip valstietis vadovauja Mažeikių švietimui?“ (laisvaslaikrastis.lt, 2018-01-30).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Kaip valstietis vadovauja Mažeikių švietimui?“ (laisvaslaikrastis.lt, 2018-01-30) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, 5 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi pateikti ne mažiau kaip dviejų skirtingų, tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomones, kai informacija yra prieštaringa, neaiški arba susijusi su konfliktiniais klausimais, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

2. G.G. skundas dėl Sauliaus Petrulio publikacijos „VVG parama R.Ačui ir jo aplinkos žmonėms“ („Alio, Raseiniai“, 2018-03-08).

NUSPRĘSTA: Sauliaus Petrulio publikacijoje „VVG parama R.Ačui ir jo aplinkos žmonėms“ („Alio, Raseiniai“, 2018-03-08) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, 19 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo vadovautis taisykle, kad kritikos ribos privataus asmens atžvilgiu yra daug siauresnės nei viešojo asmens atžvilgiu, todėl informuodami apie privatų asmenį pirmenybę turi teikti privataus gyvenimo apsaugai, o apie viešą asmenį – visuomenės interesui, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

3. V.S. skundas dėl žurnalistės Lauros Radzevičiūtės veiksmų.

NUSPRĘSTA: Laura Radzevičiūtė, būdama VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ (televizijos programa „Dzūkijos TV“) žurnaliste ir tuo pačiu metu dirbdama Lietuvos Respublikos Seimo nario Naglio Puteikio padėjėja - sekretore, pažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

 

SVARSTYTA:

4. V.K. skundas dėl programos „Info diena“ („Info TV“, 2018-01-05).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Info diena“ („Info TV“, 2018-01-05) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ ir atkreipti dėmesį, jog būtina atsargiau naudotis archyvine medžiaga. Visuomet būtina įvertinti žiūrovams galinčias kilti asociacijas, ypač jeigu jos gali būti potencialiai neigiamos. Užrašą ,,Archyvas“ žiūrovai gali nepastebėti, be to, jo buvimas savaime neeliminuoja dviprasmiškų situacijų, todėl reiktų vengti nepagrįstai susieti joje rodomus asmenis su pasakojamomis istorijomis.

 

SVARSTYTA:

5. A.N. skundas dėl publikacijos „Jekaterinburge griuvo miesto simboliu laikytas TV bokštas“ (delfi.lt, 2018-03-24).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Jekaterinburge griuvo miesto simboliu laikytas TV bokštas“ (delfi.lt, 2018-03-24) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

6. A.R. skundas dėl žurnalisto Andriaus Užkalnio 2018-02-27 įrašo socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: Andrius Užkalnis, 2018 m. vasario 27 d. paskelbdamas įrašą savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnį, nustatantį, jog, perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, ir, jog nuomonės turi būti reiškiamos etiškai, ir 59 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai, reikšdami savo nuomonę viešojoje erdvėje, turi laikytis Visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatų.

 

SVARSTYTA:

7. A.R. skundas dėl žurnalistės Sandros Vilimaitės 2018-02-27 įrašo socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Sandros Vilimaitės 2018-02-27 įraše socialiniame tinkle „Facebook“ pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į S.Vilimaitę ir atkreipti jos dėmesį, jog žurnalistai, reikšdami savo nuomonę viešojoje erdvėje, privalo paisyti Etikos kodekso nuostatų ir nepasiduoti emocijoms, nepriklausomai nuo to, kad apie juos ir (ar) jų darbą buvo atsiliepta kritiškai.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl A.B. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka.

 

- Dėl E.J. skundo.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą nagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT dėl galimai VIĮ 19 str. numatytos draudžiamos skelbti informacijos skleidimo.