logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2018-06-12 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Ąžuolas Čekanavičius, Vaiva Žukienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

           SVARSTYTA:

1. L.K. skundas dėl:

- Kristinos Nastopkaitės publikacijos „Politiko žmona slepia tikrąją jausmų dramą“ („Lietuvos rytas“, 2017-02-18);

- publikacijos „Ramūno Karbauskio žmona slepia tikrąją savo jausmų dramą“ (lrytas.lt, 2017-02-20);

- programos „24/7“ („Lietuvos rytas.tv“, 2017-02-20).

NUSPRĘSTA: Kristinos Nastopkaitės publikacijoje „Politiko žmona slepia tikrąją jausmų dramą“ („Lietuvos rytas“, 2017-02-18) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 30 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti žinių apie privatų žmogaus gyvenimą be jo sutikimo, nebent tos žinios būtų susijusios su viešuoju asmeniu, yra svarbios visuomenei arba fiksuojamai teisės pažeidimai ar nusikalstama veika, ir 45 straipsnis, nustatantis, jog, skelbiant asmeninio pobūdžio laiškus privaloma gauti laiško autoriaus ir adresato sutikimą, o po šių asmenų mirties tokį sutikimą gali duoti jų sutuoktiniai, tėvai ar vaikai.

 

SVARSTYTA:

2. T.R. skundas dėl:

- programos „Visa tiesa apie kavą“ reportažo „Kavos guru pasakoja, kuo skiriasi kavos pupelių rūšys“ („Lietuvos rytas.tv“, tv.lrytas.lt, 2017-10-15);

- programos „Visa tiesa apie kavą“ reportažo „Kavos guru išdavė, kaip namuose išsivirti skaniausią kavą“ („Lietuvos rytas.tv“, tv.lrytas.lt, 2017-10-22);

- programos „Visa tiesa apie kavą“ reportažo „Kavos guru Linas Malinauskas išdavė ypatingą kavos receptą“ („Lietuvos rytas.tv“, tv.lrytas.lt, 2017-10-29);

- programos „Visa tiesa apie kavą“ reportažo „Kavos specialistas pasakė tai, ką apie kavos pakuotes turėtų žinoti kiekvienas“ („Lietuvos rytas.tv“, tv.lrytas.lt, 2017-11-05);

- programos „Visa tiesa apie kavą“ reportažo „Specialistas įvardijo, kokią įtaką kavos skoniui turi vanduo“ („Lietuvos rytas.tv“, tv.lrytas.lt, 2017-11-12).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos skundžiamose programose pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. M.B. skundas dėl Tomo Čyvo publikacijos „Aplinkos ministras stato „Naujuosius Vasiukus“ (valstietis.lt, 2017-12-17).

NUSPRĘSTA: Tomo Čyvo publikacijoje „Aplinkos ministras stato „Naujuosius Vasiukus“ (valstietis.lt, 2017-12-17) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

4. M.B. skundas dėl Valdo Kvedaro ir Vidmanto Matučio publikacijos „Ministerijos tikslas – sužlugdyti automobilių prekybos verslą?“ („Kauno diena“, kauno.diena.lt, 2017-12-29).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Valdo Kvedaro ir Vidmanto Matučio publikacijoje „Ministerijos tikslas – sužlugdyti automobilių prekybos verslą?“ („Kauno diena“, kauno.diena.lt, 2017-12-29) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. L.K. skundas dėl Gintarės Vasiliauskaitės publikacijos „Didžiausia mįslė – atsitiktinio grožio gimimas“ (kauno.diena.lt, 2017-09-24).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Gintarės Vasiliauskaitės publikacijoje „Didžiausia mįslė – atsitiktinio grožio gimimas“ (kauno.diena.lt, 2017-09-24) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į portalo kauno.diena.lt redakciją ir rekomenduoti jai, nepaisant to, jog nuotrauka buvo padaryta viešoje vietoje, atsižvelgti į aiškiai išreikštą pareiškėjo nesutikimą ir pašalinti jo atvaizdą iš ginčo publikacijos.

 

SVARSTYTA:

6. VšĮ „Kauno klinikinė ligoninė“ skundas dėl programos „Žinios“ („Init TV“, 2017-12-18).

NUSPRĘSTA: programoje „Žinios“ („Init TV“, 2017-12-18) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 53 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi naudoti visuomenės informavimo priemonės savo privatiems reikalams spręsti bei asmeninėms sąskaitoms suvesti.

 

SVARSTYTA:

7. P.T. skundas dėl Rūtos Pukenės publikacijos „Užsirūkius „žolės“ – ne tik kalėjimas, bet ir psichiatrinė? Įregistravo naują pasiūlymą“ (delfi.lt, 2018-01-14).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Rūtos Pukenės publikacijoje „Užsirūkius „žolės“ – ne tik kalėjimas, bet ir psichiatrinė? Įregistravo naują pasiūlymą“ (delfi.lt, 2018-01-14) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

8. Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos skundas dėl:

- Rimvydo Valatkos publikacijos „Rimvydas Valatka. Seimo durnynas (receptas Lietuvai)“ (delfi.lt, 2017-11-19);

- Rimvydo Valatkos įrašų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Rimvydo Valatkos publikacijoje „Rimvydas Valatka. Seimo durnynas (receptas Lietuvai)“ (delfi.lt, 2017-11-19) bei 2017-05-05, 2017-05-12, 2017-05-18, 2017-06-06, 2017-06-09, 2017-06-11, 2017-06-27, 2017-06-28, 2017-07-18, 2017-07-27, 2017-10-05, 2017-10-06, 2017-10-24, 2017-10-22 įrašuose socialiniame tinkle „Facebook“ pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- Dėl Darbo reglamento pakeitimo.

NUSPRĘSTA: papildyti Darbo reglamento 18 p., nustatant, jog gautas skundas turi būti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų persiunčiamas viešosios informacijos rengėjui ar skleidėjui, kad šis ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų pateiktų dėl jo Komisijai paaiškinimus. Pakeitimas įsigalioja nuo 2018-07-10 ir taikomas nuo tos dienos gautiems skundams.

 

- Dėl M.Š. 2018-06-04 skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka.

 

- Dėl LRS nario N.Puteikio kreipimosi.

NUSPRĘSTA: kreiptis į pareiškėją ir skundžiamą viešosios informacijos rengėją dėl papildomos informacijos ir, gavus atsakymus, galutinai apsispręsti dėl šio kreipimosi.

 

- Dėl A.L. 2018-06-07 skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka.

 

- Dėl VRK 2018-06-04 prašymo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį prašymą eilės tvarka.