logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2018-04-10 POSĖDĮ

           Dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Ramutė Šimukauskaitė, Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė, Aistė Žilinskienė, Ąžuolas Čekanavičius.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

SVARSTYTA:

1. G.L. skundas dėl Jono Marcinkaus publikacijos „Radviliškietę nervina apsileidėliai“ („Radviliškio naujienos“, 2017-09-29, Nr. 39/622).

NUSPRĘSTA: Jono Marcinkaus publikacijoje „Radviliškietę nervina apsileidėliai“ („Radviliškio naujienos“, 2017-09-29, Nr. 39/622) Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 53 straipsnis pažeistas nebuvo.

SVARSTYTA:

2. H.V. skundas dėl publikacijos „Neryje rastas ilgiau kaip mėnesį ieškotos moters kūnas“ (delfi.lt, 2017-11-21).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Neryje rastas ilgiau kaip mėnesį ieškotos moters kūnas“ (delfi.lt, 2017-11-21) pažeistos nebuvo.

SVARSTYTA:

3. Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ skundas dėl programos „Patriotai“ („Lietuvos rytas.tv“, 2017-10-17).

NUSPRĘSTA: programoje „Patriotai“ („Lietuvos rytas.tv“, 2017-10-17) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias ir teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir, jog, perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, nuomonės turi būti reiškiamos etiškai, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

SVARSTYTA:

4 – 5. Lygių galimybių kontrolieriaus kreipimasis dėl programos „X faktorius“ („TV3“, 2017-11-05), LRS narės Dovilės Šakalienės kreipimasis dėl programos „X faktorius“ („TV3“, 2017-11-05) ir laidos „Editos šou“ („LRT televizija“, 2017-11-05).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos programose „X faktorius“ („TV3“, 2017-11-05) ir „Editos šou“ („LRT televizija“, 2017-11-05) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „TV Manija“ ir UAB „All Media Lithuania“ ir atkreipti jų dėmesį, jog programų autoriai turėtų būti pasiruošę integruoti neįgaliuosius į jų kuriamų programų formatą, o ne aklai juo sekti. Pabrėžti, jog, Komisijos nuomone, laidoje buvo tarsi sąmoningai konstruojamas neįgalų jos dalyvį žeminantis modelis, nes iš anksto buvo žinoma, kaip elgsis laidos dalyviai, kameros buvo nukreiptos būtent į juos, tarsi skatinant žeminantį elgesį. Taip pat epizodas su paliktu neregiu galėjo būti nenaudojamas laidos anonsuose, dėl ko, gal net ir turint programos rengėjams teigiamą tikslą, auditorija tai galėjo suprasti kaip tam tikrą pažeminimą. Informaciją, susijusią socialiai jautriomis temomis, visuomet būtina pateikti itin atsargiai ir profesionaliai;

3) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Just TV“ ir Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei atkreipti jų dėmesį, jog laidose reikėtų vengti užduočių, susijusių su socialiai jautriomis temomis, ypač jeigu jos visuomenėje gali sukelti dviprasmišką vertinimą. Kiekvienai temai būtina rinktis tinkamas priemones ir formas, kad galimai sudėtinga situacija netaptų dar sudėtingesnė. Visais atvejais būtina tinkamai įvertinti galimą auditorijos reakciją;

4) parengti bendrą viešą kreipimąsi į abu televizijos programų transliuotojus dėl laidų ir temų, susijusių su negalia ir neįgaliaisiais, rengimo ir nušvietimo ir paskelbti jį savo interneto svetainėje.

SVARSTYTA:

6. Dėl Visuomenės informavimo etikos komisijos 2018 m. veiklos plano.

NUSPRĘSTA: pritarti V.Trofimišno siūlomam veiklos planui kartu su visais pasiūlytais pakeitimais.

SVARSTYTA:

7. Kiti klausimai.

V.Popandopula informuoja Komisiją apie gautų ir neišnagrinėtų skundų skaičių bei apie 2018 m. Komisijos priimtų sprendimų vykdymą.