logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2018-05-09 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Ramutė Šimukauskaitė, Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. A.K. skundas dėl Lijanos Jagintavičienės publikacijos „Lengvatikių ieško pūsdami miglą?“ („Šilokarčema“, 2017-12-05).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Lijanos Jagintavičienės publikacijoje „Lengvatikių ieško pūsdami miglą?“ („Šilokarčema“, 2017-12-05) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į laikraščio redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog, Komisijos vertinimu, publikacija iš dalies yra tendencinga ir šališka: tai patvirtina tiek ir publikacijos antraštė su paantrašte, kur išsakomos akivaizdžios abejonės dėl pareiškėjo veiklos, tiek ir publikacijos tekste pareiškėjo veiklai apibūdinti naudojami išsireiškimai su žodeliu „neva“. Taip pat atkreipti dėmesį, jog kai kurios pareiškėjo atžvilgiu išsakytos nuomonės akivaizdžiai kaltinančios, todėl, siekdama kuo didesnio objektyvumo ir nešališkumo, autorė galėjo pateikti šiuo klausimu specialisto komentarą.

 

SVARSTYTA:

2. V.S. skundas dėl laikraštyje „Mano Druskininkai“ 2017-11-16 paskelbto paneigimo.

NUSPRĘSTA:

1) laikraščio „Mano Druskininkai“ redakcija, paskelbdama 2017-11-16 paneigimą, visuomenės informavimo etikos nuostatų nepažeidė.

2) parengti viešą kreipimąsi į laikraščio „Mano Druskininkai“ redakciją dėl tinkamo Kodekso 17 str., reglamentuojančio paneigimų paskelbimą, taikymo ir paskelbti jį Komisijos interneto svetainėje.

 

Atviras laiškas „Mano Druskininkai“ redakcijai

Dėl sąžiningo informacijos tikslinimo ir klaidingų faktų paneigimo

Visuomenės informavimo etikos komisija, išnagrinėjusi suinteresuoto asmens skundą dėl laikraštyje „Mano Druskininkai“ 2017-11-16 paskelbto paneigimo, konstatavo, kad paneigimo turinys atitinka formaliuosius kriterijus, tačiau paneigimo paskelbimo forma ir būdas rodo viešosios informacijos skleidėjo nenuoširdumą ir gudravimą.

Kiekvienas asmuo, kurio atžvilgiu paskelbta netiksli, šališka, klaidinga, tikrovės neatitinkanti informacija, gali kreiptis į viešosios informacijos rengėją, reikalaudamas šią informaciją patikslinti, paneigti. Viešosios informacijos rengėjams galioja pareiga taisyti klaidas ir netikslumus netgi nepaisant to, ar į juos kreipėsi suinteresuotas asmuo.

Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucijos Nr. 1003 (1993) „Dėl žurnalistikos etikos“ 26 straipsnyje pabrėžiama, kad suinteresuotų asmenų prašymu informavimo priemonės privalo skubiai ištaisyti visas jų paskelbtas žinias ar nuomones, kurios yra netikros ar klaidingos, ir pateikti visą reikalingą informaciją.

Visuomenės informavimo etikos komisija kreipiasi į viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus, primindama Visuomenės informavimo kodekso 17 straipsnio nuostatą: tikslinti informaciją, paneigti klaidingus faktus būtina be komentarų. Toks paneigimo paskelbimas, kai negalima aiškiai konstatuoti, jog jis atskirtas nuo komentaro, kelia abejonių redakcijos sąžiningumu.

Visuomenės teisė gauti informaciją neatsiejama nuo pagarbos teisingai informacijai, kurią užtikrinti – svarbiausioji viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų pareiga.

 

SVARSTYTA:

3 - 4. R.A. ir V.A. skundai dėl Pauliaus Sendrausko publikacijos „Mažame rajone didelio masto korupcija“ („Alio, Raseiniai“, 2017-11-30).

NUSPRĘSTA: skundų svarstymą atidėti kitam posėdžiui ir suteikti publikacijos autoriui galimybę asmeniškai pateikti savo paaiškinimus dėl skundo.

 

SVARSTYTA:

5. A.K. skundas dėl:

-          Liepos Želnienės publikacijos „Vytautas Bakas prieš Algirdą Butkevičių: politinė šizofrenija ar demagogija?“ (15min.lt, 2017-11-24);

-          Alvydo Januševičiaus publikacijos „Politinė šizofrenija Šiauliuose: du vicemerai su skirtinga socialdemokratija“ (15min.lt, 2017-07-11);

-          Andriaus Navicko publikacijos „Politinė socialdemokratų „šizofrenija“ (lzinios.lt, 2017-06-04);

-          Arūno Marčausko publikacijos „Apie „socdemišką šizofreniją“ Klaipėdoje“ (atviraklaipeda.lt, 2017-10-18).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Liepos Želnienės publikacijoje „Vytautas Bakas prieš Algirdą Butkevičių: politinė šizofrenija ar demagogija?“ (15min.lt, 2017-11-24), Alvydo Januševičiaus publikacijoje „Politinė šizofrenija Šiauliuose: du vicemerai su skirtinga socialdemokratija“ (15min.lt, 2017-07-11), Andriaus Navicko publikacijoje „Politinė socialdemokratų „šizofrenija“ (lzinios.lt, 2017-06-04) ir Arūno Marčausko publikacijoje „Apie „socdemišką šizofreniją“ Klaipėdoje“ (atviraklaipeda.lt, 2017-10-18) pažeistos nebuvo;

2) parengti ir viešai paskelbti rekomendacijas dėl socialiai jautrių terminų vartojimo žiniasklaidoje.

 

SVARSTYTA:

6. A.G. skundas dėl programos „Patriotai“ („Lietuvos rytas.tv“, 2017-11-07).

NUSPRĘSTA: programoje „Patriotai“ („Lietuvos rytas.tv“, 2017-11-07) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 7 straipsnis, nustatantis, jog informacija turi būti renkama ir skelbiama tik etiškais ir teisėtais būdais.

 

SVARSTYTA:

7. Vilniaus miesto savivaldybės skundas dėl Alios Zinkuvienės publikacijos „Vilniaus valdžia tobulina otkatų sistemą“ (respublika.lt, 2017-12-01).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Alios Zinkuvienės publikacijoje „Vilniaus valdžia tobulina otkatų sistemą“ (respublika.lt, 2017-12-01) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

8. 250-osios DNSB skundas dėl programos „TV3 žinios“ („TV3“, 2017-11-04).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programos „TV3 žinios“ („TV3“, 2017-11-04) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

Dėl R.V. skundo dėl korektūros klaidos portale delfi.lt paskelbtos publikacijos antraštėje.

NUSPRĘSTA: atsižvelgiant į tai, jog antraštėje padaryta korektūros klaida nėra tyčinė, antraštės esmės nekeičia ir buvo ištaisyta paties viešosios informacijos rengėjo, šio skundo nenagrinėti ir rekomenduoti pareiškėjai panašiais atvejais kreiptis tiesiogiai į redakciją.